H11 | IMPREGNEERINSTALLATIE bedienen

dompelen, drenken, vacuüm/druk methode, …

terug naar de vorige pagina

 

Vaardigheden

Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - De installatie binnen het productieproces situeren
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren
   - De vereiste techniek bepalen
Producten voorbereiden (conform gebruiksklasse van het hout)
      - Correcte mengverhouding afmeten (volume - gewicht)
      - De aangemaakte producten controleren en bijsturen
De (voorraad) grondstoffen en materialen controleren en verzamelen (gebreken, vochtigheid, …)
   - De (te verwerken) grondstoffen en materialen controleren en actie ondernemen bij afwijkingen
De installatie instellen (afhankelijk van de installatie/methode)
   - Productieorder en de technische fiche strikt uitvoeren
   - Impregneervloeistof toevoegen
   - Receptuur selecteren
   - Programma selecteren
   - Parameters en coördinaten instellen
      - Persdruk instellen
      - Vacuümpomp instellen
      - Temperatuur instellen en controleren
      - …
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Het hout behandelen tegen schimmels en/of insecten (impregneren, drenken/dompelen)
   - Zich aan (technische) voorschriften en productiefiches houden
   - De toevoer van grondstoffen en hulpproducten verzorgen
   - De installatie starten, bedienen en stoppen
   - Het (productie)verloop opvolgen
      - Parameters opvolgen
   - De installatie ontladen
De grondstoffen (tussen)opslaan (beschermen tegen weer en wind)
   - Zorgvuldig stapelen volgens een logische verwerkingsvolgorde
   - Diffusie-fixatie respecteren
(Eigen) administratie beheren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren (installatie)
   - De installatie reinigen
   - Opvolgdocumenten invullen
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Onderscheid tussen gevaarlijk en niet gevaarlijke producten en (afval)stoffen maken
   - Om informatie vragen in geval van twijfel over afvalstoffen
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Er op toezien dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Problemen aan de verantwoordelijke melden
   - Instructies indienststelling machine(s) naleven


Kennis

Opbouw van de installatie
Voorschriften rond afval en gevaarlijke producten
Grondstoffen
Verduurzamingsproducten en -technieken
(Kwaliteits)normen, waarden en toleranties
Etikettering en productidentificatie


Vlaams Opleidingsverlof

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 32


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.