Externe opleidingen

OPNIEUW ZOEKEN

Ook voor opleidingen die niet in deze opleidingscataloog vermeld staan, kunt u Woodwize contacteren!

code omschrijving
acties
 
0018 Masterworks - Basisprincipes softwarepakket Masterwork - Algemene uitleg, gebruik menu’s… - Gereedschapsdefinitie - Boren - Oefeningen - Frezen - Oefeningen - Aanpassen tekeningen, knippen, spiegelen, kopiëren… - Importeren van tekeningen uit CAD-pakketten (dxf – import) + controle en aanpassingen - Optimalisatie door gebruik macro’s - Bijzondere probleemstellingenBasiskennis CNC programmatie MasterwoodODB-0002206-001
0020 Certificaat Plaatser Brandwerende Deuren Basisbegrippen - het ontstaan van een brand - het verloop van een brand - reactie bij brand van bouwmaterialen - weerstand tegen brand van bouwelementen - compartimentering : - principes - zwakke punten in de compartimentering Reglementering - basisnormen : (K.B. van 19/12/97 tot wijziging van K.B. van 07/07/94) - indeling van gebouwen - principes - andere reglementeringen van toepassing in België - Benor/Atg-goedkeuring Eigenschappen van materialen en bouwelementen - definitie van de fysische eigenschappen - het gedrag bij brand van bouwelementen - overzicht van het brandgedrag van de materialen gebruikt in deuren en hun omgeving Weerstand tegen brand - algemene beproevingsmethode - criteria voor de klassering - beproeving en klassering van brandwerende deuren - beproeving - klassering - toepassingsdomein van de resultaten - invloed van wijzigingen op brandweerstand Benor/Atg-goedkeuring - basis van de goedkeuring - inhoud van een technische goedkeuring - plaatsingsvoorschriften - gedetailleerde bespreking van één of meerdere goedkeuringen Voorlichting van de kandidaat i.v.m. de certificatieprocedures van de certificatie-instelling.De kandidaten voor de certificatie als plaatser van brandwerende deuren dienen aan één van de volgende prekwalificatiecriteria te voldoen: - Ze voldoen aan het Koninklijk Besluit van 27 april 1999 tot bepaling van de uitoefeningsvoorwaarden van zelfstandige beroepswerkzaamheden die behoren tot de intersectorale categorie van de bouw, waarvoor in de sectorale beroepsbekwaamheid als beroepsactiviteit de plaatsing van deuren is voorzien. - Ze beschikken over een getuigschrift of diploma van een richting uit het technisch of beroepsonderwijs, waar de plaatsing van deuren in de opleiding is opgenomen. - Ze beschikken over een verklaring van de werkgever waarin een praktijkervaring van minstens 1 jaar in het plaatsen van deuren wordt aangetoond.
0022 Examen certificaat plaatser brandwerende deuren
0063 Leren samenwerken op de werkvloer Na deze training heb je een antwoord op volgende vragen: ­ Waarom is samenwerken zo moeilijk? ­ Wat zijn de voordelen van samenwerken? ­ Welke interventies doe je op welke momenten? ­ Wat zijn de sterke / zwakke punten van jouw team? ­ Wat kan jij in jouw team verbeteren? Na deze training vergroot je jouw competentie om: ­ De diversiteit van jouw team te waarderen ­ Het beste uit jouw team te halen door de sterkten van je collega’s te benutten ­ Met jouw collega’s goede (SMART) afspraken te maken ­ De gemaakte afspraken op te volgen Na deze training neem je mee naar huis: ­ Een sterkte –zwakte analyse van jouw teamgeen
0064 Assertief communiceren op de werkvloer Na deze training heb je een antwoord op volgende vragen: - Wat is assertief communiceren? - Hoe formuleer je een assertieve boodschap? - Waarom is het assertief verwoorden maar een begin? - Waarom is assertief reageren moeilijk? - Hoe kan je emoties in een moeilijke situatie beheersen? Na deze training vergroot je jouw competentie om: - Ik-boodschap te geven - Duidelijk aan te geven wat je wil / stoort - Samen te zoeken naar een oplossing - Onzinnige gedachten om te vormen in zinnige gedachtengeen
0065 Beknopt vergaderen op de werkvloer Na deze training heb je een antwoord op volgende vragen: - Hoe bereid je een korte vergadering op de werkvloer voor? - Welke interventies kan je doen om de vergadering efficiënt te laten verlopen? - Hoe speel je constructief in op storend gedrag tijdens een vergadering? - Welke procedure kies je wanneer? Na deze training vergroot je jouw competentie om: - Een vergaderagenda op te stellen - het doel van de vergadering te bereiken - De vergadering efficiënt te laten verlopen - Een discussie in goede banen te leiden Na deze training neem je mee naar huis: - een zelf uitgewerkt voorbeeld van vergaderagendageen
0066 Feedback geven op de werkvloer Na deze training heb je een antwoord op volgende vragen: - Wat is feedback geven? - Waarom is feedback geven belangrijk? - Hoe kan constructieve feedback voor een betere samenwerking zorgen? - Hoe bereid je de feedback die je wil geven voor? - Hoe ga je zelf om met feedback? Na deze training vergroot je jouw competentie om: - Feedback te geven volgens de regels - De reacties van de ander op te vangen - Door te vragen bij het ontvangen van feedback - Samen te zoeken naar alternatieve gedragingen Na deze training neem je mee naar huis: - Een spiekbrief met tips om feedback te gevengeen
0067 Conflicthantering op de werkvloer Onderscheid tussen confrontatie en conflict De aanpak van conflictsituaties Het omgaan met emoties en patstellingen Conflicten vermijden en/of oplossen Daarnaast oefenen we conflictueuze situaties in met behulp van de aangereikte methodes.Basistraining communicatie en gesprekstechnieken is gewenst, niet noodzakelijk.
0068 Omgaan met veranderingen
0082 Heftruckchauffeur veiligheidscertificaat opfrissing - veiligheidswetgeving - ongevallen met heftrucks - soorten heftrucks, voor- en nadelen van de - verschillende uitvoeringsmogelijkheden - stabiliteit en de belasting van de heftruck - richtlijnen ivm het rijden met heftrucks - dagelijks controle (checklist) - praktijkoefeningen met 3- en 4-wielheftruck en/of reachtruck - stapelen op diverse hoogten en van verschillende goederen en verpakkingen - laden en lossen van voertuigen - richtlijnen ivm traktiebatterijenDeze opleiding richt zich tot kandidaten met ervaring die al beschikken over een geldig attest als heftruck- of reachtruckbestuurder en een opfrissingscursus wensen te volgen.
0083 Bestuurder hoogtewerker
0084 Bestuurder hoogtewerker - opfrissing - veiligheidswetgeving - ongevallen met mobiele arbeidsmiddelen, meer bepaald hoogtewerkers - soorten hoogtewerkers en voor- en nadelen van de verschillende uitvoeringsmogelijkheden - stabiliteit en de belasting van de hoogtewerker - richtlijnen ivm het besturen van hoogtewerkers - dagelijks controle (checklist) - praktijkoefeningen met schaarlift en/of telescopische hoogtewerker - richtlijnen ivm traktiebatterijenDeze opleiding richt zich tot kandidaten met ervaring die al beschikken over een geldig attest als bestuurder hoogtewerker en een opfrissingscursus wensen te volgen.
0087 Bestuurder rolbrug
0100 Intro CNC Met deze module worden volgende competenties nagestreefd: - NC vs CNC - CNC- machine situeren in het productieproces - verschillende types van machines toelichten - bovenfrees - opdeelzaag - bewerkingscentrum - andere - … - lay-out van de machine toelichten - wisselzijdig bestukken omschrijven - 3-assig, 4-assig, 5-assig toelichten - 2D, 2 ½ D en 3D verklaren - soorten tafels en opspanningen omschrijven - soorten gereedschapsmagazijnen en aggregaten omschrijven - verklaren welke producten (massief, plaatmaterialen, trappen, deuren…) gemaakt kunnen worden - mogelijke bewerkingen (boren, frezen, zagen, schuren, kanten lijmen…) toelichten - soorten sturingen en software toelichten - absolute en incrementele maatvoering - stand van zaken van de technieken en technolgie - oefeningengeenODB-0002206-002
0110 CNC Machinebediening - gereedschappen opmeten en instellen, data gereedschappen invoeren - geschikte opspansystemen i.f.v. de toepassing kiezen en correct gebruiken - geschikte cups kiezen, cups positioneren en werkstukken opspannen - beschikbare aanslagen gebruiken - werkstukken mechanisch en/of pneumatisch klemmen - werkstukken opspannen met mallen - CNC-machine bedienen - de CNC-machine correct in werking stellen - referentiepunten aanrijden - nulpunten, de verschillende machinezones en vlakken toelichten en gebruiken - machine manueel en automatisch bedienen - programma’s oproepen - programma simuleren/uittesten - programma opstarten en uitvoeren - werken met machineproductie-/-werklijsten - storingen en foutmeldingen lokaliseren en interveniëren - de machine uit een noodcircuit halen en de oorzaak detecteren - de machine zelfstandig terug opstarten - duidelijk communiceren m.b.t. storingen of defecten - een werkstuk maken op de machine - kwaliteit bewaken - tolerantiegrenzen naleven - werkstukken visueel evalueren op afwijkingen en gebreken - standtijd snijgereedschap respecteren - de machine correct uitschakelen - basis preventief onderhoud uitvoeren - welzijn, veiligheid en milieu - instructies indienststelling naleven - veiligheidsvoorschriften tijdens onderhoudsbeurten naleven - regelgeving inzake hygiëne, veiligheid en milieu toepassen - PBM’s volgens de gegeven instructies gebruikenCNC programmatie basisODB-0002206-003
0120 Maatwerk 4.0 In 6 sessies gaan we op zoek naar antwoorden. Te starten met een Kick Off. In de daarop volgende 4 sessies bekijken we samen uit 4 verschillende standpunten de invloeden op Maatwerk 4.0. Om in de laatste en 6 de sessie een plan op maat voor je bedrijf te maken. • Sessie 1: Kick Off Kick off moment om een globaal beeld te geven waar Industrie 4.0 vandaag al staat. Maar ook waar jij naar toe kan groeien. Je krijgt de kans om al je vragen over Industrie 4.0 te stellen. Deze vragen worden dan behandeld in de volgende themasessies. • Sessie 2: Hoe start ik als bedrijf Deze dag wordt specifiek voor zaakvoerders georganiseerd, in combinatie met een bedrijfsbezoek. Wat wordt van de zaakvoerder verwacht? Waar kan hij/zij terecht met vragen? Via welke kanalen kan er ondersteuning verkregen worden? Hoe pakt de zaakvoerder de transformatie naar Maatwerk 4.0 het beste aan? … • Sessie 3: Werkvoorbereiding: welke gevolgen heeft Maatwerk 4.0? Samen met de werkvoorbereiders nemen we de impact van Industrie 4.0 op hun werk onder de loep. Welke richting kan dit uitgaan? Wie heeft welke (nieuwe) taken en verantwoordelijkheden? … • Sessie 4: Jouw klant: wat verwacht hij van deze nieuwe technologieën? Ook bij Industrie 4.0 blijft je klant koning. Maar zijn verwachtingspatroon verandert wel. Betrek je de verkoop ook bij deze verandering en nieuwe technologieën? Tot hoe ver ga je m.b.t. de samenhang en impact op jouw productie? Loont het de moeite om ook hierin te investeren? Of waarom (nog) niet? … • Sessie 5: Werknemers op de werkvloer in een Maatwerk 4.0-omgeving. Wat betekent Industrie 4.0 voor de mensen op de werkvloer? Welke impact heeft dit bij je productiemedewerkers? Moet je hen hierop voorbereiden en hoe pak je dit aan? Vandaag combineren we opnieuw het technisch-inhoudelijke met een bedrijfsbezoek. • Sessie 6: Aan de slag in jouw bedrijf Hierbij willen we samen met jou een plan van aanpak - op jouw maat - uitwerken. Dankzij de voorgaande sessies heb je ondertussen al een goed beeld, waarmee je rekening moet houden. Zo krijg je misschien al enkele kant en klare antwoorden. Met dit plan van aanpak, bekijken we samen hoe je naar een uitvoeringsplan gaat. Dank zij deze ondersteuning kom je te weten van welk hout pijlen maken voor de 4e industriële (r)evolutie.geen
