1200 | Ongevallenpreventie in houtverwerkende bedrijven

terug naar de vorige pagina

 

doel Als preventieadviseur heeft u het recht en de plicht u bij te scholen. U moet namelijk op de hoogte blijven van de wijzigingen in de reglementering over het welzijn op het werk en van de wetenschappelijke en technische vooruitgang, m.a.w. mee zijn met de actualiteit is de boodschap.
Dit “mee zijn met de actualiteit” betreft niet enkel en alleen de theoretische kennis maar vooral ook de toepassing in de praktijk.
Vandaar dat Woodwize en SBM de handen in elkaar slaan om u de kans te bieden deel te nemen aan deze bijscholing specifiek gericht naar preventieadviseurs uit de houtsector.
doelgroep Voor gediplomeerde preventieadviseurs (met ervaring), zaakvoerders die zelf het preventiebeleid voor hun rekening nemen en leidinggevenden uit de houtverwerkende bedrijven die hun kennis up-to-date willen houden.
vereiste voorkennis - diploma preventieadviseur of voldoende ervaring
inhoud De volgende topics staan op de agenda:

Module 1: Verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van de actoren in het preventiebeleid.
Module 2: Het dynamisch risicobeheersysteem (DRBS), Globaal Preventieplan (GPP) en Jaaractieplan (JAP).
Module 3: De risicoanalyse: verschillende mogelijkheden met o.a. aandacht voor de risicoanalysetool "OiRA" voor de houtsector.
Module 4: Vaak voorkomende risico's in de houtsector.
Module 5: Housekeeping (orde en netheid) versus brandveiligheid en explosieveiligheid. Atex wetgeving voor stof en dampen.
Module 6: Machineveiligheid van houtbewerkingsmachines.
Module 7: Gevaarlijke stoffen: o.a. lijmen, verf, vernis, solvent- en watergedragen producten, ...
Module 8: Houtstof: hierbij denken we enerzijds aan gezondheidsrisico's (bv hardhout) en anderzijds aan de arbeidsveiligheid (explosiegevaar, zonering, werken in explosie gevoelige ruimten, AREI, ...).
Module 9: Geluid en trillingen (machines, stofafzuiging, ...).
praktisch In 3 avondsessies gaan we op een praktische manier dieper in op de vaak voorkomende problemen binnen de houtsector waarmee u als preventieadviseur wordt geconfronteerd.

Inschrijving via SBM  - Myriam Vlieghe  - 051/26 87 50  - myriam.vlieghe@sbmopleidingen.be
standaard duurtijd (uren) 9
standaard kostprijs Kostprijs voor opleiding in open aanbod en onder voorbehoud van wijzigingen: 471,96 euro
KMO's kunnen betalen via de kmo-portefeuille / KO: 330,37 euro / MO: 377,57 euro
   

Beschikbare sessies in open aanbod

Er zijn geen toekomstige sessies in open aanbod ingepland voor deze module.
Via dit formulier kunt u uw interesse voor deze module kenbaar maken.