M41 | SANITAIRE en ELEKTRISCHE TOESTELLEN installeren ( i.f.v. interieurbouw)

interieurinrichting, keuken, badkamer, …

terug naar de vorige pagina

 

Vaardigheden

Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - (Technische) voorschriften en productfiches raadplegen
   - Tekeningen lezen en begrijpen ((werk)tekening, elektrische schema's, …)
De onderdelen verzamelen en controleren
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
   - Veiligheidsrisico’s evalueren en gepaste maatregelen nemen
   - Onveilige situaties aan de verantwoordelijke melden
Sanitaire toestellen plaatsen ((meng)kraan, gootsteen, boiler, …)
   - Aanvoerleidingen monteren en verbinden (pers- en klemkoppelingen)
   - (Kunststof)afvoerleidingen monteren en verlijmen
   - Uitsparingen voor te integreren onderdelen voorzien
   - Sanitair monteren
   - Aanvoerleiding sanitaire toestellen aansluiten
   - Afvoerleiding sanitare toestellen monteren en aansluiten (sifon, …)
Elektrische toestellen aansluiten (kookplaat, spot, lichtarmatuur, …)
   - Eenvoudige elektrische verbindingen uitvoeren
   - Uitsparingen voor te integreren onderdelen voorzien
   - Elektrische toestellen monteren
   - Elektrische toestellen aansluiten
   - De kwaliteit van het uitgevoerde werk controleren
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren (universele meter)
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Zich aan procedures en voorschriften houden


Kennis

Elektrische symbolen
Werkdocumenten, tekeningen en plannen
Kleurcodes
Materialen en gereedschappen
Sanitair (basis)
Residentiële elektriciteitswerken (gereedschappen, materialen, meettoestellen, risico’s, veiligheidsvoorzieningen) (basis)
Technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
Controle- en meetmethoden en –middelen
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's
(Veiligheids)pictogrammen


Vlaams Opleidingsverlof

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 60


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.