M30 | VERSTEKKAPMACHINE instellen/bedienen

terug naar de vorige pagina

 

Vaardigheden

Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren (aantal, compleetheid, juistheid, )
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden
   - Werkdocumenten, (werk)tekeningen en plannen lezen en begrijpen
   - Merktekens aanbrengen
   - Onderdelen volgens een nvormige afschrijvingsmethode en maataanduiding afschrijven
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (mes)
   - (Snij)gereedschappen controleren
   - (Snij)gereedschappen (de)monteren
   - (Snij)gereedschappen veilig opbergen
   - Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
De machine in- en omstellen
   - Agregaten, maten en/of parameters instellen
      - Hoek instellen
      - Aanslag afstellen
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren (machine)
   - Beveiligingen instellen (beveiligingsscherm)
Onderdelen machinaal bewerken (afkorten, kappen)
   - Beveiligingen voor het opstarten controleren
   - Machine bedienen
   - Werkstukken positioneren
   - Werkstuk opspannen
   - Kappen
   - Afkorten (verstek)
   - Zorgvuldig stapelen volgens een logische verwerkingsvolgorde
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
(Eigen) administratie beheren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren (machine)
   - Eigen werkzaamheden registreren
   - Opvolgdocumenten invullen
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBMs en CBMs) gebruiken
   - Zich aan procedures en voorschriften houden
   - Instructies indienststelling machine(s) naleven


Kennis

Opbouw van de machine
Snijgereedschappen
Werking van de machine
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's


Vlaams Opleidingsverlof

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 40


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.