1310 | Praktijk motorzaag volgens ECS2 Ė basis velling : bomen dunner dan de lengte van het zaagblad (max. DBH 38 cm)

terug naar de vorige pagina

 

doel - Een risico-analyse voor het vellen van bomen kunnen maken
- Basistechnieken voor een gerichte velling kennen
- Veilige werkmethoden bij het vellen van normaal recht gegroeide bomen kunnen toepassen
- Handgereedschap als hulpmiddel bij een velling kunnen gebruiken
- Onttakken en opwerken van bomen op een veilige, efficiŽnte en ergonomische manier kunnen uitvoeren
doelgroep Beginnende bosbouwers
vereiste voorkennis Geen
inhoud - Jezelf en anderen rond je op het werk beschermen bij het vellen van bomen met de motorzaag:
  - alle PBMís kennen
  - een risico-analyse kunnen maken (invulblad)
  - EHBO-kit
- Een werkplanning kunnen maken met inbegrip van de noodprocedures:
  - risico-analyse met terreinverkenning
  - werkplanning
  - noodprocedures
- Een operationele veiligheidscontrole van de motorkettingzaag kunnen uitvoeren (vb. functioneren van de kettingrem, aanvoer van kettingsmeerolie, kettingspanning na warmdraaien)
- Kennis hebben van de wet- en regelgeving qua natuur en milieu (bv. kapvergunning)
- Voorbereiding van de boom voor velling kunnen uitvoeren
- Rechtstaande bomen met een diameter kleiner dan de zaagbladlengte op een veilige en ergonomisch verantwoorde manier kunnen vellen:
  - inspectie en evaluatie van de boomconditie
  - keuze en voorbereiding van vluchtroute
  - valkerf om de velrichting te bepalen
  - velsnede maken rekening houdend met randvoorwaarden
  - vluchtroute gebruiken van zodra de boom begint te vallen
- De boom onttakken en de stam doorkorten op een veilige en ergonomisch verantwoorde manier:
  - correcte werkhouding en gebruik van de kettingrem
  - juiste volgorde om takken af te zagen, zware takken eerst inkorten
  - niet onder overhangende takken werken
  - boom onttoppen
  - restonttakken na de stam te draaien met aangepaste hulpmiddelen/technieken
  - doorkorten van de stam volgens voorschrift
- Een vasthangende boom op een veilige en ergonomische verantwoorde manier kunnen neerhalen met handkracht:
  - veilige positie van de veller
  - methode toepassen zonder in de gevarenzone te komen
praktisch
standaard duurtijd (uren) 16
Vlaams opleidingsverlof Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be
   

Beschikbare sessies in open aanbod

Er zijn geen toekomstige sessies in open aanbod ingepland voor deze module.
Via dit formulier kunt u uw interesse voor deze module kenbaar maken.