0140 CNC programmatie basis ISO sturing Via deze module wordt de programmatie van een CNC-machine met ISO-codes (G- en M-codes) aangeleerd. Er wordt praktisch gewerkt met de programmataal voor Siemens (Sinumerik) of Num-sturing (afhankelijk van beschikbaarheid binnen het opleidingscentrum) Met deze module worden volgende competenties nagestreefd: - CNC- machine situeren in het productieproces - CNC-machine software opstarten en uitschakelen - programmastructuur toelichten - basis G- en M-codes toelichten en gebruiken - gereedschapsconfiguratie aanmaken - programmafuncties omschrijven - programma’s aanmaken via ISO-codes - coördinatensysteem toepassen - programmeren van: - absolute en incrementele maten - in de verschillende interpollatie-/werkstukvlakken - horizontale en verticale boringen - rechtlijnige bewegingen - te zagen groeven - circulaire bewegingen - schuine en afgeronde hoeken - herhalingen, rotaties en spiegelingen - geometrische functies gebruiken - gereedschapscompensaties uitvoeren - werkstuknulpunten en nulpuntverschuivingen toelichten en integreren in de programma’s - voorgeprogrammeerde modules integreren in programma’s - bestaande programma’s bewerken - basisfuncties uitvoeren zoals invoegen, verwijderen van lijnen, kopiëren/plakken, opslaan als… - programma’s simuleren, uittesten en praktisch toepassenICT basisvaardighedenODB-0002206-004
0190 CNC programmatie basis dialoogsturing - CNC- machine situeren in het productieproces - CNC-machine software in zijn specifieke machinetaal opstarten en uitschakelen - programmastructuur toelichten - iconen en menu’s toelichten en gebruiken - gereedschapsconfiguratie aanmaken - programmafuncties en menu’s omschrijven - programma’s aanmaken via machinespecifieke codes en dialoogsturing - coördinatensysteem toepassen - programmeren van: - absolute en incrementele maten - in de verschillende interpolatie-/werkstukvlakken - horizontale en verticale boringen - rechtlijnige bewegingen - te zagen groeven - circulaire bewegingen - schuine en afgeronde hoeken - herhalingen, rotaties en spiegelingen (via zone-indeling machine) - geometrische functies gebruiken - gereedschapscompensaties uitvoeren - werkstuknulpunten en nulpuntverschuivingen toelichten en integreren in de programma’s - voorgeprogrammeerde modules integreren in programma’s - bestaande programma’s bewerken - basisfuncties uitvoeren zoals invoegen, verwijderen van lijnen, kopiëren/plakken, opslaan als… - programma’s simuleren, uittesten en praktisch toepassenICT basisvaardighedenODB-0002206-005
0195 CNC programmatie vervolmaking dialoogsturing Via deze module wordt de programmatie van een CNC-machine via de dialoogsturing verder uitgediept. Er wordt praktisch gewerkt met de specifieke machinetaal. Met deze module worden volgende competenties nagestreefd: - korte herhaling van programmafuncties en menubespreking - inzicht in de programmastructuur - via machinespecifieke (ISO-) codes - via dialoogsturing met behulp van iconen en menu’s. - eigenschappen van de functies - omgaan met de gereedschapsconfiguratie ifv programmeren met onderprogramma’s, kameringen en macro’s - programma’s aanmaken via machinespecifieke codes en hun dialoogsturing - werkstukvlakken en assenstelsel. - verschalen, herhaling en rotatie - programmeren met variabelen en parameters - programmeren met onderprogramma’s, kameringen en macro’s - voorbeelden bekijken, lezen en begrijpen - onderprogramma’s, kameringen en macro’s uitwerken - nulpuntverschuivingen + incrementeel en absoluut - programma’s met condities - voorbeelden bekijken, lezen en begrijpen - condities uitwerken - geometrische functies - in de opleiding bestaat de mogelijkheid om van gedachte te wisselen. Groepsinteressante onderwerpen kunnen besproken worden. Bedrijfsspecifieke problemen worden hier niet opgelost.- ICT basisvaardigheden - opleiding CNC programmatie basis dialoogsturing of gelijkwaardig door ervaringODB-0002206-006
0196 Upgrade CNC programmatie Via deze module wordt de programmatie van een nieuwe CNC-machine toegelicht. Machinebedieners/-programmeurs die al ervaring hebben met het programmeren, kunnen via deze module de nieuwe programmeertaal onder de knie krijgen. - CNC-machinesoftware in zijn specifieke machinetaal opstarten en uitschakelen - Nieuwe programmastructuur toelichten - Nieuwe iconen en menu’s toelichten en gebruiken - Nieuwe gereedschapsconfiguratie aanmaken - Nieuwe programmafuncties en menu’s omschrijven - Verschil in gereedschapsconfiguratie ifv programmeren met onderprogramma’s, kameringen en macro’s - Programma’s aanmaken via machinespecifieke codes en dialoogsturing - Verschil in werkstukvlakken en assenstelsel toelichten - Speciale technieken: verschalen, herhalingen, rotatie - Programmeren met variabelen en parameters - Programma’s simuleren, uittesten en praktisch toepassen - Tijdens de opleiding bestaat de mogelijkheid om van gedachte te wisselen. Groepsinteressante onderwerpen kunnen besproken worden. Bedrijfsspecifieke problemen worden hier niet opgelost.ICT basisvaardigheden en de opleiding CNC programmatie basis en/of CNC programmatie vervolmaking of gelijkwaardig door ervaringODB-0002206-007
0199 CNC programmatie 5-assig Via deze module wordt het programmeren van een 5-assige CNC-machine toegelicht. Bedieners zullen via deze module inzicht krijgen hoe een 5-assige machine werkt, maar ook hoe deze geprogrammeerd dient te worden. Diverse tips en tricks zullen toegelicht worden. - Wanneer is 5-assig programmeren van toepassing - Verschil tussen 3- of 4-assig programmeren en 5-assig - Welke voorbewerkingen voordat je 5-assig programmeert - De snelste manier om bewerkingen te ontleden. - Toelichting van specifieke 5-assige programmeerfuncties - Inzicht in 5-assige programmastructuur - Machine specifieke 5-assige code’s - Eigenschappen 5-assige functies - 5-assige programmafuncties en menu’s omschrijven - Verschil in gereedschapsconfiguratie ifv 5-assig programmeren - Programma’s aanmaken via machinespecifieke codes en hun dialoogsturing - Verschil in werkstukvlakken en assenstelsel toelichten - Verschillende technieken tussen verschalen, herhaling en rotatie - Programmeren met variabelen en parameters - Programma’s simuleren, uittesten en praktisch toepassen In de opleiding bestaat de mogelijkheid om van gedachte te wisselen. Groepsinteressante onderwerpen kunnen besproken worden. Bedrijfsspecifieke problemen worden hier niet opgelost. - ICT basisvaardigheden - De opleiding CNC programmatie basis en/of CNC programmatie vervolmaking en/of de opleiding CNC Upgrade of gelijkwaardig door ervaring ODB-0002206-008
0200 ICT Basisvaardigheden - hoe werkt een computer? - hoe gebruik ik een computer? - wat kan ik met een computer doen? - Kennismaking bestandsbeheer - Kennismaking met tekstverwerking - Kennismaking met rekenblad - een eigen adressenboekje maken - surfen op internet om: - een bericht te versturen (e-mail) - informatie op te zoekengeenODB-0002285-001
0210 CAD-tekenen Hout basis - Wat is CAD-tekenen? - Beeldscherminstelling - Bewegen van de cursor met de muis - Basisopzet van een tekening - Tekenen in lagen - Transformeren en trimmen - Cirkels en bogen - Raaklijnen en afrondingen - Bematingen en instellingen voor het bematen - Tekst en tekstattributen - Patroon- en constructiefiles - Breken en arceren - Aan de hand van voorbeeldoefeningen: - van 2D naar 3D - van 2D naar 3D, gebruik van samenstellingen met verschillende onderdelen - … - Printen plotten- Basiskennis ICT - Kennis van constructies voor meubel, zitmeubel, interieur…ODB-0002285-002
0215 CAD-tekenen vervolmaking hout - Wat is CAD-tekenen met Solids en waarom gebruiken? - Opstartmenu en icoonfuncties - Werken in 3D als opbouw van een solid - Opbouwen van een eenvoudige solid met afrondingen, afschuiningen, doorboringen, … - Renderfuncties van de solids, met materialen en kleuren - Lay-out modus en mogelijkheden hiervan - Opbouwen van een solid, presentatie met aanzichten in lay-out modus - Trimfuncties - Beelden gebruiken voor rendering - Handige tips - Solids presenteren in Foto Reality - Voorbeeldoefeningen uit de praktijkBasiskennis Windows en CadKey met enige basiskennis van 3D tekenen Kennis van constructies voor meubel, zitmeubel, interieur, …ODB-0002285-003
0220 CAM-programmatie Hout - Globale machinefuncties CNC - Basisprincipes softwarepakket Cam - Configuratie vanuit CAD - Opstarten en configuratie Cam - Inhalen bestaande tekeningen (DXF - IGES - …) - Controle op overgangen en aanpassingen tekeningen (in- en uitloop) - Contouren aanmaken - Gereedschapsdefinitie - Gereedschappen oproepen en correcties ingeven - Definitie van de freesbaan - Gereedschappen afsluiten en correcties annuleren - Wijzigen NC-bestanden: diepte en snelheid - Boorfuncties - Werken met onderprogramma’s - Werken met bibliotheken - Postprocessoren - Simulatie - Data-overdracht naar en van de machine - Praktische oefeningen op de machine, rekening houdend met rendement, beschikbare gereedschappen en veiligheid - Optimalisatie NC-programma’s - Bijzondere probleemstellingenBasiskennis CNC programmatie & CAD-tekenenODB-0002285-004
0225 CAM programmatie Hout vervolmaking - Postprocessoren - Simulatie - 2D en 3D Constraints: Parametrisch maken van een tekening - 3D solids: Vormherkenning en programmeren. 2D tem 5 assig frezen. - VBA opties: Add ins - Data-overdracht naar en van de machine - Optimalisatie NC-programma’s - Autostyles - Bijzondere probleemstellingen - Handige tips Voorbeeldoefeningen uit de praktijk in de opleiding bestaat de mogelijkheid om van gedachte te wisselen. Groepsinteressante onderwerpen kunnen besproken worden. Bedrijfsspecifieke problemen worden hier niet opgelost.Basiskennis CNC programmatie, CAD-tekenen en CAM basisODB-0002285-005
