A14 | ORDERS PICKEN

terug naar de vorige pagina

 

Vaardigheden

Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
   - Zijn werkplaats organiseren rekening houdend met een logische werkvolgorde
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Orderverzamellijst opmaken
   - Een efficiënte route voor het verzamelen van orders kiezen
   - Werkdocumenten en orderbonnen lezen en begrijpen
Grondstoffen, constructieonderdelen en/of materialen transporteren (intern)
   - Verpakken en beschermen voor transport
   - De lading controleren
   - Laden en lossen conform de richtlijnen
   - Zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde stapelen
   - Bevestigen en beveiligen tegen vervoersrisico’s
   - Veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze verplaatsen
   - Niet-gemotoriseerde transportmiddelen voor goederenbehandeling gebruiken (transpallet, steekwagen, …)
De (voorraad) grondstoffen en materialen controleren en verzamelen (beschikbaarheid, kwaliteits(afwijkingen), afmetingen, …)
   - Materialen / gereedschappen selecteren, controleren en hanteren
Orders picken
   - Leestoestellen voor codes gebruiken (scanner, flasher, …)
   - Locatiecodes lezen
   - Codes en symbolen lezen en begrijpen (transpallet, steekwagen, …)
   - De voorraad controleren en tekorten signaleren
   - Orders verzamelen
   - Grondstoffen en materialen controleren en actie ondernemen bij afwijkingen
Orders klaarmaken voor transport
   - Order samenstellen
   - Controleren of alle onderdelen aanwezig zijn
   - Verpakte goederen voorzien van een identificatie (etiket, barcode, …)
   - Volgens een logische volgorde klaarzetten voor verzending
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
Registreren en rapporteren
   - Registratiesystemen gebruiken (voorraadbeheer, …)
   - Mondeling en/of schriftelijk rapporteren aan collega’s en leidinggevenden
   - Problemen/afwijkingen aan leidinggevende/verantwoordelijke melden
In teamverband werken
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten houden
   - Ergonomisch werken
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Er op toezien dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Zich aan procedures en voorschriften houden


Kennis

Goederenbehandeling
Magazijnorganisatie
Voorraadbeheer
Voorschriften en procedures voor de ontvangst en controle van goederen
Grondstoffen en halffabrikaten
Opslagtechnieken
Stapeltechnieken
Verpakkings- en beschermingstechnieken en -middelen
Laad- en zekeringstechnieken
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's
Ergonomische hef- en tiltechnieken
Etikettering en productidentificatie


Vlaams Opleidingsverlof

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 40


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.