M06 | FINEERVOEGMACHINE instellen/bedienen

terug naar de vorige pagina

 

Vaardigheden

Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - De machine binnen het productieproces situeren
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren (aantal, compleetheid, juistheid, …)
De (voorraad) grondstoffen en materialen controleren en verzamelen (aantallen, afmetingen, gebreken)
   - Grondstoffen herkennen en visueel evalueren op afwijkingen en gebreken (fineer)
   - Sorteren naar gelang de tekening, uitzicht en kwaliteit (fineer)
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden
   - Werkdocumenten, (werk)tekeningen lezen en begrijpen
De machine in- en omstellen
   - Lijmagregaat controleren aanvullen (lijmdraad, voegband)
   - Agregaten instellen, afstellen en/of controleren
      - Verlijmaggregaat in-/afstellen
   - Coördinaten, maten en/of parameters instellen
      - Temperatuur instellen en controleren (lijm)
   - Stofafzuiging instellen en controleren
Fineer bewerken (open boek, afschuiven)
   - Zich aan (technische) voorschriften en productiefiches houden
   - Beveiligingen voor het opstarten controleren
   - Machine starten, bedienen en stoppen
   - Werkstukken positioneren
   - Fineer samenvoegen
   - Zorgvuldig stapelen volgens een logische verwerkingsvolgorde
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
   - Oppervlak visueel evalueren op afwijkingen en gebreken
(Eigen) administratie beheren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren (machine)
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Zich aan procedures en voorschriften houden
   - Instructies indienststelling machine(s) naleven


Kennis

Opbouw van de machine
Werkdocumenten, tekeningen en plannen
Grondstoffen
Werking van de machine
Controle- en meetmethoden en –middelen
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's


Vlaams Opleidingsverlof

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 120


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.