0226 CAM-programmatie Hout - Upgrade - Kort overzicht van globale functionaliteiten - Overzicht structurele veranderingen softwarepakket - Overzicht nieuwe functionaliteiten - Goede back-ups maken van het systeem. - Installeren en instellingen correct overnemen - Toepassen nieuwe functies - Nieuwe interface - Navigatie tools - Vernieuwde teken- en bewerkingscommando's - Alles wat wordt ingebracht gestructureerd bewaren; aanpassen werkstructuur indien nodig - Tips en truks - Instellingen bewarenOpleiding 220 CAM-programmatie “Hout”; CAD-tekenenODB-0002285-006
0230 AutoCAD modulair - AutoCAD – 2D - AutoCAD: voorstelling, functies en werking - Basisobjecten - Opstarttekening – template - Coördinatenstelsels - Opslaan van tekeningen - Schermmanipulaties - Lagenstructuur - Opbouw van een tekening - Bematen - Afwerken van een tekening - Biblitotheekelementen - Data-extractie - Referentietekeningen - Model- en paperspace - Printen en plotten - AutoCAD – 3D - Inzicht in de 3D-ontwerptechniek - Basiscommando's - Model- en paperspace - Afleiden van 2D aanzichten van 3D modellen - 3D-ontwerpen met vlakkenmodellen - 3D-ontwerpen met volumemodellen - Lay-out presentaties - AutoCAD – Upgrade - Programma is afhankelijk van de nieuwe AutoCAD-functiesODB-0002165
0300 Houtkeurder structuurhout - Reglementaire verplichtingen van de CE-markering - Voorstelling van de nieuwe STS 04 structuurhout - Algemene begrippen - Definities - Sorteersysteem - Praktische oefeningen op kleine proefstalen - Praktische oefeningen op hout met commerciële afmetingen - Voorbereiding op de kwalificatieproef “sterktesortering naaldhout”Basiskennis van het materiaal houtODB-0002320
0310 Productkennis hout en afgeleiden (module 1) Hout als hernieuwbaar materiaal - Het bos in België en de wereld - Van boom tot hout - Hoe hout herkennen? Basis van houtanatomie Eigenschappen van hout - Fysieke eigenschappen van hout (densiteit, hout en vocht) - Mechanische eigenschappen van hout - Praktische oefeningen - Duurzaamheid van hout (link tussen het gebruik en de levensduur: duurzaamheidsklasse - gebruiksklasse) Transformatieprocessen - Verzagen (en drogen) - Fineren - Verspanen - Verduurzamen (opties) Toepassingen - Brede waaier aan toepassingen vanuit de voornoemde eigenschappen (van CE structuurhout tot plaatmaterialen) Ecologische troeven: - Waarom is hout zo ecologisch?GeenODB-0002246-003
0315 Productkennis hout en afgeleiden (module 2) Structuurhout - Het drogen van hout (basiskennis) - Brandwerende deuren (reglementering) - De verschillende houten bouwsystemen - Gelijmd- gelamelleerd –hout - Structurele balken Duurzaamheid, bescherming of bewaring en behandeling van hout - De natuurlijke duurzaamheid van hout - De verduurzaming van hout - Thermisch gemodificeerd hout - Gebruik van hout in open lucht - Bezoek van een bedrijf uit de houtsectorgeenODB-0002246-001
0320 Houtherkenning met de loep - Wetenschappelijk gebruikte benamingen (nomenclatuur) - Fysische kenmerken - Werken met snijmes, loep en loepmicrometer - Herkennen van vaten, parenchym, straalparenchym, … - Werken met herkenningssleutels - Naaldhout- en loofhoutdeterminatiegeen
0350 Drogen van Hout - Basisbegrippen - Houtstructuur - Lucht en luchtvochtigheid, evenwichtsvochtgehalte - Theorie van het houtdrogen - Grondbeginselen - Mechanismen - Droogcycli - Droogsystemen - Natuurlijke droogsystemen - Condensatiedrogen - Klassieke droogsystemen - Andere droogprocédés - Praktijk van het drogen - Keuze en voorbereiding - Controle en sturing van het droogprocesgeenODB-0002246-002
0370 Klassering eiken en beuken volgens EN 975-1 - Reglementaire verplichtingen van de CE-markering - Algemene begrippen: - definities van houtonvolkomenheden en houtgebreken - meetmethoden - Praktische oefeningen op kleine proefstalen - Voorstelling van de NBN EN 16737 en de NF B 52 001-1 - sorteersysteem - sorteerregels en eisen - Praktische oefeningen op hout met commerciële afmetingen - Kwalificatieproef “Sterktesortering loofhout” Basiskennis van het materiaal hout Opmerking: vrijstelling van het algemeen theoretische gedeelte (dag 1 en dag 2) bij voorlegging van het bevoegdheidscertificaat van erkend houtkeurder ODB-0002317
0410 Schuren en schuurmaterialen - Overzicht van de diverse schuurmiddelen - Overzicht van de diverse schuurmachines - Hulpmiddelen, veiligheid en milieu - Schuurtechniek op verschillende ondergronden (massief, plaatmateriaal, vernissen en lakken) - Schuurtechnieken voor verschillende soorten onderdelen, zoals: - Paneeldeuren - Profielen - Raamwerk - Gebogen onderdelen - Snijwerk - Vlakke onderdelen - Foutanalyse (oorzaak, gevolg, oplossing)geenODB-0002164-001
0420 Productkennis afwerkingsproducten - Overzicht van de kleurvormende producten (kleuren, beitsen, bleekmiddelen, …) - Applicatietechnieken voor deze kleuren en droging (borstel, spuitpistool, walsen, dompelen, …) - Gebruik en keuze van de kleurvormende producten i.f.v. aanbrengtechniek, houtsoort, gewenst effect - Overzicht van de filmvormende producten (vernissen, lakken, wassen en natuurlijke producten, …) - Gebruik en keuze van deze producten i.f.v. eindafwerking en eindeffect - Producteigenschappen (viscositeit, verdunning, mengverhoudingen, pot-life, droogtijden, rendement, …) - Applicatietechnieken (spuiten, gieten, borstelen, walsen, …) - Eigenschappen van de afwerkinglaag (hardheid, kleurechtheid, weerstand tegen vloeistoffen, …) - Foutanalyse: oorzaak, gevolg, oplossing - Veiligheid- en milieuaspectengeenODB-0002164-002
0430 Pistoolspuiten meubel - Overzicht van de verschillende spuitsystemen (pneumatisch, airless, gemengd pneumatisch-airless, elektrostatisch, …) en van de diverse spuitpistolen - Werking van de verschillende spuitpistolen (onderdelen, vernevelingsprincipe, rendement, veiligheid, milieu) - Werkvoorwaarden (afzuiging, temperatuur, luchtvochtigheid, veiligheid, milieu) - Spuittechniek voor vlakke werkstukken (horizontaal, vertikaal) - Spuittechniek voor corpussen - Spuittechniek voor geraamten, zetels, stoelen, … - Praktijkoefeningen, werkopvolging, rendement - Inrichten spuitstand - Onderhoud van een spuitinstallatie - Veiligheid en milieuwetgeving- Kennis afwerkingproducten - Kennis hout en plaatmateriaalODB-0002164-003
0440 Spuittechnieken - Hoogglanslakken - filmvormende producten benoemen - diverse schuurmiddelen en polierpasta’s omschrijven - diverse schuur- en poliermachines benoemen - schuur- en spuitstand inrichten - schuur- en poliertechnieken toepassen - hooglanslakken correct aanmaken - laktechnieken voor hoogglans toepassen - fouten analyseren (oorzaak, gevolg, oplossing) - schuur- en spuitinstallatie onderhouden - veiligheid en milieuwetgeving naleven- Basiskennis afwerkingsproducten - Basiskennis spuittechnieken (module 430)ODB-0002164-005
0510 Meubelstofferen basis - materialenkennis - materialen grijswerk - materialen stikster - materialen leersnijder - overzicht van het te gebruiken handmaterieel - nietmachines - soorten - gebruik - stofferinghamer - sangelspanner - koevoet - nagelpistool - stofferingstechnieken - sangels op rug en zit plaatsen - beschermingsmaterialen aanbrengen - stof over romp trekken en bevestigen - wrongen plaatsen - doppen of zwenkwielen plaatsen - veiligheid- en gezondheidinstructiesgeenODB-0002271-001
0515 Meubelstofferen vervolmaking - inzicht in de verschillende modellen - werkschema's uitvoeren - beoordeling eindkwaliteit - stofferingstechnieken - stoffering armleuningen - plaatsen van meubelkoord - plaatsen van sierspijkers - plaatsen van koordfranje - afwerking met knopen - stoffering alle modellen - werkpostorganisatie - aan- en afvoer producten - ergonomie - veiligheid- en gezondheidinstructiesMeubelstofferen basisODB-0002271-002
0520 Meubelstofferen losse kussens - materialenkennis - verschillende soorten knopen - maken van patronen van verschillende kussens - overzicht van de verschillende machines - knoppenmachine - bediening - onderhoud - werkpostorganisatie - aan- en afvoer - ergonomie - veiligheid- en gezondheidinstructiesgeenODB-0002271-003
0530 Meubelstofferen modellen - uitgebreide materialenkennis - uittesten nieuwe materialen - opbouw van prototypes - werkanalyse - naar stoffeermethode - naar stikmethode - uittesten nieuwe werkmethoden - kostprijsanalyse naar gebruikte materialen - rendementsanalyse voor stoffen, leder - werkmethode uitschrijven - instructies uitschrijven - veiligheid- en gezondheidinstructiesMeubelstofferen basis en vervolmakingODB-0002271-004
0540 Snijden en stikken van meubelstoffering basis - materialenkennis - soorten stoffen - herkomst van stoffen - fouten in stoffen - gebruik van schaar en snijmes - gebruik van mallen - uitsorteren van bij elkaar horende onderdelen: stof per element - overzicht van verschillende stikmachines - juiste benaming van machineonderdelen - gebruik en onderhoud van stikmachines - materialenkennis - textiel - versieringen (sierkoord, marabout, bies, perlon) - stiktechniek - codering van stikschema's - stikken in verschillende stoffen (katoen, mohair, leder,...) - methodologie van het stikken - stikken van voorgeknipte salononderdelen - instikken van perlon, sierkoord, marabout, bies - werkpostorganisatie - ergonomie - verlichting - afvoer en codering afgewerkte producten - veiligheid- en gezondheidinstructiesgeenODB-0002271-005
0545 Snijden en stikken van meubelstoffering vervolmaking - materialenkennis - gebruik van mallen - uitsorteren van bij elkaar horende onderdelen: stof per element - codering van stikschema's - gebruik van stikschema's voor volledige modellen - stiktechniek - stikken van rafelnaad - stikken van plooien en fronsen met en zonder elastiek - stikken van ritsluitingen - sierstikken - stikken van volledige salons - controle gesneden stukken - controle afgewerkt product - werkpostorganisatie - ergonomie - verlichting - afvoer en codering afgewerkte producten - veiligheid- en gezondheidinstructiesSnijden en stikken van meubelstoffering basisODB-0002271-006
0550 CAD-tekenen meubelstoffering Tijdens deze opleiding leren we je in max. 10 dagen volgende vaardigheden: - opbouw van het computernetwerk - inbrengen (digiteren) van bestaande patronen voor meubelstoffering - tekenen van basispatronen - uitwerken van modelpatronen - snijplanning maken - uitsnijden van een model in stof met automatische snijrobotKennis van het productieproces Kennis patroontekenen met potlood en papier ICT Basisvaardigheden
