A23 | TRANSPORT besturen/begeleiden

laden, leveren, lossen

terug naar de vorige pagina

 

Vaardigheden

Zijn vracht veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Werkdocumenten, (werk)tekeningen lezen en begrijpen
   - De planning doornemen
Grondstoffen, constructieonderdelen en/of materialen transporteren
Transportmiddel besturen (voertuig, …)
   - Het transportmiddel controleren
   - Niet-gemotoriseerde transportmiddelen voor goederenbehandeling gebruiken (transpallet, …)
   - Leestoestellen voor codes gebruiken (scanner, …)
Laden en lossen
   - Laden en lossen i.f.v. de distributievolgorde/planning conform de richtlijnen (max. gewicht, aantal, …)
   - Bevestigen en beveiligen tegen vervoersrisico’s (zekeren van de lading, …)
      - Gepast bindmateriaal en bindmethode gebruiken
      - Gepaste techniek voor stapelen, laden en lossen toepassen
   - Opnemen, verplaatsen, stapelen en ontstapelen van een lading
   - Volgens order controleren of alle onderdelen aanwezig zijn
Transporteren naar de plaats van bestemming
   - Randapparatuur gebruiken (GPS, wegenkaart, boordcomputer)
Leveringen uitvoeren
   - Op de plaats van bestemming transporteren (beurzen, tentoonstelling, werf, bij klanten)
   - Geld en andere betaalmiddelen ontvangen en geldigheid ervan controleren
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren
   - Stapelen en sorteren bewaken
   - Lading controleren
(Eigen) administratie beheren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren (voertuig)
   - Noodzaak aan technisch onderhoud opmerken
   - Zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen houden
   - Eigen werkzaamheden registreren
   - Opvolgdocumenten invullen
   - Registratiesystemen gebruiken (leveringsdocumenten)
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Omgaan met klanten
   - Effectief en efficiënt communiceren
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten houden
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Er op toezien dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd


Kennis

Opbouw van het transportmiddel
Goederenbehandeling
Werkdocumenten
Randapparatuur
Laad- en zekeringstechnieken
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
Etikettering en productidentificatie
Wegcode


Vlaams Opleidingsverlof

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 40


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.