H20 | SLEEPTRAKTOR (SKIDDER) bedienen/besturen (bosbouw)

terug naar de vorige pagina

 

Vaardigheden

Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
   - Zijn werkplek organiseren rekening houdend met andere activiteiten
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Werkdocumenten en kaarten lezen
   - Gekregen informatie naar de eigen werkzaamheden vertalen
   - Werktuigen en materieel voorzien voor de uitvoering van de opdracht
   - Materieel aanpassen en controleren voor het gebruik
   - Locatie en traject voor de werkzaamheden voorbereiden
      - Omgeving en de ondergrond inschatten
      - Topografische omstandigheden inschatten
   - Te volgen route bepalen rekening houdend met de topografie en exploitatieregels van het bos
Transportmiddel besturen (sleeptraktor)
   - Het transportmiddel controleren
      - Visueel de onderdelen controleren op vloeistoflekken en materiële schade
      - Remmen, lichten en geluidsignalen controleren
      - Meters, controlelichten en errorcodes controleren
   - Het tranportmiddel starten
   - Rijden en manouvreren op de weg en het bedrijfsterrein
   - Rijden en manouvreren in het bos
   - Het transportmiddel stationeren
      - Het transportmiddel van de benodigde energie voorzien (tanken)
Bosbouwmachine operationeel maken
   - Werktuigen aankoppelen
   - Machines en werktuigen afstellen
Beveiliging en bescherming controleren/activeren
   - Werking van de machines, werktuigen, gereedschappen en apparaten controleren
   - Het voertuig afstemmen op het aan te hangen bosbouwwerktuig
   - De aanhechting en de beveiliging van de bosbouwmachine controleren
   - Zich aan de richtlijnen voor veiligheid houden
   - (Persoonlijke) veiligheidsvoorzieningen controleren en gebruiken
Bosbouwmachine naar de exploitatieplaats, opslagplaats,… verplaatsen (bos)
   - Route uistippelen naargelang het voertuig, de lading en de planning
   - Voertuigen, machines en werktuigen naar de exploitatieplaats, opslagplaats,... rijden
   - Navigatiemateriaal gebruiken (routeplanner, GPS, CB, wegenkaarten, …)
   - Rijgedrag aanpassen aan andere weggebruikers
   - De (interne) wegcode respecteren
Boomstammen uitslepen
   - Boomstammen beoordelen
   - Verankeringssystemen aan de boom of takken plaatsen (kabel, staaldraadtakel, riemen, katrollen, …)
   - Riscovolle boomstammen samenbinden
   - Boomstammen slepen
   - Boomstammen stapelen
   - Gevaren en risico's inschatten
   - Richtlijnen voor de opslag toepassen
(Eigen) administratie beheren
Preventief of correctief basisonderhoud uitvoeren
   - Noodzaak aan technisch onderhoud opmerken
   - Defecten herkennen
   - Technische fiches en voorschriften raadplegen
   - Problemen aan de technicus of de verantwoordelijke rapporteren
   - Eigen werkzaamheden registreren
   - Opvolgdocumenten invullen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Er op toezien dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Er op toezien dat de regels voor het bos worden gerespecteerd
   - De regels exploitatie naleven


Kennis

Opbouw van het transportmiddel
Wettelijke voorschriften voor het veilig werken in de bosbouw
Verankeringstechnieken voor bomen
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's
Ergonomische hef- en tiltechnieken
Reglementering voor (uitzonderlijk) wegtransport 
Wegcode


Vlaams Opleidingsverlof

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 120


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.