0560 Onderhoud van confectiemachines
0610 Leidinggeven voor meestergasten - Intern organisatie van het bedrijf - Organistieflow - Kwaliteitseisen - Kwaliteitszorg - Leidinggeven, waarover praten we dan? - Zorggebieden van de chef kunnen benoemen - Taken van de chef kunnen verklaren - Positieve en negatieve factoren op de taak van de chef - Invloedsfactoren binnen de organisatie - Hulpmiddelen voor de chef om zijn taak te vervullen - Stijlen van leidinggeven binnen de eigen werkomgeving - Opmaken van een werkdiagram - Houdingen van de chef binnen zijn werkveld situeren - Observatie van taken - Naamloze incidenten analyseren en houding bepalen - Gevolgen bepalen van de aanpak van een chef - Stijlen van leidinggeven - Transactionele analyse als werkinstrument in de positie ‘chef en medewerkers’ - Transactionele analyse - Zichzelf kunnen situeren binnen de stijlen van een chef - Kenmerken van eigen stijl van leidinggeven - Rollenspel - Evaluatie van de individuele aanpakgeenODB-0002245
0630 Probleemoplossend denken - probleemanalyse - Waar zitten de problemen - Definitie en kenmerken van onze problemen - Werkinstrumenten in de probleemaanpak - Analyse en rapportering van problemen - Voorstel van oplossingengeenODB-0002324
0640 Coachen en actief leidinggeven voor (toekomstige) meestergasten en bedrijfsinstructeurs Actief leidinggeven: module 1 - max. 5 dagen - Intern organisatie van het bedrijf - Kwaliteitseisen en -zorg - Leidinggeven, waarover praten we dan? - Zorggebieden en taken van de chef kunnen benoemen en verklaren - Positieve en negatieve invloedsfactoren op de taak van de chef, binnen de organisatie - Hulpmiddelen voor de chef om zijn taak te vervullen - Stijlen van leidinggeven binnen de eigen werkomgeving - Opmaken van een werkdiagram - Observatie van taken - Naamloze incidenten analyseren en houding bepalen - Gevolgen bepalen van de aanpak van een chef - Functioneringsgesprekken - Transactionele analyse als werkinstrument in de positie ‘chef en medewerkers’ Coaching van medewerkers: module 2 - max. 3 dagen - Instructiegeven en aanpak van volwassenen - Van een programma naar een didactisch handelen - Leersituaties ontwerpen voor gebruik op de eigen werkvloer - Respecteren van de didactische principes: leerfazen vastleggen en methodiek - Hoe goede demonstraties voorbereiden - Rol van de instructeur - Een werkanalyse opmaken - Instructieblad opstellen - Opleidingsplan samenstellen - Opleidingsdoelstellingen formuleren (soorten en criteria) - Opmeten van het effect van een opleiding - Gespreks- en evaluatietechnieken Praktijkanalyse – workshop: module 3 - max. 1 dag - Evaluatie van de individuele aanpakgeenODB-0001411
0650 Mentorschap basis Waarom opleiden? - Wat is werkplekleren? - Verschil tussen onthaal, coachen en opleiden - Wat willen we bereiken? - Wat is mijn job binnen opleiden? Methodiek - Leeromgeving scheppen - Inzoomen op onthaal - Persoonlijk actieplan - Verschillende leervormen van medewerkers - Gedrag begrijpen en beïnvloeden - Duidelijke instructies geven Constructief communiceren - Hoe communiceer je constructief? - Wat zijn feiten en interpretaties? - Hoe luister je actief? Evalueren - Hoe ga je evalueren? - Hoe ga je feedback geven? Duaal leren - Wat is duaal leren? - Wat is de rol van de mentor in duaal leren? - Hoe ga je evalueren ikv duaal leren? - Hoe ga je om met generatieverschillen?geenODB-0001412
0655 Mentorschap vervolmaking - Korte herhaling basisprincipes instructiegeven - Ervaringsuitwisseling - Wat is coachen? - Profiel van een coach - Zijn kwaliteiten - Zijn taken - En zijn zorggebieden - Hoe goede opleidingsdoelstellingen formuleren? - Regels voor een efficiënte communicatie - Beoordelingsproces en subjectiviteit - Hoe feedback geven? - Technieken voor coachingsgesprekken - Concrete en haalbare afspraken maken - Evaluatie - Waarom? - Hoe? - Individuele gespreksvoering en instructies geven in de praktijkModule 620 Instructiegeven of module 650 Mentorschap - basisODB-0001413
0660 Peter- en meterschap - Peterschap: wat is dat? Waarom ben je een peter? Wat verstaat men onder peterschap? Wanneer kan je een tevreden peter zijn? (doelstellingen van het peterschap) Kenmerken van een goede peter - Het belang van kennis, kunde & attitude en bestaande instructies & procedures bij het overbrengen van kennis en het leren van taken. - Het aanleren van taken op de werkvloer: de 5 stappen. Het belang van een goed onthaal. Taken demonstreren. Oefenen en bijsturen. Chequen. Feedback geven. - De peter als coach. De peter als vertrouwenspersoon. De peter als voorbeeld. De peter als beschermer. Relatie peter/medewerker en relatie peter/leidinggevende medewerker. Duur van het peterschap: wanneer loslaten? - Ruimte en tijd maken voor communicatie. Onthaalgesprekken. Evolutiegesprekken door de peter Luisteren, een actieve bezigheid. Motiveren van medewerkers. Sociale actieviteiten. Positieve feedback geven, maar ook negatieve.geenODB-0001409
0670 Nederlands op de werkvloer - Algemeen - Zichzelf voorstelllen - Kennismaken met iemand - Eenvoudige vragen kunnen stellen - Vraagwoorden inoefenen - Eenvoudige zinnen kunnen maken - Werkwoorden vervoegen - De weg uitleggen - Tijdsbepaling - Cijfers - Specifiek naar de werksituatie - Begrijpen van het arbeidsreglement - Hoe verlof aanvragen? - Hoe en wanneer ziekte melden? - Telefoneren naar het bedrijf - … - Veiligheid - Woordenschat - Wat te doen in een noodgeval? - Veiligheidsvoorschriften - Wat te doen bij een ongeval? - … - Wat doet het bedrijf? - Woordenschat i.v.m. het bedrijf - Werkinstructies kunnen begrijpen en lezen - Communicatie - Informeel/formeel een gesprek voeren met een collega/ploegchef/personeelschef - Mondeling verslag kunnen uitbrengen van uitgevoerde takenODB-0002198
0671 Werken met anderstaligen Werft jouw bedrijf ook meer en meer werknemers aan die onvoldoende Nederlands kennen? Krijg je soms iets moeilijk uitgelegd? Dan is deze workshop iets voor jou.   Ervaren experts loodsen je doorheen de mogelijkheden van taalverwerving op de werkvloer en welk resultaat je hiervan kan verwachten. Ze focussen op praktische tips en tricks om communicatieknelpunten aan te pakken en de ondersteunende rol die leidinggevenden en collega’s hierbij kunnen spelen.   We spelen graag in op de concrete noden van bedrijven. Welke hindernissen ervaar je in jouw bedrijf rond anderstaligheid? Laat het ons op voorhand weten en laat je inspireren door de ervaringen van onze experts en die van de andere bedrijven.   Laat anderstaligheid geen struikelblok meer zijn bij aanwerving, opleiding, integratie en samenwerking. Maak er een succesverhaal van!geen
0700 Bediening Basis Houtbewerkingsmachines Snijgereedschappen Tijdsduur: ½ dag - Snijsnelheid, aanvoersnelheid, snijhoeken, standtijd, … - De module snijgereedschappen is een afzonderlijke module (aanbevolen!), die slechts één keer dient gevolgd te worden bij één of meerdere van onderstaande modules. Machinaal pennen slaan - bediening Tijdsduur: 2 dagen - Samenstelling en bewerkingsmogelijkheden van de penmachine - Werking en instelling van de onderdelen - Werkmethoden, gecontroleerd aanvoeren van de roltafel (pennenslede) - Onderhoud en wisselen van snijgereedschappen, veiligheidsinstructies Machinaal schaven - bediening Tijdsduur: 1 dag - Samenstelling van de schaafmachine - Werking en instelling van de onderdelen - Schaaftechnieken bij korte en lange werkstukken - Onderhoud en wisselen van snijgereedschappen, werkorganisatie, veiligheidsinstructies en waarnemen van abnormale werking Machinaal frezen - bediening Tijdsduur: 2 dagen - Samenstelling van de freesmachine - Werking, doel en instelling van de onderdelen - Bediening bij manuele en mechanische aanvoer - Bediening bij invalfreeswerk - Onderhoud en wisselen van snijgereedschappen - Werkorganisatie en bewerkingsvolgorde, onderhoud, veiligheidsinstructies en waarnemen van abnormale werking (bvb overbelasting) Machinaal zagen - bediening Tijdsduur: 1 dag - Samenstelling en mogelijkheden van de zaagmachine - Werking en instelling van zagen en geleiders - Zaagtechnieken bij plaatmateriaal en massief hout - Keuze van het zaagblad (tandvorm) in functie van het te verzagen materiaal - Onderhoud en wisselen van de snijgereedschappen, werkorganisatie en veiligheidsinstructies Machinaal boren - bediening Tijdsduur: 1 dag - Samenstelling en mogelijkheden van de boormachine - Werking en instelling - Boortechnieken, verschillende bedieningsmogelijkheden (voordelen en nadelen) - Onderhoud van de boren en de machine, werkorganisatie en veiligheidsinstructiesgeenODB-0002301-001
0710 Insteller/bediener vierzijdige schaafmachine - Verspaningtechnieken (aanvoer en snijhoeken, machineslag en rondloopnauwkeurigheid) - Werking van de machine (principe, opbouw, types) - Instellen van de verschillende assen - Instellen van de profielas - Instellen van nulpunten - Opmeten van freesdiameters - Instellen van freesdiameters - Opmeten van profielmessen - OMA / CMA systeem - Monteren en werking van groevenbed - Praktische oefeningen - Milieu en veiligheidsvoorschriften nalevenDe basiskennis bezitten van handgereedschap en bedienen/instellen van enkelvoudige houtbewerkingsmachinesODB-0002301-002
0720 Bedienaar opdeelzaag - De machine binnen het productieproces situeren - De onderdelen van de machine herkennen - Plaatmateriaal optimaal indelen (tekening, beschadiging, …) - Manueel - Zaagoptimalisatiesoftware - Optimale werkvolgorde bepalen - Snijgereedschap selecteren, controleren en (de)monteren - Soorten zaagbladen - Machine in- en omstellen - Stelt de juiste aanvoersnelheid en toerental in - Stelt coördinaten, maten en/of parameters in ((semi)computergestuurd) - Randapparatuur gebuiken (barcodescanner (scannen, printen)) - Controleren en instellen van de veiligheidsvoorzieningen van de (houtbewerkings)machines - Stelt beveiligingen in (beschermkap, spouwmes) - Machinale bewerkingen uitvoeren - Beveiliging controleren voor het opstarten - Starten, stoppen en bedienen de machines - Machine belanden (manueel, automatisch platenmagazijn, (vacuüm) heftoestel) - Zaagwerk uitvoeren (opdelen, aanzagen, op lengte, op breedte, verstek, schuin, …) - Merkttekens aanbrengen op de werkstukken (labels, …) - Mallen gebruiken - Zorgvuldig stapelen volgens een logische verwerkingsvolgorde - Preventief basisonderhoud van de machine uitvoeren- De basiskennis bezitten van het bedienen/instellen van enkelvoudige houtbewerkingsmachines.
