0230 | AutoCAD modulair

terug naar de vorige pagina

 

doel De werknemer het gebruik, de bediening en de instelling “AutoCAD” aanleren.
Toepassingen maken met het tekenprogramma, zowel naar 2D als naar 3D
Komen tot doelmatige integratie van cad-software binnen de onderneming. Mogelijkheden leren kennen van de al of niet geďntegreerde tekenpakketten.
Door de informatie te structureren komen tot een doelmatiger product- en productie-informatie.
doelgroep Werknemers die tekeningen maken voor de werkvoorbereiding.
Modelmakers, productontwikkelaars, iedereen een beter inzicht wenst te verwerven in cad-gebruik.
vereiste voorkennis
inhoud - AutoCAD – 2D
  - AutoCAD: voorstelling, functies en werking
  - Basisobjecten
  - Opstarttekening – template
  - Coördinatenstelsels
  - Opslaan van tekeningen
  - Schermmanipulaties
  - Lagenstructuur
  - Opbouw van een tekening
  - Bematen
  - Afwerken van een tekening
  - Biblitotheekelementen
  - Data-extractie
  - Referentietekeningen
  - Model- en paperspace
  - Printen en plotten
- AutoCAD – 3D
  - Inzicht in de 3D-ontwerptechniek
  - Basiscommando's
  - Model- en paperspace
  - Afleiden van 2D aanzichten van 3D modellen
  - 3D-ontwerpen met vlakkenmodellen
  - 3D-ontwerpen met volumemodellen
  - Lay-out presentaties
- AutoCAD – Upgrade
  - Programma is afhankelijk van de nieuwe AutoCAD-functies
praktisch Kostprijs is €12,50 per cursist/uur. Inlichtingen  - Woodwize
standaard duurtijd (uren) 136
standaard kostprijs Kostprijs voor opleiding in open aanbod en onder voorbehoud van wijzigingen: 2.890,00 euro
KMO's kunnen betalen via de kmo-portefeuille / KO: 2.023,00 euro / MO: 2.312,00 euro
Vlaams opleidingsverlof Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be
   

Beschikbare sessies in open aanbod

Er zijn geen toekomstige sessies in open aanbod ingepland voor deze module.
Via dit formulier kunt u uw interesse voor deze module kenbaar maken.