0710 | Insteller/bediener vierzijdige schaafmachine

terug naar de vorige pagina

 

doel De werknemer vertrouwd maken met de instelmogelijkheden, de bediening van een vierzijdige schaafmachine
De werknemer vertrouwd maken met de veiligheidsaspecten en milieuvoorschriften m.b.t. deze machine
doelgroep Machinebedienaars
vereiste voorkennis De basiskennis bezitten van handgereedschap en bedienen/instellen van enkelvoudige houtbewerkingsmachines
inhoud - Verspaningtechnieken (aanvoer en snijhoeken, machineslag en rondloopnauwkeurigheid)
- Werking van de machine (principe, opbouw, types)
- Instellen van de verschillende assen
- Instellen van de profielas
- Instellen van nulpunten
- Opmeten van freesdiameters
- Instellen van freesdiameters
- Opmeten van profielmessen
- OMA / CMA systeem
- Monteren en werking van groevenbed
- Praktische oefeningen
- Milieu en veiligheidsvoorschriften naleven
praktisch bij VDAB Houtcentra te Mechelen of Wondelgem of instructeur door Woodwize aangesteld
standaard duurtijd (uren) 16
standaard kostprijs Kostprijs voor opleiding in open aanbod en onder voorbehoud van wijzigingen: 400,00 euro
KMO's kunnen betalen via de kmo-portefeuille / KO: 280,00 euro / MO: 320,00 euro
Vlaams opleidingsverlof Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be
   

Beschikbare sessies in open aanbod

Er zijn geen toekomstige sessies in open aanbod ingepland voor deze module.
Via dit formulier kunt u uw interesse voor deze module kenbaar maken.