1300 | Praktijk motorzaag volgens ECS1 – kettingzaagonderhoud en doorkorttechnieken

terug naar de vorige pagina

 

doel - Een risico-analyse kunnen maken en de veiligheidsaspecten bij motorzaaggebruik kennen
- Een motorzaag kunnen onderhouden en het functioneren begrijpen
- Veilige werkmethoden voor het doorkorten van liggend hout met geringe spanning kunnen uitvoeren
doelgroep Beginnende bosbouwers
vereiste voorkennis Geen
inhoud - Jezelf en anderen rond je op het werk beschermen bij het gebruik van de motorzaag:
  - alle PBM’s kennen
  - een risico-analyse kunnen maken (invulblad)
  - EHBO-kit
- Het onderhoud van de motorkettingzaag kunnen uitvoeren:
  - de veiligheidsvoorzieningen controleren
  - de ketting slijpen met een vijl
  - de kettinggeleider onderhouden
  - het aandrijftandwiel controleren
  - de kettingrem schoonmaken en controleren
  - alle machineonderdelen correct monteren
  - de luchtfilter reinigen
  - de bougie controleren
  - de starterspoel controleren
  - de brandstoffilter controleren
- Een operationele veiligheidscontrole van de motorkettingzaag kunnen uitvoeren (vb. functioneren van de kettingrem, aanvoer van kettingsmeerolie, kettingspanning na warmdraaien).
- Kennis hebben van de wet- en regelgeving qua natuur en milieu
- Inspecteren van het hout
  - de duw- en trekzijde kunnen inschatten en veilige doorkorttechnieken uitvoeren
- Het gebruik van de juiste hulpmiddelen voor meten en manipuleren kennen (handwerktuigen zoals paktang, pikhaak, kantelhaak, meetlint)
- Ergonomische verantwoord werken bij het doorkorten van liggend hout
praktisch
standaard duurtijd (uren) 16
Vlaams opleidingsverlof Ja, klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be
   

Beschikbare sessies in open aanbod

Er zijn geen toekomstige sessies in open aanbod ingepland voor deze module.
Via dit formulier kunt u uw interesse voor deze module kenbaar maken.