Z13 | MODELLEN stofferen

terug naar de vorige pagina

 

Vaardigheden

De werkzaamheden voorbereiden en plannen
Werkopdracht analyseren
   - Gekregen informatie naar de eigen werkzaamheden vertalen
      - Schetsen maken
      - Maten controleren
      - Verhoudingen controleren
      - Werkvolgorde bepalen
      - Geschiktheid van materialen controleren
(Technische) plannen/tekeningen maken (schetsen, ontwerpen, (werk)tekening, patronen)
   - Nieuwe (werk)tekeningen maken of bestaande aanpassen (CAD, manueel)
Prototype voorbereiden
   - Correct en overzichtelijk werkdocumenten opstellen (meetstaat, materiaalstaat, )
   - Afdekmateriaal/onderstoffering bepalen
   - Singels of veren bepalen
   - Schuim(materialen) bepalen
   - Meubelstof bepalen
   - Leder bepalen
   - Uit te voeren bewerkingen bepalen
   - De optimale werkvolgorde bepalen
   - Materialen selecteren die voldoen aan de kwaliteitseisen en de werkopdracht
Prototype maken
   - Materiaal op maat maken
   - (Zit)meubelstoffen stikken
   - (Zit)meubelen voorstofferen
   - Meubelstof aanbrengen
Speciale stoffeertechnieken toepassen
Stoffering (zit)meubelen afwerken
Onderdelen vergaren
De kwaliteit van het werk controleren
   - Controles op prototype uitvoeren
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
Vastleggen van de definitieve specificaties
   - Redementsanalyse maken
   - Maten bepalen
   - Materialen bepalen
   - Kwaliteitseisen bepalen (hout, afwerking, duurzaamheid)
   - Toleranties vastleggen
   - Poductiemethode bepalen
   - Stoffeermethode bepalen
   - Stikmethode bepalen
   - Correct en overzichtelijk werkdocumenten opstellen (productiegegevens, houtstaat, meetstaat, werkschema, )
Proefserie maken
Vrijgeven voor productie
Verloop van het proces registreren en rapporteren
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Ergonomisch werken
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBMs en CBMs) gebruiken
   - Er op toezien dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd


Kennis

Opbouw van een (zetel)karkas
Opbouw van (zit)meubelstoffering
(Geautomatiseerd) productieproces
Informatiebronnen
Werkdocumenten en tekeningen
Grondstoffen
Materialen en gereedschappen
Beslag voor (zit)meubelen
Stoffeergereedschappen
Stoffeermachines
Naaitechnieken (basis)
Stoffeertechnieken
Bevestigingstechnieken voor grijswerk
Bevestigingstechnieken voor bekleding
(Kwaliteits)normen, waarden en toleranties
PBM's en CBM's


Vlaams Opleidingsverlof

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 180


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.