X05 | DECORS- en STANDEN op- en afbouwen

decor, (beurs)stand, podium, tentoonstelling, …

terug naar de vorige pagina

 

Vaardigheden

Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Tekeningen lezen en begrijpen ((werk)tekening, plan, …)
   - De optimale werkvolgorde bepalen
Grondstoffen, constructieonderdelen en/of materialen transporteren (op locatie, …)
   - Veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze verplaatsen
   - Op de plaats van bestemming transporteren (beurzen, tentoonstelling)
   - (Interne)transportmiddelen, waarvoor hij bevoegd is gebruiken
Onderdelen met manueel en pneumatisch handgereedschap bewerken
Laden en lossen
De grondstoffen (tussen)opslaan
De situatie op de werf/locatie in functie van de eigen werkzaamheden vaststellen en de plaatsing voorbereiden
   - Kennis nemen van de veiligheids- en opbouwvoorschriften van de locatie
   - De levering in functie van de eigen werkzaamheden controleren (aantal, compleetheid, juistheid, …)
   - De locatie beoordelen, inplantingsplaats, vloeren, muren, plafonds controleren
   - Nutsvoorzieningen, … traceren en controleren
   - Verankeringspunten traceren en controleren
   - Signalisatie aanbrengen
Op hoogte werken
   - Bekabeling plaatsen
Decors en standen opbouwen
   - Onderdelen volgens een logische werkvolgorde aan elkaar bevestigen
   - (Systeem)vloeren plaatsen
   - Soepele en houten vloerbekleding plaatsen
   - Wanden en plafonds monteren
   - Systeemwanden monteren
   - Doeken in een frame bevestigen
   - Hijstoestellen gebruiken
Afwerken
   - Randafwerking plaatsen
   - Andere materialen bevestigen
   - Andere materialen integereren (sanitair, …)
   - Decors en standen inrichten (tafels, stoelen, toonbank, kaders, …)
   - Beslag afregelen
   - Onvolkomenheden bijwerken
Decors en standen afbouwen
   - Standen en decors volgens een logische volgorde demonteren
   - Oordelen of onderdelen hergebruikt kunnen/moeten worden
   - Voor transport beschermen en verpakken (vochtigheid, temperatuur, lichtinval, …)
   - Tussentijdse opslag organiseren rekening houdend met de omstandigheden op de locatie
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
(Eigen) administratie beheren
Omgaan met klanten
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken


Kennis

Op- en afbouw van decors, stands, …
Planlezen
Werkdocumenten, tekeningen en plannen
Hout, plaatmaterialen en hun eigenschappen
Materialen en gereedschappen
Sanitair (basis)
Elektrisch en pneumatisch handgereedschap
Constructie- en verbindingstechnieken
Montagetechnieken
Plaatsing en bevestigingsmethodes
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
Veilig werken op hoogte
PBM's en CBM's


Vlaams Opleidingsverlof

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 180


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.