Z22 | HERSTOFFEREN

terug naar de vorige pagina

 

Vaardigheden

Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Kennis van de eigen werkopdracht nemen
   - Gekregen informatie naar de eigen werkzaamheden vertalen
   - Controleren of de (zit)meubelen/karkassen geschikt zijn voor herstoffering
   - Correct en overzichtelijk werkdocumenten opstellen (meetstaat, materiaalstaat, )
   - Uit te voeren bewerkingen bepalen
   - De optimale werkvolgorde bepalen
Grondstoffen, constructieonderdelen en/of materialen transporteren (intern)
(Zit)meubelen ontmantellen om te herstofferen
   - (Zit)meubelen ontmantelen
   - (Zit)meubelen klaar maken om te herstofferen
   - Signaleert verborgen gebreken aan de verantwoordelijke
   - Reiningen en waar nodig verstevigen
   - Bepalen welke onderdelen kunnen hergebruikt worden en welke moeten vernieuwd worden
   - Verbindingen losmaken
   - Beschadigde en/of aangetaste onderdelen verwijderen
De (voorraad) grondstoffen en materialen controleren en verzamelen
   - De te hergebruiken en te verwerken grondstoffen, materialen en elementen controleren
   - Grondstoffen herkennen en visueel evalueren op afwijkingen en gebreken (meubelstof, (kunst)leer, vulmateriaal, veren/singels, afdekmateriaal, )
   - Materialen selecteren die voldoen aan de kwaliteitseisen en de werkopdracht
   - Merktekens aanbrengen
(Hand)gereedschap gebruiken
   - Afschrijfgereedschap gebruiken
   - Stoffeergereedschap gebruiken
   -
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden
Onderdelen met manueel en pneumatisch handgereedschap bewerken
Restaureren en herstofferen (platstofferen, hoogstofferen)
   - Voorstoffering/grijswerk vervangen indien nodig
   - Nieuw bekledingsmateriaal aanbrengen
Stoffering (zit)meubelen afwerken
   - Afwerkingsmaterialen voor (zit)meubelen aanbrengen (sierspijkers, koperwerk, poten, plinten, )
Onderdelen vergaren
Herstellingen uitvoeren
   - Kleine herstellingen en retouches uitvoeren
Beslag, ... monteren en (af)regelen
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
   - Onvolkomenheden herstellen
(Eigen) administratie beheren
Gereedschap en machines reinigen en opbergen
Verloop van het proces registreren en rapporteren
   - Eigen werkzaamheden registreren
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Ergonomisch werken
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBMs en CBMs) gebruiken
   - Er op toezien dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd


Kennis

Opbouw van een (zetel)karkas
Opbouw van (zit)meubelstoffering
Meubelstijlen
Grondstoffen
Beslag voor (zit)meubelen
Stoffeergereedschappen
Stoffeertechnieken
Specifieke stoffeertechnieken
Bevestigingstechnieken voor grijswerk
Bevestigingstechnieken voor bekleding
PBM's en CBM's


Vlaams Opleidingsverlof

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 180


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.