A03 | VIERZIJDIGE SCHAAF- EN FREESMACHINE instellen/bedienen

terug naar de vorige pagina

 

Vaardigheden

Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - De machine binnen het productieproces situeren
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren (aantal, compleetheid, juistheid, …)
De (voorraad) grondstoffen en materialen controleren en verzamelen (aantallen, afmetingen, gebreken)
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (schaafbeitel, (profiel)beitel)
   - (Snij)gereedschappen i.f.v. de uit te voeren bewerking selecteren
   - Verspaningssets samenstellen (snijgereedschapsbussen)
   - (Snij)gereedschappen controleren (standtijd, mec/man, …)
   - (Snij)gereedschappen (optisch) inmeten
   - (Snij)gereedschappen (de)monteren (hydraylisch , a.d.h. van conische ringen , zelfcentrerende klembussen)
   - Asinstelgegevens converteren
   - (Snij)gereedschappen vervangen en onderhouden
   - (Snij)gereedschappen veilig opbergen
De (CNC) machine in- en omstellen (manueel, (semi)gestuurd)
   - Hulpstukken en geleiders (de)monteren en instellen
      - Aandrukvoet (de)monteren en instellen
   - Programma oproepen, invoeren en opslaan
   - Programma controleren
   - Eenvoudige aanpassingen uitvoeren in een (CNC) programma
   - Coördinaten, maten en/of parameters instellen (manueel, (semi)gestuurd)
      - Persdruk instellen
         - Doorvoerwals
      - Bladrollen instellen
      - Spaanafname instellen
      - Walsen en drukschoenen afstellen
      - Hoogte instellen
      - Breedte instellen
      - Aanvoersnelheid instellen
   - Stofafzuiging instellen en controleren
   - Proefstuk maken
   - Oorzaak van een afwijking nagaan en bijsturen
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Onderdelen machinaal bewerken (schaven)
   - Beveiligingen voor het opstarten controleren
   - Machine starten, bedienen en stoppen
   - De machine beladen
   - Vlak schaven
   - Haaks schaven
   - Van dikte/breedte schaven
   - Langsprofileren
   - Zorgvuldig stapelen volgens een logische verwerkingsvolgorde
   - Kwaliteit en maatvoering controleren
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
(Eigen) administratie beheren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren (machine)
   - Eigen werkzaamheden registreren
   - Opvolgdocumenten invullen
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
In teamverband werken
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Zich aan procedures en voorschriften houden
   - Instructies indienststelling machine(s) naleven
   - Stofemmissie beperken
   - Stromen duurzaam gebruiken en geluidshinder beperken


Kennis

Opbouw van de machine
Werkdocumenten en tekeningen
Hout(soorten) en zijn eigenschappen
Snijgereedschappen
Verspaningstechnologie en –technieken
Werking van de machine
Controle- en meetmethoden en –middelen
(Kwaliteits)normen, waarden en toleranties
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's
Ergonomische hef- en tiltechnieken


Vlaams Opleidingsverlof

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 180


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.