0740 Verspanings- en snijtechnieken - Sneden - Hoeken - De opspanning - Vermogen (kW) - Snijsnelheid - Aanvoersnelheid - Meeloop – tegenloop - Standtijden - Snedewerkstoffen (HSS, Stelliet, HM, Widia, Diamant: PKD, CVDD, Monodite…) - Te verwachten evoluties - Toepassingsmogelijkheden o.a. op CNC-machines - Opmaken van fiches voor snij- en aanvoersnelheden van snijgereedschappen in functie van de te verwerken materialen - Toepassingen…Basiskennis houtbewerkingODB-0002301-003
0750 Insteller/bediener kantenaanlijmmachine - situering van de kantenaanlijmmachine binnen het productieproces - kennis van lijmen (gevulde en ongevulde lijmen in granulaat, patronen, PU) en hun eigenschappen - verschillende soorten kantenbanden - behandelen/ontvetten van de kantenbanden - instellen van de kantenaanlijmmachine - controle en instellen aanvoer van kantenbanden- en kernplatentoevoer m.b.v. transportsysteem - controle en instellen van lijmaggregaat: opbrenghoeveelheid en temperatuur - controle en instellen van drukrollen - omstellen en monteren van de verschillende frees en kapaggregaten, schrapers, borstels ... - controle en instellen van de verschillende frees- en kapaggregaten, schrapers, borstels ... - controle van de kwaliteit - verlijming - toleranties maatvoering - standtijd snijgereedschap - tussenkomst bij storingen - praktische oefeningen - veiligheidInstellen en bedienen van houtbewerkingmachines en enige praktische ervaringODB-0002301-004
0810 Laadbeveiliging vrachtwagen
0820 Heftruckchauffeur veiligheidscertificaat gevorderd - Algemene kennis van het productieproces - Organisatie van het intern vervoer - Theoretisch gedeelte - Veiligheid - Verantwoordelijkheid van de heftruckbestuurder - Soorten heftrucks - Preventief onderhoud - Belasten van de heftruck (laad- en stapeldiagram) - Praktisch gedeelte - Begintest - Gebruik van de heftruck (bediening, onderhoud) - Beschikbare hulpstukken - Stapelen, laden en lossen van diverse materialen - Kwaliteitscontrole - Controleverslagen opmakenbasiskennis en ervaring in het laden en lossen met heftrucksODB-0002328-002
0850 Heftruckchauffeur veiligheidscertificaat beginners - Algemene kennis van het productieproces - Organisatie van het intern vervoer - Theoretisch gedeelte - Veiligheid - Verantwoordelijkheid van de heftruckbestuurder - Soorten heftrucks - Preventief onderhoud - Belasten van de heftruck (laad- en stapeldiagram) - Praktisch gedeelte - Begintest - Gebruik van de heftruck (bediening, onderhoud) - Beschikbare hulpstukken - Stapelen, laden en lossen van diverse materialen - Kwaliteitscontrole - Controleverslagen opmakengeenODB-0002287-001
0880 Vrachtwagenchauffeur - Vakbekwaamheid Aanbod van 5 modules (5 x 7h= 35h). Door de Corona-maatregels is het max. aantal deelnemers per sessie beperkt tot 12in het bezit van een rijbewijs C / CE + vakbekwaamheidsattest.ODB-0002169
0900 PLC Modulair Elektrische schakeltechniek max 2 x 40 uur Inzicht en kennis van schakeltechniek door middel van relais - Start-stop, omkeerschakeling, ster-driehoek - Schakelen van motoren met verschillende snelheden, draairichting en detecties - Inductieve en capacitieve naderingsschakelaars - Nummering schema’s - Beveiliging van motoren - Foutzoeken in relaiskast - Werken met tellers en time-delays Introductie PLC max 2 x 40 uur Deze opleiding geldt als algemene instap en kennismaking met PLC - Aansluiten van in- en uitgangen - Logische verknopingen - Opbouw van een programma - Elementair instructieset - Logische blokverknopingen - Flankdetectie - Tellers en timers PLC basis S5 en step 5 max 40 en 56 uur Inleiding in het gebruik van de S5 software op het PG710 programmeertoestel - Talstelsels Binair, BCD en Hexadecimaal - Logische verknopingen - Software S5 - Elementair instructieset S5 - Adressering van in- en uitgangen - Veilig bewaren van gemaakte software op floppy of in een EEPROM module - Basisprincipes voor het omvormen van elektrische schema’s naar een PLC-programma Upgrade S5 – S7 en step 7 max 2 x 40 uur Aanleren van het gebruik van de IEC1131 programmeeromgeving van Siemens voor de S7 reeks - Opstarten van de software - Bediening van de PLC - Aanmaken van een Project - Uitlezen van de hardware configuratie van een bestaande PLC over een MPI-netwerk - Aanmaken en kopiëren van software naar een bepaalde PLC op een MPI-netwerk - Gebruik van Symbolic - Testmogelijkheden zoals status bouwsteen en variabele table - Ingeven van tellers en timers - Definitie en gebruik van Global Data - Foutdiagnose - Instructie veiligheid en gezondheid
1000 Werkplaatsschrijnwerker modulair: vervaardigen van eenvoudige draai-kip ramen - raamopening opmeten - werktekening maken van het raam - hout- en materiaallijst opstellen - glasmaat berekenen - paren en coderen - onderdelen van ramen machinaal bewerken (raamfrezenset) - onderdelen samenstellen - raambeslag plaatsen en afregelen (12mm systeem) - milieu- en veiligheidsvoorschriften nalevenDe basiskennis bezitten van handgereedschap en bedienen/instellen van enkelvoudige houtbewerkingsmachinesODB-0002190-001
1010 Werkplaatsschrijnwerker modulair: vervaardigen van ronde ramen - raamopening opmeten - sigment- en korfboog uittekenen - werktekening maken van het raam - hout- en materiaallijst opmaken - onderdelen van ramen machinaal bewerken - freeskaliber maken - gebogen freeswerk uitvoeren - raambeslag plaatsen en afregelen - milieu- en veiligheidsvoorschriften naleven- De basiskennis bezitten van handgereedschap en bedienen/instellen van enkelvoudige houtbewerkingsmachines. - Basiskennis vervaardigen van houten ramen - De module werkplaatsschrijnwerker “vervaardigen van draai-kip raam” reeds gevolgdODB-0002190-002
1020 Werkplaatsschrijnwerker modulair: inkasten van (binnen)deuren - overzicht van de verschillende soorten deuren - overzicht van de standaard deurmaten - overzicht van de verschillende soorten beslag - bouwplan interpreteren - muuropening opmeten - houtlijst opmaken - freesmallen vervaardigen en gebruiken - deuromkasting machinaal voorbereiden - deurbeslag uitfrezen en plaatsen - milieu- en veiligheidsvoorschriften naleven- De basiskennis bezitten van handgereedschap en bedienen/instellen van enkelvoudige houtbewerkingsmachines.ODB-0002190-003
1030 Werkplaatsschrijnwerker modulair: vervaardigen van rechte steektrap - Inzicht in de onderdelen van een trap - trapopening opmeten - op- en aantrede berekenen - werktekening maken van een trap - houtlijsten opstellen - freesmal maken - onderdelen van een trap machinaal bewerken - onderdelen samenstellen - leuningen plaatsen - milieu- en veiligheidsvoorschriften naleven- De basiskennis bezitten van handgereedschap en bedienen/instellen van enkelvoudige houtbewerkingsmachines.ODB-0002190-004
1040 Werkplaatsschrijnwerker modulair: vervaardigen van trap met kwartdraai - trapopening opmeten - op- en aantrede berekenen - verdrijfmethodes (fuik- en kwartcircelmethode) - werktekening maken van een trap - houtlijsten opstellen - freesmal maken - onderdelen van een trap machinaal bewerken - onderdelen samenstellen - gebogen leuningen maken - leuningen plaatsen - milieu- en veiligheidsvoorschriften naleven- De basiskennis bezitten van handgereedschap en bedienen/instellen van enkelvoudige houtbewerkingsmachines. - De module werkplaatsschrijnwerker “vervaardigen van rechte steektrap” reeds gevolgdODB-0002190-005
1100 Interieurbouwer modulair: kasten in plaatmaterialen - overzicht van verschillende soorten plaat- en bekledingsmaterialen - overzicht van verschillende soorten beslag - werk- en beslagtekening interpreteren - materiaallijst opstellen - zaagplan opstellen - onderdelen met formaatzaag, drevelboormachine, lamellenfrees en potscharnierfrees voorbereiden - 32mm systeem - kanten afboorden - onderdelen samenstellen - meubelbeslag plaatsen en afregelen - milieu- en veiligheidsvoorschriften naleven- De basiskennis bezitten van handgereedschap en bedienen/instellen van enkelvoudige houtbewerkingsmachinesODB-1001876-001
1110 Bewerken van composietmaterialen Gebruik van composietmateriaal - samenstelling composietmaterialen benoemen - herkennen en registreren identificatienummer (batch…) - verwerken van composiet materiaal (richting, kleuren…) - correct gebruik van lijmen en droogtijden - soorten schuurmateriaal benoemen Veilig bewerken van composietmateriaal - frezen - verzagen - werkstukken samenvoegen - verlijmen - opschuren - verstevigde naden leggen Andere - basis thermoformeren (plooien, vervormen) - gebogen opstanden opbouwen Reparatie en onderhoud - reparatietechnieken toepassen - basisonderhoud toepassen (tips en tricks) De basiskennis bezitten van handgereedschap en bedienen/instellen van manuele elektrische houtbewerkingsmachines.ODB-0002288-002
1111 Bewerken van composietmaterialen vervolmaking Schuurmaterialen en technieken - schuren tot de gewenste afwerkingsgraad - mat - glanzend - hoogglans - kleine herstellingen en retouches uitvoeren Maken van uitsparingen - manueel uitsparingen maken - uitsparingen maken met CNC bewerkingscentrum - beschikbare databanken gebruiken - uitfrezen met CNC bewerkingscentrum Integreren van sanitair - verlijmen van spoelbakken - opschuren van spoelbakken - aansluiten van afvoersets (sifon…) Integreren van inbouwtoestellen - inbouwen van toestellen andere dan spoelbakken Bevestigingsmiddelen en technieken - monteren van beslag Spelen met licht - uitsparingen maken om verlichting te integreren Andere - verschillende kleuren verlijmen - initiatie opbouw douche De basiskennis bezitten van handgereedschap en bedienen/instellen van manuele elektrische houtbewerkingsmachines. De basiskennis van het verwerken van composietmateriaalODB-1001876-003
