B02 | WANDEN VOOR HOUT(SKELET)BOUW vergaren/samenstellen

houtskeletbouw, hout massiefbouw, stapelbouw,

terug naar de vorige pagina

 

Vaardigheden

Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Tekeningen lezen en begrijpen ((werk)tekening, plan, )
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren (aantal, compleetheid, juistheid, )
   - Onderderdelen die ge(de)monteerd moeten worden bepalen
   - De optimale werkvolgorde bepalen
Grondstoffen, constructieonderdelen en/of materialen transporteren (intern)
   - Veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze verplaatsen
De onderdelen verzamelen en controleren (aantallen, afmetingen, gebreken)
   - Grondstoffen herkennen en visueel evalueren op afwijkingen en gebreken (massief hout)
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden
   - Merktekens aanbrengen
   - Onderdelen volgens een nvormige afschrijvingsmethode en maataanduiding afschrijven
Onderdelen machinaal verwerken
Onderdelen met manueel en pneumatisch handgereedschap bewerken
Onderdelen vergaren ((niet) dragende binnenwand, buitenwand, woningscheidende wand)
   - De onderdelen manueel/machinaal aanpassen
   - Inkepingen, doorboringen aanbrengen
   - Werkstukken positioneren
   - De onderdelen volgens een logische werkvolgorde samenvoegen
   - Verstevigingen plaatsen
   - Mechanische verbindingstechnieken toepassen (nagelen, schroeven, )
   - Merktekens aanbrengen
De voorzieningen, muur- en gevelvulllende elementen aanbrengen
   - Inkepingen, gaten, doorboringen of uitsparingen maken
   - Dozen en leidingen voor elektriciteitsvoorzieningen monteren
   - Bekleding aanbrengen (gipsplaten, vezelplaten, spaanderplaten, )
   - Tijdelijke voorzieningen bevestigen (hijsvoorzieningen, klossen op de onderregels, )
Isolatiematerialen plaatsen
   - Bij het plaatsen de regels rond energieprestaties van gebouwen respecteren
   - Isolatie op uniforme en correcte wijze plaatsen
Lucht- en/of dampscherm plaatsen
   - Het lucht- en/of dampscherm op uniforme en correcte wijze plaatsen
   - Luchtdichte aansluitingen tussen de stroken en met andere delen van het gebouw maken
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
   - Tolerantiegrenzen naleven
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
   - Onvolkomenheden herstellen
(Eigen) administratie beheren
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten houden
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBMs en CBMs) gebruiken


Kennis

Productieproces van hout(skelet)bouw
Planlezen
Werkdocumenten, tekeningen en plannen
Hout, plaatmaterialen en hun eigenschappen
(CNC) (houtbewerkings)machines
Constructie- en verbindingstechnieken
Mechanische verbindingen
Montagetechnieken
PBM's en CBM's
Algemene principes EPB


Vlaams Opleidingsverlof

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 120


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.