A11 | SNIJGEREEDSCHAP slijpen

terug naar de vorige pagina

 

Vaardigheden

Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
(Snij)gereedschappen herstellen en slijpen (zaagblad, zaaglint, (profiel)beitel, zaagketting, )
   - Technische bronnen raadplegen
   - Zich aan procedures en voorschriften houden
   - (Snij)gereedschappen i.f.v. de uit te voeren bewerking selecteren
   - (Snij)gereedschappen controleren
      - Lasnaden, scheuren, tanden, nazien
      - Vastgeklonken delen, klinknagels nazien
      - Regeling van de vertanding nazien
      - Hoogte van de zaagtanden controleren
   - (Snij)gereedschappen herstellen
      - Gebroken messen door soldering aaneenzetten
      - Scheuren herstellen
   - Onderhoud en slijpen zaaglint/ -band
      - Slijpen
      - Stellieteren
         - Zaagtanden opzetten
         - Zaag temperen
      - Egaliseren (vlakken)
      - Stuiken
      - Naslijpen
      - Zaagtanden zetten
   - Onderhoud en slijpen zaagbladen
      - Zaagtanden inlassen
      - Spanning regelen
      - Zaagblad vlakken
      - Tanden zetten
      - Zaagtanden slijpen
   - Onderhoud en slijpen zaagketting
      - Slijpen (manueel, mechanisch)
   - Onderhoud en slijpen (profiel)beitels
      - Maken van een slijpmal
      - Monteren van (profiel)beitels
      - Slijpen van (profiel)beitels
      - Afwetten van (profiel)beitels
   - (Snij)gereedschappen reinigen
   - (Snij)gereedschappen veilig opbergen
   - Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
De machine in- en omstellen (slijpmachine)
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval sorteren volgens de richtlijnen
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBMs en CBMs) gebruiken
   - Er op toezien dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd


Kennis

Kennis
Opbouw van de machine
Veiligheids-, gezondheids-, hygine- en welzijnsvoorschriften
(Geautomatiseerd) productieproces
Werkdocumenten en tekeningen
Snijgereedschappen
Slijpgereedschappen, -stenen en hulpstoffen
(CNC) slijpmachines
Werking van de machine
Controle- en meetmethoden en middelen
(Kwaliteits)normen, waarden en toleranties
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's
Etikettering en productidentificatie


Vlaams Opleidingsverlof

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 180


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.