1120 Basis sanitair en elektriciteit voor interieur bouwers Basis sanitair (4 uren) - Aanvoerleidingen monteren en verbindingstechnieken toepassen met pers- en klemkoppelingen (uitvoering met koper en meerlagige polyethyleen/aluminiumbuizen) - Kunststofafvoerleidingen monteren en verlijmen (uitvoering in PVC) - Kranen en verschillende sifontypes monteren Basis elektriciteit (8 uren) - Basis algemene elektriciteit - Kennis van de begrippen spanning, stroomsterkte, weerstand en vermogen - Elektrische symbolen herkennen en kennis van de kleurcode - Werken met universele meter - Verliesstroomschakelaars en automaten - Veiligheidsvoorschriften toepassen (AREI) - Basis elektrische installaties - Technologie van de soorten zekeringen, stopcontacten, schakelaars, impulsrelais, trappenhuisrelais en automatische zekeringen - De verschillende schema’s herkennen als ééndraadsschema, situatieschema en principeschema Praktijk (12 uren) - Persoonlijke bescherming gebruiken - Gereedschappen gebruiken - Eenvoudige elektrische verbindingen uitvoeren - Elektrische toestellen aansluiten als elektrische boiler en kookfornuisgeenODB-1001876-004
1200 Ongevallenpreventie in houtverwerkende bedrijven De volgende topics staan op de agenda: Module 1: Verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van de actoren in het preventiebeleid. Module 2: Het dynamisch risicobeheersysteem (DRBS), Globaal Preventieplan (GPP) en Jaaractieplan (JAP). Module 3: De risicoanalyse: verschillende mogelijkheden met o.a. aandacht voor de risicoanalysetool "OiRA" voor de houtsector. Module 4: Vaak voorkomende risico's in de houtsector. Module 5: Housekeeping (orde en netheid) versus brandveiligheid en explosieveiligheid. Atex wetgeving voor stof en dampen. Module 6: Machineveiligheid van houtbewerkingsmachines. Module 7: Gevaarlijke stoffen: o.a. lijmen, verf, vernis, solvent- en watergedragen producten, ... Module 8: Houtstof: hierbij denken we enerzijds aan gezondheidsrisico's (bv hardhout) en anderzijds aan de arbeidsveiligheid (explosiegevaar, zonering, werken in explosie gevoelige ruimten, AREI, ...). Module 9: Geluid en trillingen (machines, stofafzuiging, ...).- diploma preventieadviseur of voldoende ervaring
1210 Opleiding in het gebruik van toegangs- en plaatsingstechnieken door middel van touwen - niveau 1 - Wetgeving, richtlijnen en normen - Notie van risicoanalyse en plan van aanpak - Rigging en veiligheidszones - Veiligheid en organisatie van werkplaatsen - Keuze, gebruik en onderhoud van uitrusting - Schadelijke producten en stoffen - Soorten verankeringen en systemen - Notie van valfactoren - Notie van takelsystemen - Notie van suspensietrauma - Touwen en knopen - Plaatsen van een rigging - Praktische oefeningen: - Stijgen en dalen - Knopen en touwomleidingen overschrijden - Touwwissels - Overschrijden van touwbescherming - Klimmen met leeflijnen - Dalende redding- Minimum 18 jaar oud zijn - In het bezit zijn van een specifiek medisch attestODB-0002186-001
1215 Gebruik van touwtechnieken: vervolmaking en eerste hulp - Uitrusting van leeflijnen (definitieve of tijdelijke) - Plaatsen van verankeringen (genieplaat, ringbouten, doken, klemmen, pinnen) - Gebruik, onderhoud van een kettingzaag en een bosmaaier - Specifieke, eerste hulp bij uitvoering van werk op slechte, benaderbare plaatsen - Evacuatietechnieken van gewonden in moeilijke omstandigheden en slecht benaderbare plaatsen - Uitrusting van een kabelbaan (tokkelbaan) en verplaatsing van de draagbaar op een kabelbaan (tokkelbaan) - Communicatie per radio- Minimum 18 jaar oud zijn; - In het bezit zijn van een specifiek medisch attest; - Basisopleiding met succes gevolgd hebbenODB-0002186-002
1220 Bedrijfseerstehulp (EHBO) basiscursus In de cursus komen zowel levensbedreigende als niet-levensbedreigende situaties aan bod. - Hoe instaan voor de veiligheid na een bedrijfsongeval? - Hoe alarmeren? - De basistechnieken om snel een algemeen beeld te krijgen van de toestand van een slachtoffer - Evacuatietechnieken om een slachtoffer snel naar een veilige plaats te brengen - Reanimatie - Hulpverlening bij noodsituaties zoals ernstige verslikkingen, zware bloedingen en amputaties - Hulpverlening bij 'lichte' ongevallen zoals schaafwonden, splinters, verstuikingen en kneuzingen - Hulpverlening bij meer ernstige ongevallen: een diepe snijwonde, een oogletsel, een gebroken pols, een ontwrichte schouder of een gescheurde spier - Hulpverlening bij beroerte, wervelletsels, brandwonden, (CO-)vergiftiging, flauwte, diabetes, hersenschudding en hyperventilatie. - De bedrijfsapotheekgeenODB-0002186-003
1230 Rugpreventie - ergonomie (heffen en tillen) - risicofactoren msa - werking van de wervelkolom - rugklachten - hefboomprincipe - druk op de tussenwervelschijf - tiltechnieken - rugletsels - osteoporose - bijkomende factoren - gedragsdeterminanten - praktijkgedeelte met individuele oefenmomenten.geenODB-0002186-004
1240 VCA Basisveiligheid - reglementering arbeidsveiligheid, milieu en gezondheid - risico's, ongevallen en werkvergunningen - het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen - gezondheidsrisico's - specifieke risico's - elektriciteit, gereedschappen en machines - hijswerktuigen - struikelen, uitglijden en vallen - werken op hoogte - het manueel hanteren van lastengeen
1250 Veilig werken aan elektrische installaties - BA4 of BA5 - Situering van de bevoegdheden BA4 en BA5 - Aarding, spreidingsweerstand, beschermingsgeleider - Elektrocutie - Netten (op energie verdelingsniveau, in stuurkringen) - TT - TN (C-S) - IT - Beveiliging tegen rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking in de verschillende netten - Laagspanningsschakelaars - Stroom- en spanningsbeveiliging - Filiatietechnieken - Beveiliging tegen aanraking (+stapspanning) - Netten en hun binding met de aarde - Waarschuwingsborden - Kabels kiezen in functie van kabeldoorsnede (praktisch voorbeeld) - Veilig werken aan een elektrische installatie - Zonder spanning - Onder spanning - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen - EHBO - Voorbeeld van een Lock-out procedure : energiebronnenODB-0002186-005
1260 Veilig werken op hoogte (standenbouwers) - Wetgeving - Gevaren en risico’ s bij werkzaamheden op hoogte - Risicohiërarchie, collectieve bescherming - Soorten ladders - Correcte installatie van een ladder - Veiligheidsvoorschriften m.b.t. toelaatbare massa - Hijsen van lasten d.m.v. takelsystemen - De verschillende steigerklassen - Documenten voor montage en gebruik - Berekeningsnota, montageschema en controlelijst - Signalisatie en afsluiten van de rolsteiger en de werkzone - Controleren van een rolsteiger - Monteren, demonteren en ombouwen van een rolsteiger - Stootkracht, valkacht en pendule - Correct dragen en aanpassen van een harnas + gebruik inbindpunten - Beveiligingsmethodes: antival, werkpositionering en werkplaatsbeperking - Scenariotraininggeen
1280 Praktische basisopleiding Veiligheid & Welzijn voor de houtsectoren - DAG 1 (VM) - Het waarom en hoe van preventiebeleid: de juiste motivatie om veilig(er) en gezond(er) te werken (meer info) - DAG 1 (NM) - Brandveiligheid: risico’s en brandbestrijding (meer info) - DAG 2 (VM) - Toolboxmeetings en veiligheidsinstructiekaarten, collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen (meer info) - DAG 2 (NM) - Eerste hulp bij ongevallen (meer info) - DAG 3 (VM) - Machineveiligheid: risico’s in de houtsector (meer info) - DAG 3 (NM) - Werken op hoogte: hoogwerkers, ladders, (rol)steigers en stellingen (meer info) - DAG 4 (VM) - Gezondheidsrisico’s in de houtsector (meer info) - DAG 4 (NM) - Ergonomie en rugpreventie: heffen en tillen (meer info) - DAG 5 (VM) - Psychosociale aspecten op de werkvloer (meer info) - DAG 5 (NM) - Housekeeping en intern verkeer, elektriciteits- en explosierisico’s (meer info) - DAG 6 (VM of NM) - De modelwerkplaats (meer info)geenODB-0002192
128a Praktische basisopleiding Veiligheid & Welzijn voor de houtsectoren - Het waarom en hoe van preventiebeleid: de juiste motivatie om veilig(er) en gezond(er) te werken - Ongevallenstatistieken in de houtsector: feiten en cijfers, de harde realiteit - Het dominomodel en de pyramide van Heinrich - Het preventiebeleid ontrafeld: - Wat is preventie? - Waarom preventie? - Wat is een gevaar? - Wat is een risico? - Wat is veiligheid? - De preventiehiërarchie - De 7 welzijnsdomeinen - Motivatie voor een degelijk preventiebeleid - De Wet Welzijn op het Werk - De verschillende actoren in het preventiebeleid - De (wettelijke) verantwoordelijkheden van de verschillende actoren - Het dynamisch risicobeheersysteem - De risicoanalyse - OiRA Hout - Analyse van het niveau van preventiebeleid in de eigen organisatiegeenODB-0002192-001
