B09 | HOUT(SKELET)BOUWELEMENTEN plaatsen

houtskeletbouw, hout massiefbouw, stapelbouw, …

terug naar de vorige pagina

 

Vaardigheden

Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Tekeningen lezen en begrijpen ((werk)tekening, plan, …)
   - De optimale werkvolgorde bepalen
Grondstoffen, constructieonderdelen en/of materialen transporteren (op de werf, …)
   - Veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze verplaatsen
De onderdelen verzamelen en controleren
Onderdelen met manueel en pneumatisch handgereedschap bewerken
Laden en lossen
De grondstoffen (tussen)opslaan
De situatie op de werf/locatie in functie van de eigen werkzaamheden vaststellen en de plaatsing voorbereiden
   - De levering in functie van de eigen werkzaamheden controleren (aantal, compleetheid, juistheid, …)
   - De werf beoordelen, de grondplaat controleren, … in functie van de eigen werkzaamheden
   - Nutsvoorzieningen, … traceren en controleren
   - Verankeringspunten traceren en controleren
   - Bouwwerken uitzetten
   - Grote aanpassingen aan nutsvoorzieningen en/of omgeving signaleren aan leidinggevende/verantwoordelijke
   - Signalisatie aanbrengen
Op hoogte werken
Hout(skelet)bouwelementen plaatsen (grondregels, binnenwand, buitenwand, roostering/vloeren, spanten/gordingen)
   - (Werk)tekeningen en plannen lezen en begrijpen
   - Kleine aanpassingen uitvoeren aan de omgeving (nutsvoorzieningen, vloerplaat, …)
   - Grondregels plaatsen
   - Waterkerende laag plaatsen
   - Houten structuren en structuurelementen bevestigen aan de grondregels, bestaande gebouwen en/of aan elkaar
   - Wanden monteren
   - Houten en metalen kolommen en liggers monteren en verankeren
   - Verdiepingsvloeren monteren
   - Dakelementen monteren
   - Hout(skelet)bouwelementen, tijdens de opbouw, tegen wisselende weersomstandigheden verankeren en beschermen
   - Sluitstukken maken/plaatsen
   - Uitsparingen voorzien voor te integreren onderdelen (verluchtingsroosters, …)
Isolatiematerialen plaatsen (thermisch, akoestisch, brandwerend, …)
   - Bij het plaatsen de regels rond energieprestaties van gebouwen respecteren
   - Isolatie op uniforme en correcte wijze plaatsen
   - Voegbanden plaatsen
Lucht- en/of dampscherm plaatsen
   - Het lucht- en/of dampscherm op uniforme en correcte wijze plaatsen
   - Doorbrekingen en integratie van elementen luchtdicht uitvoeren (ramen, installatiekanalen, …)
   - Luchtdichte aansluitingen tussen de stroken en met andere delen van het gebouw maken
Afwerken
   - Beplanking op de roostering plaatsen
   - Onvolkomenheden bijwerken
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren
   - Tolerantiegrenzen naleven
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
(Eigen) administratie beheren
Omgaan met klanten
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Bij het plaatsen de regels rond energieprestaties van gebouwen (EPB) resprecteren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken


Kennis

Opbouw van een hout(skelet)bouw
Planlezen
Werkdocumenten, tekeningen en plannen
Hout, plaatmaterialen en hun eigenschappen
Elektrisch en pneumatisch handgereedschap
Montagetechnieken
Plaatsing en bevestigingsmethodes
Schoringstechnieken
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
Veilig werken op hoogte
PBM's en CBM's
Algemene principes EPB


Vlaams Opleidingsverlof

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 180


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.