X02 | MANUEEL OPPERVLAKKEN BEHANDELEN

terug naar de vorige pagina

 

Vaardigheden

Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Tekeningen lezen en begrijpen ((werk)tekening, plan)
   - Hygrothermische omgevingscondities controleren (binnenklimaat)
   - De optimale werkvolgorde bepalen
   - De vereiste techniek bepalen
De onderdelen verzamelen en controleren (beschikbaarheid, kwaliteits(afwijkingen), aantallen, )
   - Onderdelen beschermen (afdekken, afplakken)
Onderdelen met manueel en pneumatisch handgereedschap bewerken
Oppervlakken behandelen (schuren, kleuren, afwerken)
   - Zich aan (technische) voorschriften en productiefiches houden
   - Producten voorbereiden (verduurzaming, bescherming, afwerking)
      - Kleuren aanmaken
   - Diverse ondergronden voorbereiden
      - Oppervlak visueel evalueren op afwijkingen en gebreken
      - Oppervlak herstellen (opstoppen, plamuren, )
      - (Tussen)schuren tot de gewenste afwerkingsgraad
      - Oppervlak ontvetten/ontstoffen
   - Grond-, tussen- en afwerklagen aanbrengen (borstel, vod, spons, kwast, roller, )
      - Primer/grondlaag aanbrengen
      - Kleur/beits aanbrengen
      - Vernis/lak aanbrengen
      - Verf aanbrengen
      -
   - Speciale toepassingen uitvoeren
      - Kunstmatig verouderen
      - Speciale technieken toepassen
      - Decoratieve afwerktechnieken toepassen
      -
   - (Visueel) de kwaliteit van de behandelde oppervlakte controleren
   - Afgewerkte werkstukken opslaan en beschermen
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
   - Oppervlak visueel evalueren op afwijkingen en gebreken
   - Onvolkomenheden herstellen
Gereedschap reinigen
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Onderscheid tussen gevaarlijk en niet gevaarlijke producten en (afval)stoffen maken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBMs en CBMs) gebruiken
   - Zich aan procedures en voorschriften houden


Kennis

Voorschriften rond afval en gevaarlijke producten
Grondstoffen
Schuurmaterialen en -technieken
Afwerkingsproducten en -technieken
Eigenschappen van afwerkingsproducten
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's
Etikettering en productidentificatie


Vlaams Opleidingsverlof

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 120


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.