Z16 | PATRONEN maken

terug naar de vorige pagina

 

Vaardigheden

De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Kennis van de eigen werkopdracht nemen
   - De werkzaamheden situeren binnen het productieproces
Werkopdracht analyseren
   - Werkdocumenten, (werk)tekeningen lezen en begrijpen (ontwerpen, patronen, )
   - Gekregen informatie naar de eigen werkzaamheden vertalen
      - Maten controleren
      - Verhoudingen controleren
      - Werkvolgorde bepalen
De noodzakelijke afmetingen nemen
      - Meubelstoffering opmeten
   - De nodige patronen bepalen
   - Matenlijst opstellen
      - Afmetingen berekenen
(Technische) plannen/tekeningen maken (patronen)
   - Patronen maken en aanpassen (CAD, manueel)
      - Patroon uitzetten
      - Vormgeving controleren en indien nodig bijsturen
   - Merktekens aanbrengen (labels, )
   - Tekeningen omzetten (cad-cam)
Mallen maken
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
   - Tolerantiegrenzen naleven
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
Verloop van het proces registreren en rapporteren
   - Maten noteren
   - Eigen werkzaamheden registreren
   - Opvolgdocumenten invullen
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken


Kennis

Opbouw van (zit)meubelstoffering
De gebruikte software
Handelsafmetingen
Teken software (CAD)
Ergonomie van het zitmeubel
Patroontekenen
Werkdocumenten en tekeningen
Grondstoffen
Materialen en gereedschappen
CAM (Computer-aided manufacturing)
Functionele rekenvaardigheden
Regels voor conversie van meeteenheden
(Kwaliteits)normen, waarden en toleranties
Etikettering en productidentificatie


Vlaams Opleidingsverlof

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 180


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.