Check op de Werkplek 2.0

combinatielogo_esf.png

Een kwalitatief en kwantitatief Duaal Leren organiseren en realiseren in Vlaanderen.

Hiertoe worden 3 pijlers uitgewerkt:

1. Ondersteunen van het Vlaams Partnerschap Duaal Leren:

Woodwize - en bij uitbreiding het Sectoraal Partnerschap Duaal Leren Houtsectoren - wil tegemoetkomen aan de vraag van het Vlaams Partnerschap Duaal Leren om extra inspanningen te leveren zoals begeleiding en ondersteuning van bedrijven die Duaal Leren (willen) aanbieden en het uitbouwen van een netwerk van ondernemingen ikv kwalitatieve werkplekken

2. Bedrijven professionaliseren:

Door hen stapsgewijs (m.b.v. een groeipad) te ondersteunen in het uitwerken van een competentiebeleid en het opzetten van een leercultuur in de onderneming.

3. Aanbodversterking en ondersteunen nieuwe duale studierichtingen

Ondersteunen van opleidingsinstellingen, die (nieuwe) houtgerelateerde duale studierichtingen aanbieden. Een gepast aanbod aan kwalitatieve werkplekken bewerkstelligen, dat afgestemd is op de vraag vanuit onderwijs i.f.v. de leerling(en). Zo een voldoende groot kwalitatief en duurzaam aanbod aan werkplekken uitbouwen.

Waar mogelijk zullen de resultaten uit het ESF-project Check op de Werkplek en andere ESF-pilootprojecten ikv Duaal Leren ingezet worden.