S01 | CONTINUPERS bedienen

spaanplaat, vezelplaat

terug naar de vorige pagina

 

Vaardigheden

Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - De werkzaamheden van de vorige ploeg overnemen
   - (Technische) voorschriften en productfiches raadplegen
   - De installatie binnen het productieproces situeren
Werkopdracht/ productie voorbereiden
   - Producten aanmaken/mengen (lijm)
(De voorraad) grondstoffen en materialen voor de eigen productie controleren (beschikbaarheid, tekorten, …)
   - De (te verwerken) grondstoffen en materialen controleren en actie ondernemen bij afwijkingen
   - De hoeveelheid afstemmen op de opdracht
   - Controle-instrumenten gebruiken en de controlegegevens interpreteren
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (zaagblad)
   - (Snij)gereedschappen controleren (standtijd, …)
   - (Snij)gereedschappen in/op de machine of installatie (de)monteren en afstellen
De installatie instellen
   - Agregaten instellen, afstellen en/of controleren
      - Verlijmaggregaat in-/afstellen
         - Hoeveelheid lijm instellen
         - Lijminjectie controleren
      - Strooistation in-/afstellen
   - Parameters instellen
      - Persdruk instellen
      - Temperatuur instellen en controleren (lijm)
      - Perstemperatuur instellen
      - Zaag instellen (hoogte, hoek)
      - Dikte instellen
   - Informatie opvolgen (ter plaatse, via controlepanelen, vanuit de controlekamer)
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren (installatie)
   - Veiligheidscontroles/controlerondes uitvoeren
   - Afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud opmerken
   - Veiligheidsrisico’s evalueren en gepaste maatregelen nemen
   - Werkzaamheden stil leggen indien nodig
   - Problemen en veiligheidsrisico’s aan de verantwoordelijke melden
(Proces)installatie sturen
   - Opeenvolgende werkzaamheden van de productiestappen organiseren en zorgen voor onderlinge afstemming
   - Installatie opstarten
   - De toevoer van grondstoffen verzorgen (spaanders, lijm, ...)
   - Proefdraaien en (al dan niet) vrij geven voor productie
   - Informatie opvolgen (ter plaatse, vanuit de controlekamer, beeldschermen, …)
   - Parameters afstellen
   - Een zo efficiënt mogelijk (proces)verloop organiseren
   - Afvoer van geproduceerde goederen regelen
   - Controles/controlerondes uitvoeren
   - Installatie stoppen
Productie-, opvolging- en verwerkingshandelingen uitvoeren
   - Persen
Het (geautomatiseerde) proces bewaken en bijsturen indien nodig
   - Controles/controlerondes uitvoeren
   - Controlegegevens verzamelen, controleren en analyseren (curves, temperaturen, …)
   - Nagaan wat de oorzaak is van een storing, afwijking
   - Parameters/coördinaten bijregelen
   - Productie stil leggen indien nodig
Installatie omstellen
Kwaliteitscontroles uitvoeren
   - (Product)controles uitvoeren (op basis van voorschriften )
   - Tolerantiegrenzen naleven
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren (schuifmaat, …)
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren
   - Noodzaak aan technisch onderhoud opmerken
   - In veiligheidsmodus plaatsen voor het uitvoeren van onderhoud
   - De installatie reinigen
   - Hulp en advies verlenen aan onderhoudstechnici
Verloop van het proces registreren en rapporteren
   - Opvolgdocumenten invullen (productieverloop, …)
   - Afwijkingen registreren (aard, tijdstip, oplossing, …)
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Er op toezien dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Instructies indienststelling installatie naleven


Kennis

Opbouw van de installatie
Productieproces van plaatmateriaal
Grondstoffen
Procestechnieken
Procedures om de procesinstallatie te bedienen
Machinesturingen
Procedures voor het in- en afstellen
Werking van de installatie
Meet- en regeltechnieken
Storingsanalyse (basis)
PLC (Programmable Logic Controller) (basis)
Kwaliteitszorgsytemen
PBM's en CBM's


Vlaams Opleidingsverlof

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 180


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.