M12 | VLAKPERS instellen/bedienen

terug naar de vorige pagina

 

Vaardigheden

Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren (aantal, compleetheid, juistheid, )
De machine in- en omstellen
   - Hulpstukken (de)monteren en instellen
      - Mallen maken, opspannen,
   - Parameters instellen
      - Persdruk instellen
      - Perstemperatuur instellen
      - Perstijd instellen
Onderdelen machinaal bewerken (persen)
   - Beveiligingen voor het opstarten controleren
   - Machine starten, bedienen en stoppen
   - Verbindingsgedeelten verlijmen
   - Werkstukken positioneren
   - De onderdelen volgens een logische werkvolgorde samenvoegen
   - Opspantechnieken toepassen (machinaal)
   - Stapelen en merken voor de volgende (productie)fase
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
(Eigen) administratie beheren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren (machine)
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBMs en CBMs) gebruiken
   - Zich aan procedures en voorschriften houden
   - Instructies indienststelling machine(s) naleven


Kennis

Opbouw van de machine
Werkdocumenten, tekeningen en plannen
Hout, plaatmaterialen en hun eigenschappen
Opspansystemen en -technieken
Lijmsoorten
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's


Vlaams Opleidingsverlof

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 180


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.