X02 | MANUEEL OPPERVLAKKEN behandelen

terug naar de vorige pagina |  lees het uitgebreide programma

 

Inhoud

In deze opleiding leer je oppervlakken herstellen en voorbereiden, afwerkingsproducten gebruiksklaar maken, grond-, tussen- en eindlagen aanbrengen en gereedschappen reinigen teneinde manueel bescherm- en/of afwerkingslagen correct aan te brengen.


Doelgroep

werknemers atelier


Competenties

Maakt het afwerkingsproduct gebruiksklaar
   - Bereidt beschermings- en/of afwerkingsproducten voor
   - Voegt eventueel pigment, oliŽn, een verharder of een verdunner toe aan het afwerkingsproduct
   - Mengt het afwerkingsproduct
Bereidt de oppervlakken voor
   - Bereidt diverse ondergronden voor (opvullen, (tussen)schuren, ontvetten)
   - Ontstoft oppervlakken
   - Plakt/dekt onderdelen af
Schildert manueel oppervlakken
   - Gaat na welke behandeling de ondergrond heeft gekregen
   - Kiest het type rol, borstel of spatel in functie van de uit te voeren werken
   - Brengt een grondlaag aan (primer)
   - Kit, indien nodig, af
   - Brengt tussenlagen aan
   - Brengt afwerkings- en/of beschermlagen aan
   - Brengt transparante afwerklagen aan
   - Controleert (visueel) de kwaliteit van de behandelde oppervlakken
Reinigt en bergt machines en gereedschap zorgvuldig op
   - Reinigt het materieel met oplos- of verdunningsmiddelen
   - Recycleert gebruikte verven, verdunners, verharders, versnellers en verpakkingen en ander afval volgens de voorschriften
   - Verwijdert de bescherming van niet te behandelen delen


Transversale competenties

Communiceert effectief en efficiŽnt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Maakt onderscheid tussen gevaarlijke en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Houdt de werkplek schoon
Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder
   - Gebruikt water voor taken en schoonmaak efficiŽnt


Grondige kennis

werkvolgorde


Kennis

recyclagevoorschriften
technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
risicoís bij het gebruik van solventen, de grenswaarden voor blootstelling en de nodige preventiemaatregelen
kwaliteitsnormen
functionele rekenvaardigheden
(werk)documenten
etikettering en productidentificatie
materialen
gereedschappen
staat van het oppervlak: nieuw, oud, beschadigd, aangetast
aard van de ondergrond i.f.v. afwerking
afwerkingsproducten
toevoegmiddelen
schuurtechnologie en - technieken
afwerkingstechnieken en -middelen
controle- en meetmethoden en -middelen


Basiskennis

beschermingsproducten
onderhoudsproducten


e-learning

veiligheid op het werk


Vlaamse Opleidingsdatabank

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 40


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.