Heeft u één van uw werknemers ontslagen? Bekijk dan zeker of hij in aanmerking komt voor sectoraal outplacement.

Wetgeving

Bedraagt de opzeggingstermijn/verbrekingsvergoeding minder dan 30 weken en is de ontslagen werknemer:

 • 45 jaar of ouder en minimum 1 jaar in dienst, of;
 • 40 jaar of ouder en 5 jaar in dienst;
 • Ontslagen door de werkgever, doch niet om dringende redenen, noch met oog op rust- of brugpensioen.

Dan blijft de verplichting zoals voorzien in CAO 82bis bestaan (= bijzondere regeling).

De wet van 26 december 2013 betreffende het eenheidsstatuut bepaalt dat sinds 1 januari 2014 alle werknemers ontslagen met een opzeggingstermijn te presteren van minstens 30 weken of een verbrekingsvergoeding gelijk aan minstens 30 weken loon, recht hebben op outplacement, ongeacht de leeftijd (= algemene regeling).  Deze regeling is echter pas vanaf 2018 mogelijk van toepassing voor u.

Inschrijven

Uw werknemer komt in aanmerking voor outplacement, wat nu?

Woodwize staat in voor de praktische afhandeling van het outplacement.

Om de begeleiding in orde te kunnen brengen moet de werknemer of werkgever outplacementbegeleiding aanvragen bij het Fonds voor Bestaanszekerheid en dit binnen de 2 maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst.

De aanvraag gebeurt offline via:

HET INSCHRIJVINGSFORMULIER

of online via:

INSCHRIJVEN SECTORAAL OUTPLACEMENT

Tip: vraagt uw werknemer om meer uitleg omtrent outplacement? Geef hem gerust een kopie van het inschrijvingsformulier, waarop meer info staat vermeld.

Nadien ontvangt de werknemer een bevestiging van zijn inschrijving en contacteert Woodwize het outplacementkantoor.

Kostprijs?

De sector hout en stoffering neemt de kost van de outplacementbegeleiding op zich.

Wat is outplacement?

Outplacement omvat een professionele begeleiding en kwaliteitsvolle ondersteuning van de ontslagen werknemer in zijn zoektocht naar werk.

Het outplacementprogramma is opgedeeld in 3 fasen en verspreid over max. 1 jaar.

 • Fase 1 duurt 2 maanden
 • Fase 2 duurt 4 maanden
 • Fase 3 duurt 6 maanden

Inhoud van de begeleiding:

Opmaak van de eigen balans

 • Wat zijn uw kennis en vaardigheden?
 • Welke opleidingen heeft/hebt u reeds gevolgd?
 • Wat zijn uw werkervaringen?
 • Wat zijn uw wensen en verwachtingen naar de toekomst?
 • Wat zijn uw beperkingen?

Sollicitatietraining: nuttige tips en advies

 • Hoe schrijf ik een sollicitatiebrief?
 • Wat is een CV (Curriculum Vitae)?
 • Hoe bereid ik een sollicitatiegesprek voor?

Van zodra uw ex-werknemer een job heeft gevonden stopt de begeleiding. Verliest uw ex-werknemer echter zijn job binnen de 3 maanden na indiensttreding, dan kan hij opnieuw starten met de begeleiding in de fase waarin hij gestopt was.

Nuttige info:

 • Voor uw bedienden (PC200) kan u terecht bij Cevora

U hebt recht op outplacement begeleiding zowel bij individueel ontslag als bij collectief ontslag (herstructurering, sluiting van de onderneming, faillissement of gerechtelijk akkoord)

Meer inlichtingen:

outplacement@woodwize.be

INSCHRIJVEN SECTORAAL OUTPLACEMENT