M40 | INTERIEURELEMENTEN plaatsen

keuken, badkamer, …, winkel, banken, kantoor, …, …

terug naar de vorige pagina

 

Vaardigheden

Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Kennis van de eigen werkopdracht nemen
   - Tekeningen lezen en begrijpen ((werk)tekening, plan, …)
   - De optimale werkvolgorde bepalen
Grondstoffen, constructieonderdelen en/of materialen transporteren (op de werf, op locatie, …)
   - Veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze verplaatsen
De onderdelen verzamelen en controleren
Onderdelen met manueel en pneumatisch handgereedschap bewerken
Laden en lossen
De grondstoffen (tussen)opslaan
De situatie op de werf/locatie in functie van de eigen werkzaamheden vaststellen en de plaatsing voorbereiden
   - De levering in functie van de eigen werkzaamheden controleren (aantal, compleetheid, juistheid, …)
   - De locatie beoordelen, inplantingsplaats, vloeren, muren, plafonds controleren
   - Zich verzekeren van de fysische en hygrothermische omgevingscondities
   - Geschiktheid van het gebouw voor het plaatsen van de onderdelen controleren
   - Nutsvoorzieningen, … traceren en controleren
   - Oude elementen verwijderen
   - Grote aanpassingen aan nutsvoorzieningen en/of omgeving signaleren aan leidinggevende/verantwoordelijke
Interieurelementen plaatsen
   - De onderdelen manueel/machinaal aanpassen
   - Kleine aanpassingen uitvoeren aan de omgeving (nutsvoorzieningen, dampafvoer, …)
   - Interieurelementen aan de ruwbouw en aan elkaar bevestigen
      - Kasten (op)stellen
      - Gaten voor sanitaire en elektrische aansluitingen voorzien
      - Kasten aan elkaar verbinden
      - Kasten aan de muur verankeren
   - Sluitstukken maken/plaatsen (plinten, toesteek plafond, passtukken, …)
   - Lichtlijst plaatsen
   - Kroonlijst plaatsen
   - Uitsparingen voorzien voor te integreren onderdelen (gootsteen, stopcontacten, spots, …)
   - Werkblad plaatsen (plaatmateriaal, graniet, solid surface, …)
   - Koudebruggen en lekken voorkomen in het lucht- en dampscherm
   - Hijstoestellen gebruiken
   - …
Afwerken (interieurelementen)
   - Andere materialen integereren (glas, handvat/deurkruk, elektrische toestellen, sanitair, …)
   - Beslag afregelen
   - Onvolkomenheden bijwerken
Afkitten
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
(Eigen) administratie beheren
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Overleggen en problemen bespreken
Omgaan met klanten
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Ergonomisch werken
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Zich aan procedures en voorschriften houden
   - Signalisatie aanbrengen


Kennis

Opbouw van interieurinrichtingen
Planlezen
Werkdocumenten, tekeningen en plannen
Hout, plaatmaterialen en hun eigenschappen
Sanitair (basis)
Residentiële elektriciteitswerken (gereedschappen, materialen, meettoestellen, risico’s, veiligheidsvoorzieningen) (basis)
Beslag, hang- en sluitwerk
Elektrisch en pneumatisch handgereedschap
Afkittechnieken
Montagetechnieken
Plaatsing en bevestigingsmethodes
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's


Vlaams Opleidingsverlof

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 180


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.