Sterker door vorming

U wil bepaalde werknemers op de werkvloer trainen?
Woodwize biedt zowel algemene als specifieke leerprogramma’s aan voor de diverse subsectoren. Deze opleidingen worden door het paritair comité erkend voor het Betaald Educatief Verlof.

Opgelet: Voor opleidingen die starten op 1 september 2019 of later geldt in Vlaanderen het "Vlaams Opleidingsverlof" in plaats van het "Betaald Educatief Verlof"

De persoon die deze opleidingen geeft, wordt door Woodwize erkend als instructeur na zelf een
mentoropleiding te hebben gevolgd. Het succes van deze formule is groot. Zo realiseert Woodwize elk jaar meer dan 200.000 uren training.

Voor wie

 • Nieuw aangeworven werknemers
 • Werknemers die in een nieuwe of andere functie tewerkgesteld worden
 • Werknemers die nieuwe taken dienen aan te leren
 • Werknemers die nieuwe machines in de productie dienen in te voegen

Wie geeft de opleidingen?

Eigen instructeurs, door Woodwize erkend als bedrijfsinstructeur

Betaald Educatief Verlof?

In het Paritair Comité van de sector 126 (Stoffering & Houtbewerking) en 125 (Bosexploitatie, Zagerijen en Houthandel) is een procedure opgesteld om deze opleidingen onder het stelsel van Betaald Educatief Verlof te laten doorgaan. Concreet wil dit zeggen dat de loonkost van de cursist/werknemer voor een deel kan teruggevorderd worden.

Opgelet: Voor opleidingen die starten op 1 september 2019 of later geldt in Vlaanderen het "Vlaams Opleidingsverlof" in plaats van het "Betaald Educatief Verlof"

Hoe

Lijst van goedgekeurde opleidingen en inhouden

 • Het bedrijf moet enige tijd vóór het starten van de opleidingen een aantal gegevens aan Woodwize doorgeven met behulp van de online inschrijfmogelijkheid (COMPAS):
  • Welke goedgekeurde opleiding de werknemer gaat volgen
  • Begin- en einddatum van de geplande opleiding
  • De naam van de door Woodwize goedgekeurde bedrijfsinstructeur die de werknemer gaat begeleiden
 • Het bedrijf verklaart dat de ondernemingsraad en/of het comité voor preventie en bescherming op het werk en/of de syndicale afvaardiging alsook de betrokken werknemer(s) uiterlijk op datum van inschrijving voor de opleiding op de hoogte gebracht werd(en) van deze opleiding, die gebruik maakt van het stelsel betaald educatief verlof (via COMPAS)
 • Woodwize bevestigt aan de onderneming dat de opleidingen kunnen doorgaan
 • Het bedrijf stuurt maandelijks de prestaties door aan Woodwize via het online hulpmiddel (COMPAS), dat toelaat op een eenvoudige manier de prestaties te registreren
 • Na afloop van de opleiding stuurt Woodwize het bedrijf een factuur (€ 1,00 per gevolgd opleidingsuur) voor de gevolgde opleidingsuren
 • Na betaling van de factuur stuurt Woodwize het bedrijf de nodige formulieren die bijgevoegd moeten worden aan de aangifte van de schuldvordering voor Betaald Educatief Verlof
 • Via COMPAS kan het bedrijf een rapport raadplegen als hulpmiddel voor het invullen van de sociale balans. Bedrijven rapporteren via de sociale balans over de situatie van hun werkgelegenheid en opleidingsactiviteiten. Het is belangrijk om de opleidingsinspanningen te registreren want er is een jaarlijkse evaluatie om te bekijken of de opleidingsinpanningen gehaald worden.

Rol van Woodwize

 • Begeleiden van de onderneming
 • Opmaken van de programma's
 • Erkenning en begeleiding van de instructeurs
 • Afleveren van het getuigschrift van regelmatige inschrijving voor het Betaald Educatief Verlof