128b | Praktische basisopleiding Veiligheid & Welzijn voor de houtsectoren - Brandveiligheid: risico's en brandbestrijding

terug naar de vorige pagina

 

doel De verschillende factoren die een brand kunnen veroorzaken, of beïnvloeden, worden tijdens deze opleiding behandeld. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de soorten branden en de manier waarop deze moeten bestreden worden. Ook de aandachtspunten waar tijdens een evacuatie rekening mee moet gehouden worden, komen aan bod.

Aansluitend wordt de cursist tijdens een praktische workshop vertrouwd gemaakt met het effectieve gebruik van kleine blusmiddelen.

Na het volgen van de opleiding begrijpt de cursist goed hoe een brand ontstaat, hoe er kan ingegrepen worden om dit te vermijden, en welke mogelijkheden er zijn om een eerste bluspoging te ondernemen in afwachting van de komst van de hulpdiensten.
doelgroep Alle actoren uit de houtverwerkende sectoren en het onderwijs: uitvoerend personeel, leidinggevenden, preventieadviseurs, zaakvoerders, leerlingen, leerkrachten en technische adviseurs.
vereiste voorkennis geen
inhoud - De vuurdriehoek
- Soorten branden
- De verschillende brandbestrijdingsmogelijkheden
- Preventie van brandrisico’s
- De brandevacuatie
- Praktische brandbestrijdingsoefeningen
praktisch - Deze module kan afzonderlijk gevolgd worden of als geheel van een opleidingstraject van 11 modules (zie code 1280).
- Opleiding binnen het bedrijf mogelijk onder voorwaarden
standaard duurtijd (uren) 4
erkend door Cevora? ja
Vlaams opleidingsverlof Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be
   

Beschikbare sessies in open aanbod

Er zijn geen toekomstige sessies in open aanbod ingepland voor deze module.
Via dit formulier kunt u uw interesse voor deze module kenbaar maken.