Als bedrijf kan je de erkenning als werkleerplek op verschillende manieren aanvragen.

  • Bij uw sectororganisatie Woodwize
    Contacteer voor meer info
    Bart De Waele
    Consulent onderwijs
    mail: bart@woodwize.be
  • Via de school die je ondersteuning biedt bij het opstellen en indienen van de erkenningsaanvraag.