Dimona – aangifte

 • Vóór de eerste werkdag
 • Bij type werknemer gebruik je de code OTH

RSZ-aangifte

 • Tot 31 december van het jaar waarin je leerling 18 jaar wordt valt de OAO onder de beperkte RSZ-onderwerping.
 • Vanaf 1 januari van het jaar waarin je leerling 19 jaar wordt valt de OAO onder de volledige RSZ-onderwerping. Je zal dus meer moeten bijdragen. Deze meerkosten kan je bijna volledig terugkrijgen via volgende maatregelen:
  • De structurele vermindering en/of
  • De doelgroepvermindering leerlingen (Niet geldig voor bedrijven gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
 • De leerling zal zijn of haar RSZ-bijdragen kunnen recupereren via de werkbonus

 Opleiding mentorschap

 • Verplicht te volgen voor de mentor
 • Gratis opleiding van 2 dagen

Inschrijven

Arbeidsongevallenverzekering

 • Je sluit deze verzeking af bij de start van de OAO of je sluit leerling aan bij bestaande verzekering.

Preventie en bescherming op het werk

 • Als je zelf geen interne dienst voor preventie en bescherming op het werk hebt, moet je je verplicht aansluiten bij een externe dienst bij de start van de OAO.
  Meer info en tools over veiligheid: www.woodwize.be/veiligenwelzijn

Welzijnswet

 • Je bent verplicht een risico-analyse uit te voeren en daarin rekening te houden met de onervarenheid van de leerling.
  Tip: maak gebruik van de risico-analysetool Oira Hout

Werkkledij

 • Je moet de nodige werkkledij aan je leerling geven en zorgen voor het onderhoud ervan. Je leerling is verplicht deze te dragen volgens de gebruiksvoorschriften binnen je onderneming.

Sociale documenten

 • Bij de indienstreding geef je aan je leerling een arbeidsregelement.
  Daarnaast bezorg je je leerling iedere maand een loonbrief en betaal je de netto leervergoeding aan je leerling.
  Ten slotte bezorg je vóór 1 maart van het volgend kalenderjaar je leerling een individuele rekening en een belastingsfiche 281.10. Voor dit alles kan je ook een beroep doen op een sociaal secretariaat.

CAO

 • De arbeidsvoorwaarden en vergoedingen zijn van toepassing op je leerling zoals vastgelegd in de CAO van de sector hout en stoffering.

Reiskosten woon- werkverkeer

 • Je moet bijdragen in de verplaatsingskosten van je leerling voor het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en privé-vervoer. Deze bijdrage heeft geen invloed op de kinderbijslag.

Leervergoeding

 • Het hoofddoel van de overeenkomst is het aanleren van een beroep. Daarom krijgt je leerling geen loon, maar een leervergoeding.
 • Het bedrag van de leervergoeding hangt af van de vooropleiding van je leerling (1/08/2022). 
  • 567 euro/maand
   Je leerling heeft nog geen getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs behaald in het verleden. Hij/zij krijgt deze leervergoeding tijdens het eerste opleidingsjaar van de alternerende opleiding.
  • 625.60 euro/maand
   Je leerling heeft in het verleden al een getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs behaald en start met een alternerende opleiding.
   Je leerling heeft een eerste jaar van een alternerende opleiding met succes beëindigd. Hij/zij start in een tweede opleidingsjaar van een alternerende opleiding. Het kan eventueel ook om een eerste opleidingsjaar van een andere opleiding gaan.
  • 674.50 euro/maand
   Je leerling heeft een studiegetuigschrift van het eerste jaar van de derde graad behaald in het verleden.
   Je leerling heeft al twee opleidingsjaren van een alternerende opleiding met succes beëindigd. Het kan eventueel om verschillende opleidingen gaan.
   Je leerling heeft de kwalificatiefase van het buitengewoon secundair onderwijs (OV3) behaald.