W16 | BINNENDEUREN plaatsen

schilderdeur, stijldeur,

terug naar de vorige pagina

 

Vaardigheden

Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Kennis van de eigen werkopdracht nemen
   - Tekeningen lezen en begrijpen ((werk)tekening, plan, )
   - De optimale werkvolgorde bepalen
Grondstoffen, constructieonderdelen en/of materialen transporteren (op de werf, op locatie, )
   - Veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze verplaatsen
De onderdelen verzamelen en controleren
Onderdelen met manueel en pneumatisch handgereedschap bewerken
Laden en lossen
De grondstoffen (tussen)opslaan
De situatie op de werf/locatie in functie van de eigen werkzaamheden vaststellen en de plaatsing voorbereiden
   - De levering in functie van de eigen werkzaamheden controleren (aantal, compleetheid, juistheid, )
   - De ruwbouw beoordelen, de vloeren, muren, plafonds controleren
      - Vloer/dorpel controleren
   - Verankeringspunten traceren en controleren (muurblokken, )
Binnenschrijnwerk plaatsen (binnendeuren)
   - Kleine aanpassingen uitvoeren aan de omgeving (deuropeningen, )
   - Plaatsing voorbereiden
   - Binnendeur aan de ruwbouw bevestigen
      - Kassement/dagstukken opspien
      - Kassement/dagstukken vastzetten (nagelen, schroeven, opschuimen (PU montageschuim))
   - Omlijsting plaatsen
      - Op maat zagen
      - Omlijsting bevestigen (nagelen)
   - Uitsparingen voorzien voor te integreren onderdelen (verluchtingsroosters, )
Afwerken
   - Nagelgaten opstoppen
   - Andere materialen bevestigen (glas, handvat/deurkruk, )
   - Beslag afregelen
   - Onvolkomenheden bijwerken
   - De kwaliteit van het uitgevoerde werk controleren
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
(Eigen) administratie beheren
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Omgaan met klanten
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBMs en CBMs) gebruiken


Kennis

Opbouw van binnendeuren
Planlezen
Werkdocumenten, tekeningen en plannen
Hout, plaatmaterialen en hun eigenschappen
Beslag, hang- en sluitwerk
Elektrisch en pneumatisch handgereedschap
Montagetechnieken
Plaatsing en bevestigingsmethodes
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's


Vlaams Opleidingsverlof

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 60


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.