0063 | Leren samenwerken op de werkvloer

terug naar de vorige pagina

 

doel ­ Het voordeel van ‘goed samenwerken’ benadrukken en hier dieper op ingaan.
­ Leren geven en ontvangen van feedback.
­ Leren een rol opnemen in een team die samenwerking bevordert.
doelgroep Arbeiders
vereiste voorkennis geen
inhoud Na deze training heb je een antwoord op volgende vragen:
­ Waarom is samenwerken zo moeilijk?
­ Wat zijn de voordelen van samenwerken?
­ Welke interventies doe je op welke momenten?
­ Wat zijn de sterke / zwakke punten van jouw team?
­ Wat kan jij in jouw team verbeteren?

Na deze training vergroot je jouw competentie om:
­ De diversiteit van jouw team te waarderen
­ Het beste uit jouw team te halen door de sterkten van je collega’s te benutten
­ Met jouw collega’s goede (SMART) afspraken te maken
­ De gemaakte afspraken op te volgen

Na deze training neem je mee naar huis:
­ Een sterkte –zwakte analyse van jouw team
praktisch
standaard duurtijd (uren) 8
standaard kostprijs Kostprijs voor opleiding in open aanbod en onder voorbehoud van wijzigingen: 200,00 euro
KMO's kunnen betalen via de kmo-portefeuille / KO: 140,00 euro / MO: 160,00 euro
   

Beschikbare sessies in open aanbod

Er zijn geen toekomstige sessies in open aanbod ingepland voor deze module.
Via dit formulier kunt u uw interesse voor deze module kenbaar maken.