Heeft u één van uw werknemers ontslagen? Bekijk dan zeker of hij in aanmerking komt voor sectoraal outplacement.

Wetgeving

Tot 31 december 2017 was er in de sector Stoffering & Houtbewerking een bijzondere, sectorale opzeggingsregeling van toepassing. Sinds 1 januari 2018 zijn de algemene opzeggingsregels van toepassing. Dit wil zeggen dat arbeiders recht kunnen hebben op een opzegtermijn van meer dan 30 weken.

Heeft u één van uw werknemers met een bediendestatuut ontslagen? Lees dan hier verder.

Wat betekent dit concreet voor outplacement?

Bij individueel ontslag door de werkgever van een arbeider, met meer dan 30 weken opzeg, zijn er 2 mogelijkheden:

 1. Ontslag met opzegtermijn: de werkgever moet binnen de vier weken na aanvang van de opzegtermijn en bij aangetekend schrijven een outplacementaanbod doen. De medewerker aanvaardt schriftelijk binnen de vier weken. De begeleiding verloopt verplicht tijdens de dagen sollicitatieverlof.
 2. Ontslag met verbrekingsvergoeding: de werkgever moet binnen de vijftien dagen na beëindiging van de arbeidsovereenkomst en bij aangetekend schrijven een geldig outplacementaanbod doen. De medewerker aanvaardt schriftelijk binnen de vier weken.
  De waarde van het aanbod moet 1/12de van het jaarloon (salaris van het vorige werkjaar) bedragen. Deze waarde is begrensd op minimaal 1.800 euro en maximaal 5.500 euro. De opzegvergoeding van de medewerker wordt verminderd met 4 weken loon.

Wanneer de werknemer het aanbod outplacement weigert, mag de werkgever toch 4 weken loon inhouden.

Werkgevers PC126 kunnen beroep doen op de sectorale ondersteuning inzake outplacement. Het Fonds voor Bestaanszekerheid PC126 zal de bijdrage ten belope van 4 weken loon aan de werkgever terugvorderden.

Bij individueel ontslag door de werkgever van een arbeider, met minder dan 30 weken opzeg, blijft de bijzondere regeling van toepassing, zoals voorzien in CAO 82bis, als de ontslagen werknemer:

 • 45 jaar is of ouder en minimum 1 jaar in dienst, of
 • 40 jaar is of ouder en 5 jaar in dienst

en ontslagen is door de werkgever, doch niet om dringende redenen, noch met het oog op rust- of brugpensioen.

Inschrijven

De ontslagen werknemer komt in aanmerking voor outplacement, wat nu?

Woodwize staat in voor de praktische afhandeling van het outplacement. Om deze begeleiding te kunnen opstarten, moet de werknemer of de werkgever de outplacementbegeleiding aanvragen bij Woodwize.

De aanvraag gebeurt via:

HET INSCHRIJVINGSFORMULIER

of online via:

INSCHRIJVEN SECTORAAL OUTPLACEMENT ARBEIDERS

Daarna ontvangt de werknemer een bevestiging van de inschrijving. Woodwize contacteert het outplacementkantoor.

Tip: Op het inschrijvingsformulier vind je meer uitleg omtrent outplacement.

 

Wat is outplacement?

Outplacement omvat een professionele begeleiding en kwaliteitsvolle ondersteuning van de ontslagen werknemer in zijn zoektocht naar werk.

Het outplacementprogramma is opgedeeld in 3 fasen en verspreid over max. 1 jaar.

 • Fase 1 duurt 2 maanden
 • Fase 2 duurt 4 maanden
 • Fase 3 duurt 6 maanden

Inhoud van de begeleiding:

Opmaak van de eigen balans

 • Wat zijn uw kennis en vaardigheden?
 • Welke opleidingen heeft/hebt u reeds gevolgd?
 • Wat zijn uw werkervaringen?
 • Wat zijn uw wensen en verwachtingen naar de toekomst?
 • Wat zijn uw beperkingen?

Sollicitatietraining: nuttige tips en advies

 • Hoe schrijf ik een sollicitatiebrief?
 • Wat is een CV (Curriculum Vitae)?
 • Hoe bereid ik een sollicitatiegesprek voor?

Van zodra uw ex-werknemer een job heeft gevonden stopt de begeleiding. Verliest uw ex-werknemer echter zijn job binnen de 3 maanden na indiensttreding, dan kan hij opnieuw starten met de begeleiding in de fase waarin hij gestopt was.

Kostprijs?

De sector Stoffering & Houtbewerking neemt de kost van de outplacementbegeleiding op zich.

Belangrijk: Wanneer een werknemer, met minstens 30 weken opzeg, wordt ontslaan met een verbrekingsvergoeding, mag er 4 weken loon ingehouden worden. Het sectoraal outplacement kan nog steeds toegepast worden. Woodwize volgt de outplacementaanvraag verder op. Het Fonds voor Bestaanszekerheid PC126 zal het ingehouden loon van de werkgever terugvorderen.

U hebt recht op outplacement begeleiding zowel bij individueel ontslag als bij collectief ontslag (herstructurering, sluiting van de onderneming, faillissement of gerechtelijk akkoord)

Meer inlichtingen:

outplacement@woodwize.be

INSCHRIJVEN SECTORAAL OUTPLACEMENT ARBEIDERS