X01 | DECORS EN STANDEN vergaren/samenstellen

decor, (beurs)stand, podium, tentoonstelling,

terug naar de vorige pagina

 

Vaardigheden

Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Tekeningen lezen en begrijpen ((werk)tekening, plan)
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren (aantal, compleetheid, juistheid, )
   - De planning doornemen
   - Correct en overzichtelijk werkdocumenten opstellen
   - Onderderdelen die ge(de)monteerd moeten worden bepalen
   - De optimale werkvolgorde bepalen
Grondstoffen, constructieonderdelen en/of materialen transporteren (intern, )
De onderdelen verzamelen en controleren (beschikbaarheid, tekorten, hoeveelheid, kwaliteits(afwijkingen), )
   - De te hergebruiken en te verwerken grondstoffen, materialen en elementen controleren
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden
   - Merktekens aanbrengen
   - Onderdelen volgens een nvormige afschrijvingsmethode en maataanduiding afschrijven
Onderdelen met manueel en pneumatisch handgereedschap bewerken
Onderdelen vergaren
   - De onderdelen manueel/machinaal aanpassen
   - Bepalen of bepaalde oppervlaktebehandelingen voor de vergaring moet komen
   - Verbindingsgedeelten verlijmen
   - De onderdelen volgens een logische werkvolgorde samenvoegen
   - Opspantechnieken toepassen (manueel, machinaal)
   - Persmachines gebruiken
   - Mechanische verbindingstechnieken toepassen (nagelen, nieten, schroeven, )
   - Lijmresten verwijderen
   - Mechanische verbindingstechnieken toepassen bij metalen profielen
   - Demontabel maken voor transport
   - Stapelen en merken voor de volgende (productie)fase
Beslag, ... monteren en (af)regelen (hang- en sluitwerk, )
   - Verzamelen en controleren van beslag
   - Uitsparingen voor beslag voorzien
   - Beslag samenstellen
   - Beslag bevestigen
   - Beslag afregelen
De grondstoffen (tussen)opslaan
   - Zorgvuldig stapelen volgens een logische verwerkingsvolgorde
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
   - Onvolkomenheden herstellen
(Eigen) administratie beheren
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Onderscheid tussen gevaarlijk en niet gevaarlijke producten en (afval)stoffen maken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBMs en CBMs) gebruiken


Kennis

Productieproces van decors en standen
Planlezen
Werkdocumenten, tekeningen en plannen
Hout, plaatmaterialen en hun eigenschappen
Kunststofmateriaal en zijn eigenschappen
Materialen en gereedschappen
Beslag, hang- en sluitwerk
(CNC) (houtbewerkings)machines
(CNC) (kunststofbewerkings)machines
Constructie- en verbindingstechnieken
Mechanische verbindingen
Opspansystemen en -technieken
Montagetechnieken
PBM's en CBM's


Vlaams Opleidingsverlof

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 180


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.