Z08 | GRIJSWERK/VOORSTOFFEREN

terug naar de vorige pagina

 

Vaardigheden

Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - De werkzaamheden situeren binnen het productieproces
   - Werkdocumenten, (werk)tekeningen lezen en begrijpen ((werk)tekening, )
   - De optimale werkvolgorde bepalen
De (voorraad) grondstoffen en materialen controleren en verzamelen
   - Grondstoffen herkennen en visueel evalueren op afwijkingen en gebreken (vulmateriaal, veren/singels, afdekmateriaal, )
   - Merktekens aanbrengen
(Hand)gereedschap gebruiken
   - Afschrijfgereedschap gebruiken
   - Stoffeergereedschap gebruiken
   -
Onderdelen met manueel en pneumatisch handgereedschap bewerken (nagelpistool, nietpistool, lijmpistool, )
Karkassen van (zit)meubelen (de)monteren
Meubelstoffering uitvoeren (grijswerk/voorstofferen)
   - Materiaal op maat maken (afdekmateriaal)
   - (Zit)meubelen voorstofferen (platstofferen, hoogstofferen)
      - Zich aan de werkopdracht en de technische fiches houden
      - Plaatmateriaal als zitondersteuning aanbrengen
         - Plaatmateriaal op maat brengen
         - Verluchtingsgaten boren
         - Kanten breken
      - Singels met de juiste spanning aanbrengen
         - Plaats van de singels afschrijven
         - Singel vastzetten
         - Singel aanspannen
         - Singel/veer vastmaken (nieten)
         - Singel op maat snijden
      - Veren met de juiste spanning aanbrengen (golfveren, veersystemen)
         - Veren op maat brengen (knippen, plooien)
         - Plaats van de veren afschrijven
         - Veerbevestiging aanbrengen
         - (Golf)veren aantrekken en vastzetten
         - (Golf)veren, indien nodig, bijbuigen
         - Springveren vastnaaien
         - Veren verbinden
      - Verenbed aanbrengen
         - Verenbed vastmaken
      - Afdekmateriaal aanbrengen
      - Vulmaterialen aanbrengen
      - Karton, bourlets, profielen, aanbrengen
      - Kwaliteit en maatvoering controleren
Beslag, ... monteren en (af)regelen (relaxsystemen, )
   - Beslag samenstellen
   - Beslag bevestigen
   - Beslag afregelen
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
(Eigen) administratie beheren
Gereedschap en machines reinigen en opbergen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Ergonomisch werken
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBMs en CBMs) gebruiken
   - Er op toezien dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd


Kennis

Opbouw van (zit)meubelstoffering
Werkdocumenten en tekeningen
Grondstoffen
Materialen en gereedschappen
Beslag voor (zit)meubelen
Stoffeergereedschappen
Stoffeertechnieken
Bevestigingstechnieken voor grijswerk
PBM's en CBM's


Vlaams Opleidingsverlof

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 140


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.