S04 | VERSPANINGSINSTALLATIE bedienen

terug naar de vorige pagina

 

Vaardigheden

Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - De werkzaamheden van de vorige ploeg overnemen
   - (Technische) voorschriften en productfiches raadplegen
   - De installatie binnen het productieproces situeren
Werkopdracht/ productie voorbereiden
(De voorraad) grondstoffen en materialen voor de eigen productie controleren (beschikbaarheid, tekorten, …)
   - De (te verwerken) grondstoffen en materialen controleren en actie ondernemen bij afwijkingen
   - Controle-instrumenten gebruiken en de controlegegevens interpreteren
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (mes)
   - Verspaningssets samenstellen
   - (Snij)gereedschappen controleren (standtijd, …)
   - (Snij)gereedschappen in/op de machine of installatie (de)monteren en afstellen
De installatie instellen
   - Parameters instellen
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren (installatie)
   - Veiligheidscontroles/controlerondes uitvoeren
   - Afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud opmerken
   - Veiligheidsrisico’s evalueren en gepaste maatregelen nemen
   - Werkzaamheden stil leggen indien nodig
   - Problemen en veiligheidsrisico’s aan de verantwoordelijke melden
(Proces)installatie sturen
   - Opeenvolgende werkzaamheden van de productiestappen organiseren en zorgen voor onderlinge afstemming
   - Installatie opstarten
   - De toevoer van grondstoffen verzorgen (rondhout, houtafval, ...)
      - De schacht correct vullen
   - Informatie opvolgen (ter plaatse, beeldschermen, …)
   - Parameters afstellen
   - Een zo efficiënt mogelijk (proces)verloop organiseren
   - De uitvoer van grondstoffen verzorgen
   - Installatie stoppen
Productie-, opvolging- en verwerkingshandelingen uitvoeren
   - Verspanen
Het (geautomatiseerde) proces bewaken en bijsturen indien nodig
   - Controles/controlerondes uitvoeren
   - Controlegegevens verzamelen, controleren en analyseren (afmetingen, …)
   - Nagaan wat de oorzaak is van een storing, afwijking
   - Parameters/coördinaten bijregelen
   - Productie stil leggen indien nodig
Kwaliteitscontroles uitvoeren
   - (Product)controles uitvoeren (spaandikte, …)
   - Stalen nemen en labellen
   - Tolerantiegrenzen naleven
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren
   - Noodzaak aan technisch onderhoud opmerken
   - In veiligheidsmodus plaatsen voor het uitvoeren van onderhoud
   - De installatie reinigen
   - Hulp en advies verlenen aan onderhoudstechnici
Verloop van het proces registreren en rapporteren
   - Opvolgdocumenten invullen (productieverloop, …)
   - Afwijkingen registreren (aard, tijdstip, oplossing, …)
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Er op toezien dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Instructies indienststelling installatie naleven


Kennis

Opbouw van de installatie
Productieproces van plaatmateriaal
Grondstoffen
Procedures om de procesinstallatie te bedienen
Machinesturingen
Procedures voor het in- en afstellen
Werking van de installatie
Storingsanalyse (basis)
Kwaliteitszorgsytemen
PBM's en CBM's


Vlaams Opleidingsverlof

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 56


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.