0700 | Bediening Basis Houtbewerkingsmachines

terug naar de vorige pagina

 

doel - De werknemer het gebruik, de bediening en de instelling van manueel elektrisch aangedreven en enkelvoudige vaste houtbewerkingmachines aanleren.

- De werknemer vertrouwd maken met het (preventief) onderhoud en de veiligheidsaspecten van deze machines.
doelgroep Nieuw aangeworven werknemers, ILW-leerlingen, IBO-ers, machinebedieners, …
vereiste voorkennis geen
inhoud Snijgereedschappen Tijdsduur: ½ dag
  - Snijsnelheid, aanvoersnelheid, snijhoeken, standtijd, …
  - De module snijgereedschappen is een afzonderlijke module (aanbevolen!),
die slechts één keer dient gevolgd te worden bij één of meerdere van onderstaande modules.

Machinaal pennen slaan  - bediening Tijdsduur: 2 dagen
- Samenstelling en bewerkingsmogelijkheden van de penmachine
- Werking en instelling van de onderdelen
- Werkmethoden, gecontroleerd aanvoeren van de roltafel (pennenslede)
- Onderhoud en wisselen van snijgereedschappen, veiligheidsinstructies

Machinaal schaven  - bediening Tijdsduur: 1 dag
- Samenstelling van de schaafmachine
- Werking en instelling van de onderdelen
- Schaaftechnieken bij korte en lange werkstukken
- Onderhoud en wisselen van snijgereedschappen, werkorganisatie, veiligheidsinstructies en waarnemen van abnormale werking

Machinaal frezen  - bediening Tijdsduur: 2 dagen
- Samenstelling van de freesmachine
- Werking, doel en instelling van de onderdelen
- Bediening bij manuele en mechanische aanvoer
- Bediening bij invalfreeswerk
- Onderhoud en wisselen van snijgereedschappen
- Werkorganisatie en bewerkingsvolgorde, onderhoud, veiligheidsinstructies en waarnemen van abnormale werking (bvb overbelasting)

Machinaal zagen  - bediening Tijdsduur: 1 dag
- Samenstelling en mogelijkheden van de zaagmachine
- Werking en instelling van zagen en geleiders
- Zaagtechnieken bij plaatmateriaal en massief hout
- Keuze van het zaagblad (tandvorm) in functie van het te verzagen materiaal
- Onderhoud en wisselen van de snijgereedschappen, werkorganisatie en veiligheidsinstructies

Machinaal boren  - bediening Tijdsduur: 1 dag
- Samenstelling en mogelijkheden van de boormachine
- Werking en instelling
- Boortechnieken, verschillende bedieningsmogelijkheden (voordelen en nadelen)
- Onderhoud van de boren en de machine, werkorganisatie en veiligheidsinstructiespraktisch Afhankelijk van de gekozen modules, op werkdagen.
Wordt op individuele basis in de regionale Bedrijfsvakscholen HOUT – VDAB georganiseerd
standaard duurtijd (uren) 92
standaard kostprijs Kostprijs voor opleiding in open aanbod en onder voorbehoud van wijzigingen: 1.897,50 euro
KMO's kunnen betalen via de kmo-portefeuille / KO: 1.328,25 euro / MO: 1.518,00 euro
Vlaams opleidingsverlof Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be
   

Beschikbare sessies in open aanbod

Er zijn geen toekomstige sessies in open aanbod ingepland voor deze module.
Via dit formulier kunt u uw interesse voor deze module kenbaar maken.