128g | Praktische basisopleiding Veiligheid & Welzijn voor de houtsectoren - Gezondheidsrisico’s in de houtsector

terug naar de vorige pagina

 

doel Verschillende risico’s hebben pas op lange termijn een negatieve invloed op de gezondheid van de werknemers.
Tijdens deze opleiding wordt aandacht besteed aan deze risico’s, waaronder er enkele zijn die we minstens als “sluipmoordenaars” voor onze sector mogen bestempelen.

De deelnemers worden geconfronteerd met de gevolgen van deze risico’s en krijgen een overzicht van de te nemen preventiemaatregelen.

Na deze opleiding is men in staat om de gezondheidsrisico’s in zijn eigen werkomgeving te detecteren, bespreekbaar te stellen en preventiemaatregelen door te voeren.
doelgroep Alle actoren uit de houtverwerkende sectoren en het onderwijs: uitvoerend personeel, leidinggevenden, preventieadviseurs, zaakvoerders, leerlingen, leerkrachten en technische adviseurs.
vereiste voorkennis geen
inhoud - Risico’s van houtstof
- Risico’s van geluid
- Risico’s van asbest
- Gevaarlijke producten herkennen en weten wat de preventiemaatregelen zijn
- Risico’s van solvent- en watergedragen producten
- Risico’s als gevolg van onvoldoende arbeidshygiëne
- Ergonomische risico’s en musculoskeletale aandoeningen
- Psychosociale aspecten op het werk
praktisch - Deze module kan afzonderlijk gevolgd worden of als geheel van een opleidingstraject van 11 modules (zie code 1280).
- Opleiding binnen het bedrijf mogelijk onder voorwaarden
standaard duurtijd (uren) 4
erkend door Cevora? ja
Vlaams opleidingsverlof Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be
   

Beschikbare sessies in open aanbod

Er zijn geen toekomstige sessies in open aanbod ingepland voor deze module.
Via dit formulier kunt u uw interesse voor deze module kenbaar maken.