Tools

28955874330_6cf42a2c54_b.jpgNa het invullen ervan biedt deze preventiescan je een globale inschatting over het preventiebeleid in jouw onderneming. Het is geen bindende test en de betrouwbaarheid ervan hangt in sterke mate af van de openheid en de eerlijkheid die je hanteert bij het beantwoorden van 20 algemene vragen.

Een overzichtsschema geeft je bijkomend inzicht op de verschillende stappen die je moet zetten om een degelijk preventiebeleid uit te bouwen.

PREVENTIE QUICKSCAN

Met deze tool kan je risicoanalyses voor houtbewerkingsmachines samenstellen, bewerken en afdrukken vertrekkende van een vooroplijsting van risico's en mogelijke preventiemaatregelen.

Risicanalysetool machines

SobaneDe SOBANE-strategie is één van de methodes (OiRA, Kinney, SARIER, SOBANE, …) voor een doeltreffend en duurzaam preventiebeleid in een onderneming. Het is een globale en participatieve methode, ter beschikking gesteld door de overheid. De beschikbare tools per interventieniveau (zie verder) geven alle actoren van de onderneming de mogelijkheid om hun verantwoordelijkheid op te nemen.

MEER INFO

Bij de opmaak van een globaal preventieplan (GPP) en jaaractieplan (JAP) is het aangewezen om de verschillende onderdelen van een preventiebeleid in vraag te stellen. Een goede leidraad daartoe is het gebruik van een checklist. Ze wordt best doorgenomen in een voor het bedrijf representatief samengestelde werkgroep (vb. werkgever, leidinggevende en preventieadviseur).

Per vraag kunnen bijkomende opmerkingen genoteerd worden. Na het volledig doorlopen van de vragenlijst, en aan de hand van de opmerkingen, moeten prioriteiten vastgelegd worden. Deze prioriteiten spreiden zich 5 jaar in de toekomst (GPP). De gestelde prioriteiten voor het lopende jaar vormen het JAP.

Zorg voor een verantwoorde en evenwichtige opmaak. Een goede aanbeveling hierbij is om de volledige checklist jaarlijks te doorlopen. Daarbij kunnen prioriteiten wijzigen of andere actiepunten toegevoegd worden, bijvoorbeeld naar aanleiding van (negatieve) gebeurtenissen in de onderneming. Een dergelijke aanpak noemt men een “dynamisch risicobeheersysteem”.

Deze door Woodwize aangeboden checklist is een niet limitatieve vragenlijst die je op weg kan helpen voor de opmaak van het GPP en JAP in jouw onderneming.

Checklijst GPP en JAP

WoodWize-Mascotte-ENSEMBLE.PNGOm het preventiegebeuren binnen de houtsector nog sterker onder de aandacht te brengen doet Woodwize een beroep op Nina en Sam. Aan de hand van posters en toolboxen zetten ze jou op weg!

Preventiecampagne

Documentatie

eerstehulpkoffer.jpgIn vijf stappen leggen we je uit wat de noodzakelijke basisingrediënten zijn om tot een degelijk preventiebeleid te komen. Woodwize wenst je alvast alle wind in de zeilen. Succes ermee!

Download brochure

Per machine kan de volgende, ondersteunende documentatie en informatie geraadpleegd, gedownloaded en aangepast worden:

  • online risicoanalysetool (met een vooroplijsting van risico’s en mogelijke preventiemaatregelen)
  • veiligheidsinstructiekaart (Word)
  • werkinstructiekaart (Word)
  • uitgebreid machinedossier (pdf)
  • opleidingsprogramma (link)

Machinedocumentatie

WoodWize-Mascotte-ENSEMBLE.PNGOm het preventiegebeuren binnen de houtsector nog sterker onder de aandacht te brengen doet Woodwize een beroep op Nina en Sam. Aan de hand van posters en toolboxen zetten ze jou op weg!

Preventiecampagne

handshake_150.pngDeze onthaalbrochure kwam tot stand in samenwerking met de sociale partners van de sector Stoffering & Houtbewerking. Ze maakt deel uit van het "onthaalbeleid". Het is een noodzakelijke handleiding, een ondersteuning, voor de nieuwe werknemer/werkneemster tijdens zijn/haar eerste weken en maanden. De onthaalbrochure behandelt de belangrijkste zaken die bijdragen tot een vlotte integratie van de werknemer/werkneemster in de onderneming.

Ze is vrij te downloaden en volledig aanpasbaar aan de specifieke vereisten voor jouw onderneming.

Opgelet: Een onthaalbrochure vervangt nooit het arbeidsreglement! Voor bedrijfs - of sectorgebonden afspraken wordt in de brochure verwezen naar het arbeidsreglement.

Op het einde van de onthaalprocedure, en het doorlopen van de onthaalbrochure, wordt de werknemer gevraagd te tekenen voor ontvangst en kennisname van de inhoud.

De aanzet tot een kwaliteitsvolle onthaalbrochure is er, het personaliseren ervan (bedrijfsfoto’s, foto’s van medewerkers, bedrijfsspecifieke informatie, ...) laten we aan jou over!

Praktische tips voor het personaliseren

  • Alle teksten (Word formaat) zijn vrij te bewerken
  • De blauwe cursieftekst in het bijzonder dient aangepast worden aan de bedrijfsspecifieke kenmerken.
  • Fotomateriaal (bedrijf, medewerkers) kan perfect ingevoegd worden.
  • Bij wijziging van het document past de paginanummering in de inhoudsopgave zich automatisch aan (= aanklikken inhoudsopgave – rechter muisknop – commando "Update Field").
  • Het document staat standaard als A4-formaat ingesteld. Omzetten naar het kleinere A5-formaat kan via Word of via aangepaste printerinstellingen.

DOWNLOAD ONTHAALBROCHURE

De verwerking van massief hout en plaatmaterialen veroorzaakt houtstof, variërend van zeer grof (vb. tijdens zagen) tot ultrafijn (schuren).
Houtstof brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. Voor bepaalde houtsoorten en plaatmaterialen verhogen deze risico’s naargelang de chemische en fysische eigenschappen van de grondstoffen. Om de risico’s van het houtstof zoveel mogelijk te beperken passen we steeds de preventiehiërarchie toe. De verschillende stappen van de preventiehiërarchie vind je terug in de beslissingsboom, alsook de collectieve en persoonlijke beschermingsmaatregelen die moeten genomen worden tijdens het verwerken van hout- en plaatmaterialen.

BESTEL (A2 formaat) DOWNLOAD (pdf)

Ontdek hier hoe de Dalarna universteit uit Zweden een veelbetekenende studie uitvoerde over de blootstelling aan houtstof.

STUDIE HOUTSTOF DALARNA

Neem voor meer info over de symptomen van neuskanker en het voortgezet gezondheidstoezicht een kijkje in onze nieuwe folder. Daarnaast kan je ook altijd terecht bij Woodwize voor eerstelijns advies en informatie over specifieke (veiligheids)opleidingen. Daarnaast is er ook een nieuwe affiche die kan worden opgehangen op de werkplek om werknemers te sensibiliseren.

Links