128d | Praktische basisopleiding Veiligheid & Welzijn voor de houtsectoren - Eerste hulp bij ongevallen

terug naar de vorige pagina

 

doel Een bedrijf moet, volgens de bekomen resultaten van de risicoanalyse EHBO, een aantal “bedrijfseerstehulpverleners” of “nijverheidshelpers” in dienst hebben. Maar is het niet aangewezen dat elke werknemer minstens over de belangrijkste EHBO-vaardigheden beschikt? De eerder beperkte kennis van verschillende medewerkers samen is soms beter dan één persoon die er helemaal alleen voor staat.

In deze opleiding wordt het accent gelegd op de belangrijkste factoren van een kwaliteitsvol EHBO-beleid in een onderneming. De opleiding wordt doorspekt met tal van cases en praktische oefeningen, specifiek georiënteerd op de houtsector.
doelgroep Alle actoren uit de houtverwerkende sectoren en het onderwijs: uitvoerend personeel, leidinggevenden, preventieadviseurs, zaakvoerders, leerlingen, leerkrachten en technische adviseurs.
vereiste voorkennis geen
inhoud - De risicoanalyse EHBO
- Basisvaardigheden EHBO
- Praktische oefeningen
- Hoe te reageren bij ernstige, sectorspecifieke letsels
praktisch - Deze module kan afzonderlijk gevolgd worden of als geheel van een opleidingstraject van 11 modules (zie code 1280).
- Opleiding binnen het bedrijf mogelijk onder voorwaarden
standaard duurtijd (uren) 4
erkend door Cevora? ja
Vlaams opleidingsverlof Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be
   

Beschikbare sessies in open aanbod

Er zijn geen toekomstige sessies in open aanbod ingepland voor deze module.
Via dit formulier kunt u uw interesse voor deze module kenbaar maken.