H10 | DROOGINSTALLATIE instellen/bedienen

klimaatdrogen, geforceerd luchtdrogen, condensatiedrogen, …

terug naar de vorige pagina

 

Vaardigheden

Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Droogschema bepalen (opwarming, drogen, conditionering)
De (voorraad) grondstoffen en materialen controleren en verzamelen (afmetingen, vochtigheid, houtsoort)
   - Houtvochtgehalte controleren
Hout drogen (kunstmatig (drooginstallatie))
   - Zich aan de voorgeschreven droogprocedure houden
   - Hout oplatten en stapelen
   - Meetsondes plaatsen
   - Het voorgeschreven droogschema toepassen
De installatie instellen
   - Programma selecteren
   - Programma controleren
Hout verwerken (drogen)
   - De installatie starten, bedienen en stoppen
   - Droogproces opvolgen (houtvochtgehalte, relatieve luchtvochtigheid, visueel controle (droogfouten), …)
      - Parameters opvolgen
   - Gegevens interpreteren en passend reageren
   - Een efficiënt procesverloop organiseren
   - De installatie ontladen
   - De afvoer van de (geproduceerde) goederen organiseren
   - Zorgvuldig stapelen volgens een logische verwerkingsvolgorde
De grondstoffen (tussen)opslaan
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren
   - Droogkwaliteit controleren
      - Houtvochtgehalte controleren (plank, lot)
      - Droogspanning controleren
      - Controleren op verkleuring en ontkleuring
      - Controleren op barsten en scheuren
      - Controleren op vervorming
   - Tolerantiegrenzen naleven
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
(Eigen) administratie beheren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren (installatie)
   - Opvolgdocumenten invullen (drooggevens)
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Er op toezien dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd


Kennis

Opbouw van de installatie
Droogsystemen
Droogcycli
Droogprocessen
Werkdocumenten
Hout(soorten) en zijn eigenschappen
Werking van de installatie
Controle- en meetmethoden en –middelen
(Kwaliteits)normen, waarden en toleranties
PBM's en CBM's


Vlaams Opleidingsverlof

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 80


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.