A28 | KLEUREN mengen/aanmaken

terug naar de vorige pagina

 

Vaardigheden

Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
   - De werkplek proper houden
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
Werkopdracht analyseren
   - Kleurtonen volgens staal- of kleurkaart zoeken en samenstellen
   - Mengformules lezen en begrijpen
   - Mengformules opzoeken
   - Mengformules bepalen
Producten voorbereiden (aanmaken, mengen)
   - Benodigde producten selecteren
   - Benodigde hoeveelheid bepalen
   - Producten aanmaken/mengen
      - Filteren door te zeven
      - Correcte mengverhouding zoeken
      - Correcte mengverhouding afmeten (volume - gewicht)
      - De geschikte mengtechniek(en) toepassen
      - De aangemaakte producten controleren en bijsturen (viscositeit, )
Onderdelen machinaal verwerken (mengen)
   - De toevoer van grondstoffen en hulpproducten verzorgen
   - Beveiligingen voor het opstarten controleren
   - Machine starten, bedienen en stoppen (mengbank)
Kwaliteitscontroles uitvoeren
   - Stalen nemen en labellen
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
   - Resultaten vergelijken met richtwaarden
   - Afwijkingen aan producten opmerken
   - Gepaste actie ondernemen bij producten die niet voldoen aan de voorschriften
   - Controlegegevens interpreteren en analyseren
   - Oorzaak van een afwijking nagaan
(Eigen) administratie beheren
Gereedschap reinigen
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren (machine)
   - Formules noteren
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Onderscheid tussen gevaarlijk en niet gevaarlijke producten en (afval)stoffen maken
   - Om informatie vragen in geval van twijfel over afvalstoffen
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBMs en CBMs) gebruiken


Kennis

Kleurcodes
Grondstoffen
Mengtechnieken voor afwerkingsproducten
Eigenschappen van afwerkingsproducten
Functionele rekenvaardigheden
(Kwaliteits)normen, waarden en toleranties
PBM's en CBM's
(Veiligheids)pictogrammen
Etikettering en productidentificatie


Vlaams Opleidingsverlof

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 60


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.