W03 | BUITENSCHRIJNWERK vergaren/samenstellen

raam , (buiten)deur, luik,

terug naar de vorige pagina

 

Vaardigheden

Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Tekeningen lezen en begrijpen ((werk)tekening, plan)
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren (aantal, compleetheid, juistheid, )
   - Correct en overzichtelijk werkdocumenten opstellen
Grondstoffen, constructieonderdelen en/of materialen transporteren (intern)
   - Veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze verplaatsen
De onderdelen verzamelen en controleren (aantallen, afmetingen, gebreken)
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden (aftekenen, )
   - Merktekens aanbrengen
   - Onderdelen volgens een nvormige afschrijvingsmethode en maataanduiding afschrijven
Onderdelen met manueel en pneumatisch handgereedschap bewerken
Onderdelen vergaren (kozijnen, vaste ramen, deurvleugels, raamvleugels, luiken, )
   - (Werk)tekeningen en plannen lezen en afleiden welke onderdelen (demontabel) vergaard zullen worden
   - De onderdelen manueel/machinaal aanpassen
   - Bepalen of bepaalde oppervlaktebehandelingen voor de vergaring moet komen
   - Verbindingsgedeelten verlijmen
   - De onderdelen volgens een logische werkvolgorde samenvoegen
   - Opspantechnieken toepassen (manueel, machinaal)
   - Persmachines gebruiken (opsluitbank)
   - Mechanische verbindingstechnieken toepassen (nagelen, nieten, schroeven, )
   - Lijmresten verwijderen
   - Raam- en deurvleugels omfrezen
   - Stapelen en merken voor de volgende (productie)fase
Beslag, ... monteren en (af)regelen (sloten, raambeslag, (lucht)dichtingen, )
   - Verzamelen en controleren van beslag
   - Uitsparingen voor beslag voorzien
   - Beslag samenstellen
   - Mallen gebruiken voor beslag
   - Beslag bevestigen
   - Beslag afregelen
   - Dichtingen lassen
   - Dichtingen plaatsen
De grondstoffen (tussen)opslaan
   - Zorgvuldig stapelen volgens een logische verwerkingsvolgorde
Afwerken (buitenschrijnwerk)
   - Dichtingen plaatsen
   - Andere materialen integereren (glas)
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
   - Tolerantiegrenzen naleven
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
   - Onvolkomenheden herstellen
(Eigen) administratie beheren
   - Opvolgdocumenten invullen (CE markering, )
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBMs en CBMs) gebruiken


Kennis

Productieproces van buitenschrijnwerk
Planlezen
Hout(soorten) en zijn eigenschappen
Hout, plaatmaterialen en hun eigenschappen
Beslag, hang- en sluitwerk
(CNC) (houtbewerkings)machines
Houtverbindingen
Mechanische verbindingen
Opspansystemen en -technieken
Montagetechnieken
Procedure voor interne productiecontrole (FPC)
PBM's en CBM's


Vlaams Opleidingsverlof

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 180


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.