128b Praktische basisopleiding Veiligheid & Welzijn voor de houtsectoren - Brandveiligheid: risico's en brandbestrijding - De vuurdriehoek - Soorten branden - De verschillende brandbestrijdingsmogelijkheden - Preventie van brandrisico’s - De brandevacuatie - Praktische brandbestrijdingsoefeningengeenODB-0002192-002
128c Praktische basisopleiding Veiligheid & Welzijn voor de houtsectoren - Toolboxmeetings & veiligheidsinstructiekaarten, collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen - De toolboxmeeting: waarom en wanneer? - Het veiligheidskwartiertje, niet zomaar een pleziertje! - Hoe een goede toolboxmeeting samenstellen? - De veiligheidsinstructiekaart: waarom en wanneer? - Hoe een veiligheidsinstructiekaart opmaken? - Collectieve beschermingsmiddelen (CBM): wat, waarom, voor wie en wanneer? - Soorten CBM’s - Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM): wat, waarom, voor wie en wanneer? - Soorten PBM’s geenODB-0002192-003
128d Praktische basisopleiding Veiligheid & Welzijn voor de houtsectoren - Eerste hulp bij ongevallen - De risicoanalyse EHBO - Basisvaardigheden EHBO - Praktische oefeningen - Hoe te reageren bij ernstige, sectorspecifieke letsels geenODB-0002192-004
128e Praktische basisopleiding Veiligheid & Welzijn voor de houtsectoren - Machineveiligheid: risico’s in de houtsector - Mobiele arbeidsmiddelen - heftruck - hoogwerker - ... - Vast opgestelde houtbewerkingsmachines - lintzaag - vlakschaafmachine - ... - Mobiele houtbewerkingsmachines: - afkortzaag - compressor - ... - Aangedreven handgereedschap: - bovenfrees - cirkelzaag - ... - Klassiek handgereedschap: - beitel - breekmes - ... geenODB-0002192-005
128f Praktische basisopleiding Veiligheid & Welzijn voor de houtsectoren - Werken op hoogte: hoogwerkers, ladders, (rol)steigers en stellingen - Gevaren en risico’s tijdens werkzaamheden op hoogte - Collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen voor het werken op hoogte - Soorten hoogwerkers - Aandachtspunten bij het gebruik van een hoogwerker - Soorten ladders - Correcte opstelling en gebruik van een ladder - Verschillende steigerklassen – samenstellende delen - Bevoegdheden en documenten voor montage en gebruik van (rol)steigers - Controleren van een (rol)steiger - Correct dragen en aanpassen van een valharnasgeenODB-0002192-006
128g Praktische basisopleiding Veiligheid & Welzijn voor de houtsectoren - Gezondheidsrisico’s in de houtsector - Risico’s van houtstof - Risico’s van geluid - Risico’s van asbest - Gevaarlijke producten herkennen en weten wat de preventiemaatregelen zijn - Risico’s van solvent- en watergedragen producten - Risico’s als gevolg van onvoldoende arbeidshygiëne - Ergonomische risico’s en musculoskeletale aandoeningen - Psychosociale aspecten op het werkgeenODB-0002192-007
128h Praktische basisopleiding Veiligheid & Welzijn voor de houtsectoren - Ergonomie en rugpreventie: heffen en tillen - Algemene ergonomische principes - Structuur van het lichaam: schouders, rug en ledematen - Risico’s en preventiemaatregelen bij het manueel heffen tillen van lasten - Praktische oefeningen met simulatie van verschillende arbeidsomstandighedengeenODB-0002192-008
128i Praktische basisopleiding Veiligheid & Welzijn voor de houtsectoren - Psychosociale aspecten op de werkvloer - Begrippen "Psychosociale aspecten" en "Psychosociale risico's" - De risicoanalyse psychosociale risico’s - Grensoverschrijdend gedrag - De verschillende mogelijkheden om psychosociale risico’s te melden - Hoe psychosociale risico’s voorkomen in de eigen werkomgeving - Van stress over burn-out tot depressie: tijdig de symptomen (h)erkennen en aanpakkengeenODB-0002192-009
128j Praktische basisopleiding Veiligheid & Welzijn voor de houtsectoren - Housekeeping en intern verkeer, elektriciteits- en explosierisico’s - Orde en netheid: onmiskenbare partners in het preventiebeleid - Alle noodzakelijke ingrediënten om een nette werkomgeving te garanderen - De noodzaak van een intern verkeersplan - De verschillende onderdelen van een degelijk intern verkeersplan - Elektriciteitsrisico’s in de onderneming - Explosierisico’s als gevolg van (hout)stof en/of solventdampengeenODB-0002192-010
128k Praktische basisopleiding Veiligheid & Welzijn voor de houtsectoren - De modelwerkplaats - Het begrip modelwerkplaats - Alle ingrediënten om tot een evenwichtig preventiebeleid te komen in een veilige en gezonde werkomgeving - Praktisch bezoek aan een werkplaatsgeen
1300 Praktijk motorzaag volgens ECS1 – kettingzaagonderhoud en doorkorttechnieken - Jezelf en anderen rond je op het werk beschermen bij het gebruik van de motorzaag: - alle PBM’s kennen - een risico-analyse kunnen maken (invulblad) - EHBO-kit - Het onderhoud van de motorkettingzaag kunnen uitvoeren: - de veiligheidsvoorzieningen controleren - de ketting slijpen met een vijl - de kettinggeleider onderhouden - het aandrijftandwiel controleren - de kettingrem schoonmaken en controleren - alle machineonderdelen correct monteren - de luchtfilter reinigen - de bougie controleren - de starterspoel controleren - de brandstoffilter controleren - Een operationele veiligheidscontrole van de motorkettingzaag kunnen uitvoeren (vb. functioneren van de kettingrem, aanvoer van kettingsmeerolie, kettingspanning na warmdraaien). - Kennis hebben van de wet- en regelgeving qua natuur en milieu - Inspecteren van het hout - de duw- en trekzijde kunnen inschatten en veilige doorkorttechnieken uitvoeren - Het gebruik van de juiste hulpmiddelen voor meten en manipuleren kennen (handwerktuigen zoals paktang, pikhaak, kantelhaak, meetlint) - Ergonomische verantwoord werken bij het doorkorten van liggend hout GeenODB-0002299-001
1310 Praktijk motorzaag volgens ECS2 – basis velling : bomen dunner dan de lengte van het zaagblad (max. DBH 38 cm) - Jezelf en anderen rond je op het werk beschermen bij het vellen van bomen met de motorzaag: - alle PBM’s kennen - een risico-analyse kunnen maken (invulblad) - EHBO-kit - Een werkplanning kunnen maken met inbegrip van de noodprocedures: - risico-analyse met terreinverkenning - werkplanning - noodprocedures - Een operationele veiligheidscontrole van de motorkettingzaag kunnen uitvoeren (vb. functioneren van de kettingrem, aanvoer van kettingsmeerolie, kettingspanning na warmdraaien) - Kennis hebben van de wet- en regelgeving qua natuur en milieu (bv. kapvergunning) - Voorbereiding van de boom voor velling kunnen uitvoeren - Rechtstaande bomen met een diameter kleiner dan de zaagbladlengte op een veilige en ergonomisch verantwoorde manier kunnen vellen: - inspectie en evaluatie van de boomconditie - keuze en voorbereiding van vluchtroute - valkerf om de velrichting te bepalen - velsnede maken rekening houdend met randvoorwaarden - vluchtroute gebruiken van zodra de boom begint te vallen - De boom onttakken en de stam doorkorten op een veilige en ergonomisch verantwoorde manier: - correcte werkhouding en gebruik van de kettingrem - juiste volgorde om takken af te zagen, zware takken eerst inkorten - niet onder overhangende takken werken - boom onttoppen - restonttakken na de stam te draaien met aangepaste hulpmiddelen/technieken - doorkorten van de stam volgens voorschrift - Een vasthangende boom op een veilige en ergonomische verantwoorde manier kunnen neerhalen met handkracht: - veilige positie van de veller - methode toepassen zonder in de gevarenzone te komen GeenODB-0002299-002
1320 Materialen, krachten, smeermiddelen en brandstoffen - Inzicht hebben in de werking en de grootte van krachten - Het hefboomprincipe en de krachtenparallellogram begrijpen - Belastbaarheid en inzetbaarheid van kabels, kettingen en hulpmiddelen kunnen inschatten: - D-sluiting, - hijsband, - staal- en synthetische kabel, - bosbouwkettingen - Inzicht in de trekkrachtvermeerdering in het ankerpunt van een katrol bij verschillende omleidingshoeken van de kabel - Basiskennis over de samenstelling en eigenschappen van smeermiddelen (vet, olie) - Basiskennis over de samenstelling en eigenschappen van brandstoffen (benzine, mazout, alkylaatbenzine) - Basiskennis over de samenstelling en eigenschappen van hydrauliekvloeistoffen - De negatieve gevolgen bij het vrijkomen van bedrijfsstoffen in het natuurlijk milieu begrijpen - Het belang van een absorptiekit voor olielekken begrijpen - Kennis over de toegelaten hoeveelheden voor de opslag en het transport van bedrijfsstoffen GeenODB-0002299-003
1330 Boomsoorten - Lijst bomen: - AMERIKAANSE EIK –QUERCUS RUBRA - BEUK – FAGUS SYLVATICA - GEWONE ES – FRAXINUS EXCELSIOR - GEWONE ESDOORN – ACER PSEUDOPLATANUS - AMERIKAANSE VOGELKERS – PRUNUS SEROTINA - GEWONE VOGELKERS – PRUNUS PADUS - IEP – ULMUS SP. - POPULIER – POPULUS sp - RATELPOPULIER – POPULUS TREMULA - WILG – SALIX sp - TAMME KASTANJE - CASTANEA SATIVA - WINTEREIK – QUERCUS PETRAEA - BERK - BETULA PUBENSCENS - ZOMER EIK – QUERCUS ROBUR - ZWARTE ELS – ALNUS GLUTINOSA - DEN (Corsicaanse en grove) – PINUS - DOUGLASSPAR – PSEUDOTSUGA MENZIESII - FIJN SPAR – PICEA ABIES - LORK - LARIX DECIDUA - HAAGBEUK – CARPINUS BETULUS - BOSKERS – PRUNUS AVIUMGeenODB-0002299-004
