A36 | WERKVOORBEREIDING

terug naar de vorige pagina

 

Vaardigheden

Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
   - De werkplaats (ergonomisch) inrichten
   - De werkplek proper houden
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - (Technische) voorschriften en productfiches raadplegen
   - Kennis van de eigen werkopdracht nemen
Werkopdracht analyseren
   - Tekeningen lezen en begrijpen ((werk)tekening, bouwplan, lastenboek, …)
   - Haalbaarheid controleren
   - Bepalen wat intern in het bedrijf gemaakt kan worden en wat uitbesteed moet worden
   - Te gebruiken materialen en toebehoren bepalen
   - Nagaan of er wettelijke verplichtingen zijn waarmee rekening gehouden moet worden (CE, brandveiligheid, …)
   - Kwaliteit van de werkzaamheden controleren en lost eventuele problemen op
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren (aantal, compleetheid, juistheid, …)
   - De planning doornemen
   - De constuctiemethode bepalen
   - Materialen kiezen
   - Dimensionele berekeningen uitvoeren
(Technische) plannen/tekeningen maken (schetsen, technische tekening, uitvoeringstekening, (werk)tekening, …)
   - Nieuwe (werk)tekeningen maken of bestaande aanpassen (CAD, manueel)
Materiaal inkopen
   - Relevante informatie raadplegen en interpreteren
   - Aan te kopen hoeveelheden bepale,
   - Voorraad controleren en op peil houden
   - Bestellingen administratief voorbereiden
   - Mogelijke leveranciers bepalen
   - Offertes van leveranciers vergelijken
   - Prijs en leveringsafspraken maken
   - Bestellingen plaatsen
   - Inkoop- en leveringsprocessen beweken en eventuele problemen oplossen
   - Informatie beheren en archiveren
   - Relevante software gebruiken
Werkopdracht/ productie voorbereiden
   - Correct en overzichtelijk werkdocumenten opstellen (productiegegevens, houtstaat, meetstaat, materiaalstaat)
   - Een zaagplan opstellen
   - Uit te voeren bewerkingen bepalen
   - De te gebruiken machines bepalen
   - De optimale werkvolgorde bepalen
   - Planning opstellen (materiaal, personeel)
   - Problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke melden
   - Administratie beheren: houdt planning en eventuele documenten die de ploegbaas overgemaakt heeft bij
   - Dossiers samenstellen en klasseren
   - Productiegegevens en -planning overdragen aan de productie
De (voorraad) grondstoffen controleren en selecteren (beschikbaarheid, …)
   - Merktekens aanbrengen
   - Tekorten signaleren
   - De voorraad op bij en vult aan
   - Bestellingen plaatsen
In teamverband werken
   - Effectief en efficiënt communiceren
   - Informatie uitwisselen met collega’s en verantwoordelijken
   - Over de voorbereiding, uitvoering en afwerking van de opdracht oveleggen
   - Rapporteren aan de leidinggevenden
   - Efficiënt samenwerken met collega's
   - Aanwijzingen van verantwoordelijken opvolgen
   - Aanwijzingen aan collega’s en medewerkers geven in functie van het productieproces
   - Duidelijke werkoverdracht naar collega’s verzorgen
   - Werkzaamheden zonodig afstemmen op/met leidinggevende of andere betrokkenen
Met oog voor kwaliteit werken
   - Zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten houden
   - Ergonomisch werken
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Eigen werkzaamheden evalueren en desnoods bijsturen


Kennis

Teken software (CAD)
Gegevensanalyse
Planningsprogramma’s
Werkvoorbereidingsprogramma's
Kantoorsoftware
Voorschriften rond afval en gevaarlijke producten
(Geautomatiseerd) productieproces
Planlezen
Werkdocumenten, tekeningen en plannen
Controle- en meetmethoden en –middelen
Etikettering en productidentificatie
Algemene principes EPB


Vlaams Opleidingsverlof

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 180


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.