Vlaams Opleidingsverlof (VOV)

Vanaf 1 september 2019 geldt de regelgeving van het Vlaams opleidingsverlof (VOV), de hervormde versie van het betaald educatief verlof. Start uw opleiding vóór 1 september 2019? Dan geldt de regelgeving van het betaald educatief verlof nog.

Werknemers in de privésector hebben, onder bepaalde voorwaarden, recht op het Vlaams opleidingsverlof. Ze mogen afwezig zijn op het werk om een opleiding te volgen, terwijl hun loon wordt doorbetaald. Na de opleiding kan de werkgever een forfaitair bedrag terugbetaald krijgen als compensatie.

Voorwaarden

Uw werknemer komt in aanmerking voor Vlaams opleidingsverlof als hij:

  • een opleiding volgt die geregistreerd is in de opleidingsdatabank voor Vlaamse opleidingsincentives.
  • voor minstens 50% tewerkgesteld is in de privésector in het Vlaams Gewest. (situatie in september)
    Werkt uw werknemer exact 50% met een vast uurrooster, dan heeft hij enkel recht op VOV als de lesuren samenvallen met zijn arbeidstijd. Hij kan het VOV enkel opnemen tijdens die samenvallende uren.

Aantal uren VOV per schooljaar

Voor elke werknemer wordt er per schooljaar maximum 125 uren VOV voorzien. 

Het persoonlijke maximum en het concrete aantal uren VOV per schooljaar wordt bepaald door het tewerkstellingspercentage en het type opleiding/examen dat uw werknemer volgt.

Met de simulator kan je nagaan hoeveel uren Vlaams opleidingsverlof de werknemer maximaal kan opnemen.

Vlaams opleidingsverlof aanvragen

Een aanvraag voor Vlaams opleidingsverlof (VOV) verloopt in verschillende fasen.

1. Inschrijving bij een erkende opleidingsverstrekker (zoals Woodwize)

Na inschrijving voor één van onze erkende opleidingen krijgt u van ons een .csv document dat u dient op te laden via het WSE-loket. Deze aanvraag tot terugbetaling dient ten laatste 3 maand na de start van de opleiding te worden ingediend.

Meer info over het gebruik van het WSE-loket

2. Volgen van de opleiding

Bij het volgen van een opleiding wordt er gevraagd een aanwezigheidsregister bij te houden, ondertekend door zowel lerende als lesgever/mentor.

De opleidingsuren dienen samen met de loonverwerking van de werknemer doorgegeven te worden aan uw sociaal secretariaat, dat de DmfA aangifte invult.

Opgelet: Het is belangrijk uw sociaal secretariaat in te lichten indien het gaat over interne opleidingen, anders bestaat de kans dat de werknemer extra vergoedingen (maaltijdcheques, verplaatsingsvergoeding, ...) verliest.

Na registratie van uw (interne) opleidingsuren in COMPAS kan u een aanwezigheidsregister downloaden.

3. Afloop van de opleiding

Na afloop van de opleiding en betaling van de factuur attesteren wij binnen de maand na afloop van de opleiding de gepresteerde opleidingsuren aan het departement Werk en Sociale Economie. Deze gegevens worden vergeleken met de input van de werkgever in DmfA.

4. Terugbetaling aan de werkgever

Het departement Werk en Sociale Economie betaalt de goedgekeurde opleidingsuren terug aan de werkgever. Dit gebeurt aan de hand van een forfait, dat jaarlijks herbekeken kan worden. Voor het schooljaar 2019-2020 werd dit forfait vastgelegd op 21,30 euro per opleidingsuur.

Vlaams Opleidingsverlof vs Betaald Educatief Verlof

Nog even de verschillen op een rijtje:

  • Aanvragen gebeuren digitaal tov op papier
  • Aanvragen binnen 3 maanden na start ipv op het einde van het schooljaar
  • Opleidingsuren registreren in DmfA ipv individuele steekkaarten
  • Maximum 125u per werknemer per schooljaar tov verschillende maxima.
Meer info

www.vlaanderen.be/vlaams-opleidingsverlof-vov