B03 | BEWERKINGSCENTRUM HOUT(SKELET)BOUW instellen/bedienen

terug naar de vorige pagina

 

Vaardigheden

Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
   - Zijn werkplaats organiseren rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - De werkplaats (ergonomisch) inrichten
   - Stofemissie beperken
   - De eigen gereedschappen en hulpmiddelen opbergen
   - Er op toezien dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - (Stof)afzuigapparatuur/installaties gebruiken
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren (aantal, compleetheid, juistheid, …)
   - Houtvochtgehalte controleren
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden
   - Werkdocumenten, (werk)tekeningen lezen en begrijpen
   - Merktekens aanbrengen (labels)
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (zaagblad, frees, boor, …)
   - Technische bronnen raadplegen (werkstuktekeningen, …)
   - (Snij)gereedschappen i.f.v. de uit te voeren bewerking selecteren
   - (Snij)gereedschappen controleren (standtijd, mec/man, …)
   - (Snij)gereedschappen in de gereedschapshouder monteren ((K)SK kolf, hydro-opspanhouder, …)
   - (Snij)gereedschappen (optisch) inmeten
   - (Snij)gereedschappen (de)monteren
   - (Snij)gereedschappen in/op de machine afstellen
   - Gereedschapsmagazijn beheren
   - (Snij)gereedschappen veilig opbergen
   - Meet- en controle-instrumenten kalibreren
   - Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Het CNC bewerkingscentrum in- en omstellen
   - Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
   - Ijkt de machine
   - Agregaten instellen, afstellen en/of controleren
   - Software opstarten en uitschakelen
   - Programma oproepen, invoeren en opslaan
   - Programma controleren (snijgereedschapbaan, …)
   - Programma simuleren en uittesten
   - Eenvoudige aanpassingen uitvoeren in een (CNC) programma
   - Coördinaten, maten en/of parameters instellen
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Onderdelen machinaal bewerken (zagen, boren, frezen)
   - Beveiligingen voor het opstarten controleren
   - Machine starten, bedienen en stoppen
   - De machine beladen (transportband, rollerbaan, afstapelbaan, …)
   - Werkstukken positioneren
   - Werkstuk opspannen
   - Zagen
   - Gaten boren
   - Profileringen aanbrengen
   - Ontladen
   - Zorgvuldig stapelen volgens een logische verwerkingsvolgorde (i.f.v. opbouw tijdens plaatsing)
   - Kwaliteit en maatvoering controleren
Het proces bewaken en bijsturen indien nodig
   - Informatie opvolgen (via beeldschermen, via controlepanelen, …)
   - Afwijkingen, storingen opmerken en op passende wijze actie ondernemen
   - Nagaan wat de oorzaak is van een storing, afwijking
   - Parameters/coördinaten bijregelen
   - Productie stil leggen indien nodig
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
   - De standtijd van snijgereedschap respecteren
   - Tolerantiegrenzen naleven
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
(Eigen) administratie beheren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren
   - Noodzaak aan technisch onderhoud opmerken
   - Zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen houden
   - Eigen werkzaamheden registreren
   - Opvolgdocumenten invullen
   - Afwijkingen registreren (aard, tijdstip, oplossing, …)
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Er op toezien dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Zich aan procedures en voorschriften houden
   - Instructies indienststelling machine(s) naleven
   - Stofemmissie beperken
   - Stromen duurzaam gebruiken en geluidshinder beperken


Kennis

Opbouw van de machine
De gebruikte software
Sorteerregels voor structuurhout ((visuele) sterktesortering, …)
Productieproces van hout(skelet)bouw
Werkdocumenten, tekeningen en plannen
Hout(soorten) en zijn eigenschappen
Randapparatuur
Snijgereedschappen
Verspaningstechnologie en –technieken
Werking van de machine
Houtverbindingen
Opspansystemen en -technieken
Controle- en meetmethoden en –middelen
(Kwaliteits)normen, waarden en toleranties
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's
Ergonomische hef- en tiltechnieken


Vlaams Opleidingsverlof

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 180


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.