H19 | BOMEN vellen/kappen

terug naar de vorige pagina

 

Vaardigheden

Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
   - Zijn werkplek organiseren rekening houdend met andere activiteiten
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Kennis van de eigen werkopdracht nemen
   - Werkdocumenten en kaarten lezen
   - Controleren of de klant over de nodige vergunningen beschikt
   - Plaats van de interventie bepalen
   - De werkplek afbakenen en signalisatie aanbrengen (kegels, veiligheidslint, …)
   - Bomen identificeren
   - Te vellen bomen inventariseren
      - Markeringen aanbrengen
   - Een zaagplan opstellen
Bomen kappen/vellen
   - Het vellen of snoeien bepalen op basis van de valbaan van de bomen, de omgeving en de weersomstandigheden
      - Schade aan gebouwen of andere inrichtingen voorkomen door het inschatten van de valrichting
      - Markeren waar de boom moet neerkomen
   - Verankeringssystemen aan de boom of takken plaatsen (kabel, staaldraadtakel, riemen, katrollen, …)
      - Handlier aanbrengen als stuurlijn of als treklijn
      - Afvangsystemen aanbrengen om de te verwijderen tak tegen vallen te beveiligen
   - Gemarkeerde bomen vellen volgens de gewenste valbaan
      - Valkerf/richtingkerf inzagen aan de kant van de valrichting
      - Velsnede inzagen
      - Wig of rolkoevoet inkloppen totdat de boom valt
      - Veilige afstand respecteren bij het kappen/vellen
   - Takken afzagen en boomstammen doorzagen 
      - Snoeigereedschap gebruiken (snoeischaar, kettingzaag, …)
      - De aanwezigheid van torsies in de boom analyseren
      - Volgorde voor het verwijderen van de takken bepalen
      - Tak tegen vallen beveiligen
      - Takken verwijderen
      - Boomkruinen afzagen
      - Stam en boomstronken verzagen
   - Klimmers begeleiden
      - Het loopvrij klimtouw en materiaal aan een klimmer aanreiken
      - Aanwijzingen aan de klimmer geven indien deze zich in een gevaarlijke situatie bevindt
(Eigen) administratie beheren (plaats, duur, kaptype, …)
Preventief of correctief basisonderhoud uitvoeren
   - Volumes inschatten
   - Eigen werkzaamheden registreren
   - Opvolgdocumenten invullen
   - Mondeling en/of schriftelijk rapporteren aan collega’s en leidinggevenden
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Er op toezien dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Er op toezien dat de regels voor het bos worden gerespecteerd
   - De regels exploitatie naleven
   - De eerste hulp bij ongevallen toepassen


Kennis

Kap-en veltechnieken
Wettelijke voorschriften voor het veilig werken in de bosbouw
Verankeringstechnieken voor bomen
Hout(soorten) en zijn eigenschappen
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's


Vlaams Opleidingsverlof

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 120


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.