128c | Praktische basisopleiding Veiligheid & Welzijn voor de houtsectoren - Toolboxmeetings & veiligheidsinstructiekaarten, collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen

terug naar de vorige pagina

 

doel Het woord “toolboxmeeting” klinkt voor veel werknemers als een complexe activiteit, die bovendien nog eens als tijdsverlies wordt bestempeld. In duidelijke stappen wordt het tegendeel bewezen. Er wordt uitgelegd hoe een toolboxmeeting wordt aangepakt en waarom dit zo belangrijk is voor zowel de werkgever als de werknemer.

Een veel gehanteerde ondersteuning tijdens een toolboxmeeting is de veiligheidsinstructiekaart (VIK). Waarom is een VIK noodzakelijk? Hoe wordt deze opgesteld? Wie is verantwoordelijk? Op deze en verschillende andere vragen wordt een duidelijk antwoord geformuleerd.

Op een veiligheidsinstructiekaart wordt steeds het gebruik van collectieve beschermings-middelen (CBM’s) en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) vermeld. Wat zijn dit? Welke soorten bestaan er? Welke verplichtingen hebben de werkgever, de leidinggevende en de uitvoerder hiertoe?

De opleiding bezorgt de deelnemer een helder inzicht in, en het belang van, deze thema’s binnen het preventiebeleid.
doelgroep Alle actoren uit de houtverwerkende sectoren en het onderwijs: uitvoerend personeel, leidinggevenden, preventieadviseurs, zaakvoerders, leerlingen, leerkrachten en technische adviseurs.
vereiste voorkennis geen
inhoud - De toolboxmeeting: waarom en wanneer?
- Het veiligheidskwartiertje, niet zomaar een pleziertje!
- Hoe een goede toolboxmeeting samenstellen?
- De veiligheidsinstructiekaart: waarom en wanneer?
- Hoe een veiligheidsinstructiekaart opmaken?
- Collectieve beschermingsmiddelen (CBM): wat, waarom, voor wie en wanneer?
- Soorten CBM’s
- Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM): wat, waarom, voor wie en wanneer?
- Soorten PBM’s
praktisch - Deze module kan afzonderlijk gevolgd worden of als geheel van een opleidingstraject van 11 modules (zie code 1280).
- Opleiding binnen het bedrijf mogelijk onder voorwaarden
standaard duurtijd (uren) 4
erkend door Cevora? ja
Vlaams opleidingsverlof Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be
   

Beschikbare sessies in open aanbod

Er zijn geen toekomstige sessies in open aanbod ingepland voor deze module.
Via dit formulier kunt u uw interesse voor deze module kenbaar maken.