M46 | ELEKTRISCH EN PNEUMATISCH HANDGEREEDSCHAP instellen/bedienen

terug naar de vorige pagina

 

Vaardigheden

Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
   - Zijn werkplaats organiseren rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBMs en CBMs) gebruiken
Stromen duurzaam gebruiken en geluidshinder beperken
   - Machines en gereedschappen efficint gebruiken
   - Lawaai beperken
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden
   - Werkdocumenten, (werk)tekeningen lezen en begrijpen
   - Onderdelen volgens een nvormige afschrijvingsmethode en maataanduiding afschrijven
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen
   - (Snij)gereedschappen i.f.v. de uit te voeren bewerking selecteren
   - (Snij)gereedschappen controleren
   - (Snij)gereedschappen (de)monteren
   - (Snij)gereedschappen veilig opbergen
   - Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Elektrisch en pneumatisch handgereedschap in
   - Hulpstukken (de)monteren en instellen
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
   - Afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud opmerken
Onderdelen met manueel en pneumatisch handgereedschap bewerken (schroef/boormachine, decoupeer-/wipzaag, handcirkelzaag, bovenfrees, vlakschuurmachine, nagelpistool, )
   - Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
   - Bepaalt de te gebruiken machines
   - Controleert de beveiliging voor het opstarten
   - Start, stopt en bedient de machines
   - Voert verspannende bewerkingen uit (zagen, boren, frezen, )
   - Maakt, indien nodig, gebruik van mallen
      - Maakt mallen
   - Controleert kwaliteit en maatvoering
   - Gebruikt meet- en controlegereedschap
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
   - Reinigt manueel en pneumatisch handgereedschap
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval sorteren volgens de richtlijnen
   - Ergonomisch werken
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBMs en CBMs) gebruiken


Kennis

Elektrisch en pneumatisch handgereedschap
Snijgereedschappen
Bewerkingsmethodes


Vlaams Opleidingsverlof

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 80


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.