1340 Beheertechnieken - Basis criteria duurzaam bosbeheer begrijpen - Begrijpen van het wat- en het waarom van toekomstbomen, QD-methode en dunningen - De veelvoorkomende types exploitaties begrijpen en hun toepassingen en machines kennen voor – tijdens en na de exploitatie. (loofhout, populier, brandhout, den) - De bodem in het bos begrijpen en weten waarom er uitrijpistes zijn en kunnen bepalen waar die kunnen komen. - De verschillende risico’s tot schade kennen en de verschillende methodes om deze te voorkomen of te minimaliseren kunnen toepassen.GeenODB-0002299-005
1350 Spelregels en aansprakelijkheid in de bosexploitatie (eventueel te integreren in pakket beheertechnieken) - Notie van de relevante wetgeving bosbouw – luik exploitatie - Notie van de belangrijkste verkoopsvoorwaarden - Kennis van de belangrijkste exploitatieprocedures - Het belang van de communicatie met boswachter inzien - Verantwoordelijkheden kennen voor (richtlijnen en afspraken maken) – tijdens (wat mag en mag niet) – na (hoe opleveren en communiceren) de exploitatieGeenODB-0002299-006
1360 EHBO: hulpverlening geïsoleerde arbeid De opleiding moet de deelnemer opleiden zodat hij uitvoering kan geven aan: - Risico analyse kunnen maken en plan opstellen - Basisprincipes van EHBO; - Brandpreventie, een beginnende brand bestrijden; - Specifieke reddingstechnieken kennen (bijvoorbeeld bij beknelling onder een boom of tak, vluchten uit een omgeslagen tractor of maaimachine); - efficiënt en deskundig optreden in noodsituaties (rustig blijven, situatie inschatten, veiligheid van de omgeving, volgorde van handelen); - hulpdiensten inschakelen in afgelegen gebieden (bos-en natuurterreinen); - bekend zijn met de betekenis van de bedrijfshulpverlening. GeenODB-0002299-007
1410 Flow manufacturing modular: Lean 'JIT' training (4 dagen) 141a (Dag 1) Lean/flow fundering: Wat is de Lean/flow filosofie? Hoe herken je de 7+1 verspillingen? Hoe begin je aan 5S en wat zijn de valkuilen? Hoe TPM praktisch implementeren? 141b (Dag 2) Level load planning: Wat is level load planning? Wat is pull? Wat is Kanban? Wat is one piece flow? Hoe snel omstellen en waarom is SMED van belangrijk? Wat brengt Visual Management ons bij en wat is het zeker niet….? 141c (Dag 3) Value stream mapping current state: Leer verspilling zien= Toepassen van Value Stream Map / Process map/ job map van huidige situatie 141d (Dag 4) Value stream mapping future state: Leer verspilling zien= Uitwerken van toekomstig VSM / Process map/ job map. Wat is Standaard Werk en JIM? Waarom is Standaard Werk van belang? En wat zijn de valkuilen? Geen
141a Flow manufacturing modular: 'JIT' Lean Flow Fundering (dag 1) Wat is de Lean/flow filosofie? Hoe herken je de 7+1 verspillingen? Hoe begin je aan 5S en wat zijn de valkuilen? Hoe TPM praktisch implementeren?Geen
141b Flow manufacturing modular: 'JIT' Level load planning (dag 2) Level load planning: Wat is level load planning? Wat is pull? Wat is Kanban? Wat is one piece flow? Hoe snel omstellen en waarom is SMED belangrijk? Wat brengt Visual Management ons bij en wat is het zeker niet….?Lean flow fundering (dag 1) gevolgd hebben. De extra deelnemers in een groepstraject kunnen deze module ook apart volgen.
141c Flow manufacturing modular: 'JIT' Value stream mapping current state (dag 3) Value stream mapping current state: Leer verspilling zien= Toepassen van Value Stream Map / Process map/ job map van huidige situatie Lean flow fundering (dag 1) Level load planning (dag 2) gevolgd hebben. De extra deelnemers in een groepstraject kunnen deze module ook apart volgen.
141d Flow manufacturing modular: 'JIT' Value stream mapping future state (dag 4) Value stream mapping future state: Leer verspilling zien= Uitwerken van toekomstig VSM / Process map/ job map. Wat is Standaard Werk en JIM? Waarom is Standaard Werk van belang? En wat zijn de valkuilen?Lean flow fundering (dag 1) Level load planning (dag 2) Value stream mapping current state (dag 3) gevolgd hebben. De extra deelnemers in een groepstraject kunnen deze module ook apart volgen.
1420 Flow Manufacturing: Lean 'JIDOKA' deel 2 (4 dagen) 142a (Dag 1) Proces Ontwerp: Hoe processen ontwikkelen om problemen gemakkelijker te kunnen zien? Met andere woorden, hoe de GRIP krijgen op je proces. 142b (Dag 2) Probleem oplossend: Problemen zijn nu zichtbaar maar hoe pakken we deze best aan? 142c (Dag 3) Systematisch kennis delend: We hebben wat geleerd maar hoe zorgen we ervoor dat anderen hier ook van leren en het wiel niet telkens opnieuw moet uitgevonden worden? 142d (Dag 4) Lerende organisatie: Hoe zorgen we ervoor dat iedereen betrokken wordt in het verbeterproces? De opleiding Flow manufacturing modular: module 1= Lean JIT training (4 dagen) gevolgd hebben
142a Flow Manufacturing training: Lean 'JIDOKA' (dag 1) Hoe processen ontwikkelen om problemen gemakkelijker te kunnen zien? Met andere woorden, hoe de GRIP krijgen op je proces.Module 1 'JIT' gevolgd hebben
142b Flow manufacturing modular:Lean 'JIDOKA' probleem oplossend (dag 2) Hoe processen ontwikkelen om problemen gemakkelijker te kunnen zien? Met andere woorden, hoe de GRIP krijgen op je proces.Module 1 'JIT' + 'Jidoka' Proces ontwerp (dag 1) gevolgd hebben. De extra deelnemers in een groepstraject kunnen deze module ook apart volgen.
142c Flow Manufacturing training: Lean 'JIDOKA' Systematisch kennis delend (dag 3) We hebben wat geleerd maar hoe zorgen we ervoor dat anderen hier ook van leren? We hoeven het wiel niet telkens opnieuw uit te vinden!Module 1 'JIT' + 'Jidoka' Proces ontwerp (dag 1) Probleem oplossend (dag 2) gevolgd hebben. De extra deelnemers in een groepstraject kunnen deze module ook apart volgen.
142d Flow Manufacturing training: Lean 'JIDOKA' Lerende organisatie (dag 4) Hoe zorgen we ervoor dat iedereen betrokken wordt in het verbeterproces?Module 1 'JIT' + 'Jidoka' Proces ontwerp (dag 1) Probleem oplossend (dag 2) Systematisch kennis delend (dag 3) gevolgd hebben. De extra deelnemers in een groepstraject kunnen deze module ook apart volgen.
1490 Flowmanufacturing - modulair 1. "Lean JIT" concepten en filosofie gedurende 4 dagen met toepassingen op de vloer: a. Dag 1: Bedrijf 1 • Lean filosofie: Lean is meer dan enkel tools toepassen. Wat is Lean Denken? Wat is flow nu precies? • 7+1 verspillingen: Hoe kun je een verspilling herkennen ? • Werkplaats organisatie 5S: Hoe gebruik je 5S correct en hoe moet je het implementeren? Wat zijn de valkuilen? • TPM: Wat is TPM? En hoe start je best met de praktische implementatie? b. Dag 2: Bedrijf 2 • Level load planning: Wat is Heijunka? Wat is Pull en wat is Kanban? Wat is One Piece Flow? • SMED: Hoe doe je een snelle omstelling en vooral waarom is dit belangrijk? Hoe organiseer je een SMED workshop? • Visueel Management: Wat is dit en wat brengt het ons? Wat is het zeker niet.... c. Dag 3 en 4: Bedrijf 3 & 4 • Value Stream Mapping Current State: Leer de verspillingen te zien aan de hand van de Value Stream Map techniek die toegepast wordt op de werkvloer. Wat is TAKT tijd en hoe gebruik je het? • Value Stream Mapping Future State: Leer de opportuniteiten te identificeren vertrekkende van de current Value Stream Map en ontwikkel de Future Value Stream Map • Standaard Werk en JIM training methode: Waarom Standaard Werk toepassen? Wat zijn de valkuilen? Wat is de beste manier om je medewerkers te trainen? 2. Bedrijf 4 : "JIDOKA" concept en filosofie 4 opeenvolgende dagen a. Dag 1: Capability 1: Hoe processen ontwikkelen om problemen zichtbaar te maken b. Dag 2: Capability 2: Hoe problemen oplossen c. Dag 3: Capability 3: Hoe kennis delen? d. Dag 4: Capability 4: Leaders as TeachersIndien men met een veranderingsproces begint, is het absoluut noodzakelijk dat er 100% commitment is van het management team. Dit kan alleen maar indien het management team kennis heeft van dit flow manufacturing concept. Vandaar dat een practische introductie onontbeerlijk is. ODB-0002193
1491 Lean filosofie, Verspillingen, 5S, TMP 1. "Lean JIT" concepten en filosofie gedurende 4 dagen met toepassingen op de vloer: a. Dag 1: Bedrijf 1 • Lean filosofie: Lean is meer dan enkel tools toepassen. Wat is Lean Denken? Wat is flow nu precies? • 7+1 verspillingen: Hoe kun je een verspilling herkennen ? • Werkplaats organisatie 5S: Hoe gebruik je 5S correct en hoe moet je het implementeren? Wat zijn de valkuilen? • TPM: Wat is TPM? En hoe start je best met de praktische implementatie?ODB-0002193-004
1492 Lean: Level load planning, SMED, Visueel Management • Level load planning: Wat is Heijunka? Wat is Pull en wat is Kanban? Wat is One Piece Flow? • SMED: Hoe doe je een snelle omstelling en vooral waarom is dit belangrijk? Hoe organiseer je een SMED workshop? • Visueel Management: Wat is dit en wat brengt het ons? Wat is het zeker niet....ODB-0002193-001
1493 Lean: Value Stream Mapping - Current en Futere State • Value Stream Mapping Current State: Leer de verspillingen te zien aan de hand van de Value Stream Map techniek die toegepast wordt op de werkvloer. Wat is TAKT tijd en hoe gebruik je het? • Value Stream Mapping Future State: Leer de opportuniteiten te identificeren vertrekkende van de current Value Stream Map en ontwikkel de Future Value Stream MapODB-0002193-002
1494 Lean: Value Stream Mapping - Standaard werk en JIM training • Standaard Werk en JIM training methode: Waarom Standaard Werk toepassen? Wat zijn de valkuilen? Wat is de beste manier om je medewerkers te trainen?ODB-0002193-003