A15 | MAGAZIJN beheren - GOEDEREN behandelen

terug naar de vorige pagina

 

Vaardigheden

Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
Het magazijn organiseren
   - Inrichten volgens voorschriften en/of instructies en een logische werkvolgorde
   - Bepalen waar en hoe goederen opgeslagen moeten worden
Grondstoffen, constructieonderdelen en/of materialen transporteren (intern)
   - Verpakken en beschermen voor transport
   - De lading controleren
   - Laden en lossen conform de richtlijnen
   - Zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde stapelen
   - Bevestigen en beveiligen tegen vervoersrisico’s
   - Veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze verplaatsen
   - Niet-gemotoriseerde transportmiddelen voor goederenbehandeling gebruiken (transpallet, steekwagen, …)
   - Leestoestellen voor codes gebruiken (scanner, flasher, …)
   - Codes en symbolen lezen
   - Gegevens bijhouden over de herkomst, hoeveelheid en de kwaliteit van het hout
De voorraad beheren
   - De (te verwerken) grondstoffen en materialen controleren en actie ondernemen bij afwijkingen
   - Goederen sorteren
   - Merktekens aanbrengen
   - De voorraad op bij en vult aan
   - Inkomende en uitgaande goederen registreren (computer, …)
   - Materialen / gereedschappen selecteren, controleren en hanteren
   - Actie ondernemen bij afwijkingen (voorraadtekorten, …)
   - Goederen visueel controleren
   - Beschadigde producten en defect materiaal oplijsten
   - Onregelmatigheden aan leidinggevende/verantwoordelijke melden
   - Documenten voor ontvangst tekenen
   - Nodige documenten doorgeven aan de administratie
Goederen opslaan
   - Opslag voorbereiden
   - Goederen op de voorziene plaats opslaan
   - Richtlijnen voor de opslag toepassen (stapelen, …)
Laden en lossen
   - Laden en lossen i.f.v. de distributievolgorde/planning conform de richtlijnen
   - Bevestigen en beveiligen tegen vervoersrisico’s
   - Volgens order controleren of alle onderdelen aanwezig zijn
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
Registreren en rapporteren
   - Opvolgdocumenten invullen
   - Registratiesystemen gebruiken
   - Mondeling en/of schriftelijk rapporteren aan collega’s en leidinggevenden
   - Problemen/afwijkingen aan leidinggevende/verantwoordelijke melden
In teamverband werken
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten houden
   - Ergonomisch werken
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Er op toezien dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Zich aan procedures en voorschriften houden


Kennis

Goederenbehandeling
Magazijnorganisatie
Voorraadbeheer
Voorschriften en procedures voor de ontvangst en controle van goederen
Grondstoffen en halffabrikaten
Opslagtechnieken
Stapeltechnieken
Verpakkings- en beschermingstechnieken en -middelen
Laad- en zekeringstechnieken
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's
Ergonomische hef- en tiltechnieken
Etikettering en productidentificatie


Vlaams Opleidingsverlof

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 120


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.